(17.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já se omlouvám, já ještě neumím v této Sněmovně vypouštět popáté stejný ohřátý vzduch ani se opírat o řečnický pult, takže zkusím být faktický.

My jsme absolvovali minulý týden schůzi hospodářského výboru a chtěl bych se velmi ohradit proti tomu - projednávali jsme tam několik kapitol státního rozpočtu - a chtěl bych se velmi ohradit proti tomu, že jsme rezignovali na státní rozpočet, nebo že kdybychom měli další dva měsíce, tak bychom přečetli ty dokumenty a udělali zásadní změny. Zásadní změny leží někde jinde. Nevím, jak máme řešit problém, že Český telekomunikační úřad dostane 150 lidí, kteří budou řešit spory mezi operátory a klienty, a budeme se bavit o tom, jestli to má být soud nebo Český telekomunikační úřad. Problém je někde jinde - proč je těch sporů tolik. Máme přidávat regulační úřady, máme navršovat státní hmotné rezervy. Přestože energetická náročnost průmyslu klesá a šetří se v mnoha programech, tak máme toto udělat.

Ten problém leží někde jinde a my neseme jenom jeho následky. Já teď nechci ukazovat prstem, kdo to zavinil. To je úplně zbytečné, ale je potřeba z tohoto státu ne udělat stát efektivnější, protože ten řeší jenom následky, ale stát štíhlý, protože ten řeší problémy a nenosí nové. Dokud toho nedosáhneme, tak veškeré debaty o tom, jak máme kosmeticky upravit státní rozpočet, jsou naprosto zbytečné.

Já bych si dovolil apelovat nejen na těch 118 poslanců, kteří jsou tady noví, ale na všechny. Někdo kdysi řekl, že jsme byli stvořeni Bohem, nebo přírodou, s dvěma konci. Na jednom sedíme a druhým myslíme. Chtěl bych vážené kolegy a kolegyně požádat o to, abychom k tomu myšlení aspoň občas používali ten správný konec. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bylo to moc hezké, takové adventní, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající. (Potlesk z pravé strany.) Ale jak si probůh máme myslet, že na to nerezignujete, když váš vlastní guru, váš lídr, říká "no, já to přece nebudu číst"? No, jestli to nechce číst, tak na to rezignuje. Je-li v tom nějaký jiný význam, prosím, tak mi to vysvětlete. Když něco nečtu, tak na to rezignuji, tak na to kašlu, je mi to jedno! Mám tam ošetřené dotace pro agropotravinářský komplex a víc toho číst nebudu.

Já jenom cituji otevřené zdroje, já teď vůbec nikoho nenapadám. (Smích v sále.) Jenom tvrdím, že pokud váš lídr, který aspiruje koneckonců na pozici, která se velmi blíží veřejným rozpočtům, tvrdí, že to prostě nebude číst, protože proč by to četl, protože je to 900 stránek, no tak na to prostě rezignujete. A neohrazujte se, prosím pěkně, prostřednictvím paní předsedající, že na to nerezignujete. Já neznám větší rezignaci, než když někdo řekne, že se tomu nebude věnovat! Větší rezignaci už si těžko umím představit.

A těžko si umím představit, že někdo bude šetřit v okamžiku, kdy současně tvrdí, že musíme utratit o 24 mld. víc. Tady byly limity, tady byly pozměňující návrhy, které Poslanecké sněmovně navrhovaly, abychom schválili nižší výdaje, abychom té vládě řekli, že nesmí utratit víc. Vy jste byli proti. Vy jste říkali: "No, my chceme té vládě povolit, aby utratila víc, ale pak budeme šetřit." To vám má někdo věřit? To vám má věřit někdo, kdo je vybaven ústavní pravomocí a povinností nařídit té vládě, kolik smí utratit? To jsme my, to jsem já, to jste vy. Vy na to rezignujete. Když váš předseda, pane poslanče Pilný prostřednictvím paní předsedající -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Žádné dvě minuty, měl jsem přednostní právo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ne, hlásil jste se s faktickou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Hlásil jsem se s přednostním právem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak mě vypněte a já se přihlásím s přednostním právem. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, já vás vypínám. (Poslanec Kalousek se hlásí znovu, poslanci v sále se smějí.) Výborně, faktická pana poslance Kalouska. (Potlesk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám za procesní preciznost, paní místopředsedkyně.

Takže pane poslanče Pilný prostřednictvím paní místopředsedkyně, když říkáte, že na to nerezignujete, a váš předseda současně říká, že to nebude číst, tak se vám divím, že se nestydíte. A když říkáte, že chcete šetřit, a přitom tvrdíte, že chcete povolit vládě utratit o 24 mld. víc, tak se taky divím, že se nestydíte.

A pak mě fascinuje, že se ohrazujete. Pojďte se ohradit ještě jednou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se strašně omlouvám, ale já bych chtěl prostřednictvím paní předsedající poprosit pana poslance Kalouska, aby nám příště řekl něco nového. Děkuji. (Hlásí se poslanec Kalousek. Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vaše přání je mi rozkazem. Dneska vypadáte mimořádně dobře, pane kolego. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: K další faktické poznámce je přihlášena paní poslankyně Jourová.

 

Poslankyně Věra Jourová: V souvislosti s podporou vědy a výzkumu tady zaznělo několik charakteristik. Někdo je optimista, někdo je pesimista, takto poučený. Já jsem se snažila vstoupit do politiky a býti poučenou realistkou. Nuže jsem se podívala do dat. Čerpání evropských fondů na vědu a výzkum. A já bych se chtěla zeptat stran bývalé koalice prostřednictvím paní předsedající, zda to skutečně myslí vážně, že tady dnes horují pro podporu vědy a výzkumu, když sami nechali ladem peníze z Evropské unie.

Abychom věděli čísla, máme k dispozici 54 mld. na tvrdé investice, na projekty vědy a výzkumu, k dnešnímu dni, kdy se chýlí ke konci programové období, takto sedmiletka, na kterou jsme měli tyto peníze, nám Brusel proplatil 25 %, tedy pouhou čtvrtinu. Takže já se tímto tážu, co dělala minulá vláda, myslím ta, která měla důvěru a měla plný mandát k tomu, aby využila evropské peníze na vědu a výzkum, co tedy dělala tehdy a zda i tehdy prokazovala tak dojemnou péči o vědu a výzkum, jak to předvádí dnes. Podotýkám za nás, že my samozřejmě máme v programu podporu vědy a výzkumu a budeme se snažit tomu dostát. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Kalousek s přednostním právem. (Ze sálu se ozývá poslanec Stanjura, že se hlásil.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je-li to tak, prosím pana poslance Stanjuru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, ale vy jste byl dřív v tom případě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je vidět, že jste to viděla a dáváte Kalouskovi přednost. To mě tedy moc netěší.

Faktická připomínka k vystoupení pana předsedy hospodářského výboru. Já nevím, jak detailně jste to projednávali. Jsou to zrovna kapitoly, které trochu znám, takže si myslím, že - aspoň jsem byl informován přítomným členem hospodářského výboru, který byl na rozpočtovém výboru - a zase je to o výzkumných programech. Já nevím, jestli jste debatovali o částce 90 mil. korun, ke kterým se Česká republika zavázala jako k mezinárodní podpoře programu ESA, Evropské kosmické agentury. Nevím, kolik jste tomu věnovali času, nicméně hospodářský výbor k tomu mlčel, resp. nepřijal žádné usnesení.

Stejně tak když budeme debatovat o rozpočtu SFDI, který sice nepatří k bodu 6, ale následuje, ale v bodě 6 je v té kapitole 327, to znamená dotace SFDI, tak nepřijal žádné opatření, takže jste to vzali tak, jak je to připraveno. Tak neříkejte, jak jste to detailně - anebo s tím plně souhlasíte, a to je ta druhá varianta, pak se k tomu plně přihlaste a řekněte, to je náš rozpočet. Jinak to není možné.

Já si pamatuji - byl jsem v hospodářském výboru v minulém volebním období, byl jsem tady poprvé, tak jako vy jste tady poprvé, a pamatuji si, kolik hodin jsme věnovali jednotlivým kapitolám od Úřadu pro jadernou bezpečnost, Úřadu pro hospodářskou soutěž, kapitole Ministerstva dopravy, SFDI apod. V tomhle čase, který jste si vy sami určili, to prostě nešlo seriózně projednat. A můžete se tady zaklínat, že jste to projednali za dvě hodiny, že jste všemu rozuměli, za dvě hodiny jste řekli, že je to všechno dobře. To je sice možné, ale není to realistické. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S další faktickou je přihlášen pan poslanec Petr Fiala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP