(18.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Pokud jde o evropské strukturální fondy a jejich čerpání, mám zkušenosti ze všech rolí, a to z role řešitele, z role příjemce i z role řídícího orgánu. Samozřejmě že v některých aspektech je dosáhnout na ty prostředky složité a někdy ani čerpání není optimální, ale Ministerstvo školství udělalo zvlášť v posledním roce mnoho pro to, aby se prostředky vyčerpaly co nejlépe. Myslím, že se to začalo dařit, a v operačním programu, který jsme připravili pro příští programovací období, jsou věci nastaveny už ze zkušenosti s tímto programovacím obdobím, abychom je vyčerpali dobře. Takže si myslím, že ani v této věci nemáte pravdu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jenom k panu kolegovi Gabalovi, že jsem mluvil o něčem jiném. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou je přihlášen pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jsme se dostali do podrobnější debaty o evropských fondech. Paní poslankyně Jourová říkala 2007, 2013. My to všichni používáme - 2007, 2013. Vzpomeňme si, kdy byly schváleny operační programy. Nemohli jsme začít čerpat 1. ledna 2007, tak jako že nezačneme čerpat 1. ledna 2014. To za prvé.

Za druhé. Nevyhovující strukturu, na které se dneska vlastně shodují všichni, 24 operačních programů dělaly jiné než pravicové vlády. Na to se také zapomíná ve svatém nadšení, kdo za to všechno může.

A samozřejmě můžeme šermovat čísly a říkat, jak je to špatně. Já jsem z česko-polského pohraničí. Vím, jakým způsobem čerpají polští kolegové, a svoje případné spory si řeší v Polsku. U nás se stalo národním sportem, že běháme jeden na druhého žalovat do Bruselu. Pak se hrozně divíme, že nečerpáme. Garantuji, že z programu, a to jsou malé věci, z česko-polského pohraničí polská strana schvalovala projekty, které by v České republice nikdy neprošly. Ne díky Bruselu, ale díky našim úředníkům, to znamená té střední úrovně, jako je Centrum regionálního rozvoje a podobně.

A nestrašme se čísly, že bylo proplaceno. Proplácet se bude do konce roku 2015, tak když tak to musíme říct celé. Kolik byla alokace, kolik bylo schváleno, kolik bylo zaplaceno z národních zdrojů, kolik bylo refundováno. Já to nechci podceňovat, ale zase tady poslední dva tři roky díky opozici tam z těch stran (ukazuje vlevo), abych byl spravedlivý a neříkal to těm, kteří tady nebyli, jakoby kdo řekne větší číslo, bude větší hrdina. Přijdeme o 20, 30, 40, 50 mld. O 100 mld. jsem slyšel, že přijdeme. Místo abychom se bavili: Máme efektivní programy? Jsou ty projekty efektivní? No nejsou! Obce a města dělají projekty na to, co mohou čerpat, ne na to, co by města a obce potřebovaly. A v tom jsme nebyli jako politická reprezentace zajedno -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se. Časový limit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: - abychom si byli schopni vyjednat lepší podmínky. Zato jsme fascinováni dětskými plenami!

Poslední dvě věty, ať se nemusím hlásit znovu. Polská republika si vyjednala po vstupu odložení ekologických limitů na hutě - těžký průmysl. Jsem z Moravskoslezského kraje, my jsme si vyjednali slevu DPH na dětských plenách. Podívejte se na jedno a druhé, jaký to má dopad na zaměstnanost a počet pracovních míst. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Dovolíte-li, dvě poznámky k vystoupení paní poslankyně Jourové. Ponechávám stranou, že prostě ten poslanec nejde přes ústa. Prosím, tak jak jsem žádal paní místopředsedkyni Jermanovou, říkejte mi, paní poslankyně prostřednictvím paní předsedající, radši Mirku. Já vím, že vás to mrzí, že jsem ten poslanec. Ale voliči měli jiný názor, a to poměrně dramaticky.

Daleko důležitější poznámka tkví v tom, že snad říkám: ostatně se domnívám, že Agrofert by měl být zničen. Já jsem nikdy nic takového neřekl za celá ta léta, co tady Agrofert existoval. Já si pouze dovolím tvrdit, že - a ostatně se domnívám jako ústavní činitel odpovědný za veřejné prostředky - že veřejné prostředky nesmějí být přednostně věnovány Agrofertu na úkor někoho jiného. To je koneckonců moje práce a s tím jsem sem byl zvolen. Netýká se to jenom Agrofertu. Z určitého úhlu pohledu, zdůrazňuji, můžeme veřejné rozpočty vnímat jako věčnou bitvu dobře organizované menšiny, která si z koláče chce ukrojit víc, než jí příslušelo, přísluší a příslušeti bude, a neorganizované většiny, která ten koláč tvoří a které se říká daňoví poplatníci. Je pak věcí každého politika, na kterou straně barikády se chce postavit, zda chce stát na straně organizované menšiny, nebo neorganizované většiny. Organizovaná menšina je z dopuštění božího účastna v budoucí vládě. Neorganizovanou většinu musíme hájit my. A budeme to hájit velmi tvrdě, velmi razantně, velmi rozhodně bez ohledu na to, zda nám budete, nebo nebudete chtít říkat pane poslanče, a bez ohledu na to, zda se budete tvářit, že nemáte s Agrofertem nic společného.

Prostě je to zřejmé. Jestliže se sebere 5 % ze všech provozních prostředků a jediná částka, na kterou se nesáhne, jsou dotace agropotravinářskému komplexu, a na druhou stranu to, co se snižuje, jsou prostředky na vědu a výzkum, tak tady nemůže být nic křiklavějšího! A co můžete chtít od nás jako od budoucí opozice říkat: My se domníváme, že priority jsou jinde, že priority České republiky nejsou ve společnosti, která vás porodila, ale ve vědě a výzkumu České republiky. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Martin Komárek: Nevím, asi to nemá cenu. Ale já bych chtěl jenom říci, že té organizované menšině, ve které byl pan Kalousek, než začal hájit zájmy neorganizované většiny, řekla ta neorganizovaná většina, že už ji nechce. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan Radim Fiala se řádnou.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem se hlásil už před tím velkým množstvím technických poznámek, ale nestihl jsem to s řádným pozměňovacím návrhem, nestihl jsem to včas. Takže mi dovolte ještě z jiného soudku, nebo spíše do jiné kapitoly, než je věda a výzkum a zemědělství.

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu k zákonu o státním rozpočtu České republiky za rok 2014 je poskytnout Ministerstvu práce a sociálních věcí prostředky k finančním pobídkám dlouhodobě nezaměstnaných osob k založení vlastní živnosti či podnikání. V podmínkách stoupajícího počtu nezaměstnaných, dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí jejich počet v listopadu 2013 překročil 565 tis., a klesajícího počtu volných pracovních míst, o která by se tyto osoby mohly ucházet, opět dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí počet volných pracovních míst v listopadu 2013 klesl zhruba na 37 tis., nevyhnutelně roste jev nazývaný dlouhodobá nezaměstnanost. Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou přináší nejenom negativní ekonomické důsledky, ale může být také zdrojem sociálních problémů a zvyšovat riziko kriminálních deliktů. Dlouhodobě nezaměstnané osoby přicházejí o pracovní návyky a profesionální kvalifikaci. Souběžně s tím klesá jejich šance uspět v pracovním pohovoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP