(17.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Proto se ptám: Proč si myslíte, že výdaje na vědu a výzkum jsou méně důležité než dotace skupině Agrofert? Ptám se zejména bývalých rektorů Zlatušky, Raise, ale i některých z vás, kteří jste možná o významu vědy a výzkumu mnohokrát mluvili. Bývalí ředitelé Microsoftu to mívali také ve zvyku. Zdá se, že na to někteří z nich už zapomněli. Už je to dlouho.

Tak my si pořád myslíme, že je to důležité a že zatímco za nás před jakoukoliv úspornou politikou tyto výdaje stoupaly, tak vy dnes souhlasíte s tím, že budou o 2 mld. poníženy, ale ani nemrknete, že o 3 mld. větší budou dotace z národních zdrojů! Prosím pěkně, společná zemědělská politika Evropské unie je podřízena nějakým pravidlům, drtivá většina těch prostředků z Evropské unie chodí automaticky. To není málo peněz. To je víc než 30 mld. korun, které chodí na přímých platbách, a já jsem rád, že tomu tak je. Jsme součástí Evropské unie a čeští zemědělci si to zcela jistě zaslouží. Do toho přišla intervence České národní banky, to znamená ty prostředky v eurech přepočítány přes jiný kurz jsou větší peníze a agropotravinářský komplex díky jinému kurzu dostal významnou konkurenční výhodu na vnitřním trhu. Dvě velké významné výhody agropotravinářskému komplexu na vnitřním trhu - a vy tady sedíte a říkáte: My mu musíme dát ještě jednu výhodu. My musíme sebrat ty dvě miliardy korun těm hloupým vědcům a badatelům, kteří stejně nic nevybádají, a musíme to dát tomu Babišovi, protože ten zajistí ten rozvoj České republiky.

Nezlobte se, kdo jiný než opozice vám tady má říct, že z našeho pohledu se chováte zcela nemravně, že se chováte zcela proti zájmům České republiky a že hájíte konflikt zájmů? Že hájíte model sám sobě kmotrem, sám sobě klientem? To vám prostě říct musíme a budeme vám to říkat vždycky a budeme vám to říkat pořád a budeme vám to říkat každý den, protože tak to je!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkujeme. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, s velkým zaujetím poslouchám, jak se tady hovoří o věcech, o kterých někteří z vás nevědí zřejmě vůbec nic. Já nejsem poslanec dlouho, ale poměrně dlouho jsem dělal vědu, dokonce jsem seděl v Radě vlády pro vědu a výzkum a vím, o čem se tady hovoří. Proto vím, že v uplynulých dvou letech a v posledním roce se prvně začala naše věda hýbat prostě proto, že tam byly prostředky navíc, které tam předtím nikdy nebyly, které se nám nikdy nepodařilo prosadit. Já jenom upozorňuji - a bez jakéhokoliv politického podtextu, berte to tak, že k vám teď hovoří někdo, kdo řídil vysokou školu, kdo celý život dělal vědu a ví, o čem mluví, co to stojí. Jestli se nepostaráme o to, aby naši mladí doktorandi, když obhájí tu práci za těch pár korun, protože ty prostředky se snížily, kolik oni berou měsíčně proti předcházejícím letům, jestli nedokážeme to, aby neodešli, tak nevyřešíme nikdy to, že tady máme nějakou ekonomickou krizi. Ekonomickou krizi nevyřeší politici ani finančníci. Pravděpodobně ten finanční systém je na konci svých sil a potřebuje něco, co změní strukturu, strukturu funkce státu, strukturu funkce průmyslu. A to je prosím všecko jenom na těch, kteří tu vědu budou dělat. Proto když my tady jim zaškrtíme i třeba sto korun, tak se to prostě projeví. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Dělal jsem to celý život.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Doufám, že to bude mé poslední dnešní vystoupení. Zaprvé bych se chtěl ohradit proti počtu minut nebo hodin, kterými hospodářský výbor něco projednával. Mimochodem, k fondu dopravní infrastruktury jsme přijali doprovodné usnesení, které se týká roků, které můžeme ovlivnit, to je 2015 a 2016.

Nebudu zacházet do podrobností, ale ještě poznámku k vědě a výzkumu v souvislosti s konkurenceschopností, protože to je to důležité. Zatím je velký problém dělat něco, čemu se říká odborně knowledge transfer, to znamená ty věci z vědy a výzkumu přesouvat do produktů a služeb, které jsou globálně uplatnitelné, které nám skutečně na světovém trhu pomohou převážně, pokud možno, s malými investicemi, protože na velké tahle země prostě nemá.

Já sice jsem v politice dva měsíce, ale této oblasti se věnuji už deset let a prostřednictvím paní místopředsedkyně vzkazuji panu poslanci Kalouskovi, že mu rád o tom udělám přednášku, protože on je, já nevím, kolik let politikem, ale domnívám se, že o této oblasti nic neví. Je určitě dobře do této oblasti dát peníze, ale nemůže to být tak, že lijeme peníze do hrnce, který má na dně díry a tím zase vytékají ven. Dokud nebudeme mít jasná pravidla a jasně definované to, o čem se tady mluví řadu let, a to je knowledge transfer, to znamená přenos věcí z vědy a výzkumu do produktů a služeb, tak nám opravdu ty peníze budou spíše odtékat. Jinak samozřejmě je důležité jich mít víc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane Kalousku, já tady mám dvě faktické. Takže poprosím s další faktickou pana poslance Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem tentokrát chtěl mírně poopravit pana kolegu Kalouska, který tady říkal, že skupina Agrofert dostávala vždycky vyjma evropských dotací přibližně stejně. Ona to není pravda. Tak jak Agrofert postupně skupoval jednotlivé firmy, tak samozřejmě ty dotace, které dostával, se zvyšovaly. Problém je v tom, že Agrofert zřejmě dostával málo. Proto koneckonců stálo za to hlasovat ten rozpočet na výboru pro financování skupiny Agrofert, kde se zvedají výdaje pro podnikatelské subjekty, směřovány do neinvestičních prostředků na výši 1,9 mld. korun, přičemž v minulosti to bylo 450 milionů. A když půjdu do detailů, tak zkrátka tam někde bude pes zakopán. Doufám, že se k těm číslům někdy dostaneme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Paní předsedající, vážení kolegové, dovolím si poznámku, ač nejsem odborník na tuto disciplínu. Sledoval jsem velice brilantní vystoupení pana poslance Kalouska a docela mě to zaujalo. Zaujalo mě to především proto, že jsme tady poukazovali, že na vědu a výzkum budou chybět peníze. Poukazovali jsme na to v době, když se tady schvalovaly církevní restituce, a už je to tady. Peníze chybějí. Chybějí nám dvě miliardy. A prostřednictvím paní předsedající - kdybyste, pane exministře Kalousku, byl tak hodný a šel za tou církví a řekl, že to je taky humanitární záležitost, že by nám ty dvě miliardy mohli na vědu a výzkum dát, tak bychom se všichni spokojili a bylo by to vyřešené.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážené kolegyně, kolegové, opět se nám to nepodařilo. Ta moje prosba bohužel nepadla na úrodnou půdu. Nic nového, pane předsedo Kalousku prostřednictvím paní předsedající, jsme se opět nedozvěděli.

Ale k upřesnění těch čísel, která vám upřesnil bývalý ministr zemědělství pan Bendl. Tak ono to není tolik peněz. Je to zhruba miliarda korun oproti loňskému roku plus minus, zhruba miliarda korun. Ale já bych chtěl říct jenom jednu věc. Já jsem to tady říkal při prvním čtení rozpočtu. Pravá strana se vesele smála, což je v pořádku, na to má právo, ale my jsme od našeho vstupu do Unie téměř nekofinancovali z národních zdrojů rozpočet zemědělství na rozdíl od všech okolních států ze staré patnáctky. Takže toto je poprvé a nastartoval to bývalý ministr zemědělství Bendl, což je dobře a já mu za to děkuji, že aspoň do té živočišné výroby, která de facto téměř skončila v České republice, téměř skončila, já mu za to děkuji, že tento proces nastartoval a že stávající ministr Toman v něm pokračuje. V tomto trendu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP