(17.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím pana poslance Kalouska, přihlášeného do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegové Vácho a Stanjuro, bylo teď velmi milé - prostřednictvím paní předsedající - sledovat vaši řeč, protože pan kolega Vácha byl nadšený nepoučený optimista, pan kolega Stanjura nadšený poučený pesimista a oba dva pojmenovávali to samé, oba dva dojdou ke stejnému výsledku. Prostě dotace agropotravinářskému komplexu, tedy Agrofertu, mají větší přednost než dotace vědě a výzkumu. K tomu dojde poučený pesimista i nepoučený optimista a to zjevně vychází z naší parlamentní debaty o prioritách státního rozpočtu. Je to i logické, přálo si to tak 19 % voličů. Já bych jenom chtěl podotknout, že i kdybych přijal tu teorii, i kdybych přijal ten eufemismus, že těch 19 % voličů vědělo, že si to přeje, tak pořád trvám na tom, že 81 % voličů si to nepřeje, a troufám si na základě toho protestovat proti rozpočtovým prioritám tohoto rozpočtu a tohoto bezprecedentního konfliktu zájmů.

Já jsem, kolegyně a kolegové, svoji řeč v obecné rozpravě uváděl dvěma větami, o kterých tvrdím, že zarámují historii diskusí o státním rozpočtu. Ta první věta zněla: Chci být ministrem financí a nikdy by mě nenapadlo číst státní rozpočet. Tu teď opustím. Ta druhá věta zněla: Chceme šetřit, a proto schválíme vyšší výdaje. Obdivuhodná věta. Já myslím, že Cimrmanovo divadlo ji vděčně přijme jako námět svých budoucích her. Chceme šetřit, a proto schválíme vyšší výdaje. Červnové limity státního rozpočtu byly o 24 mld. nižší než to, o čem vy jste tady hlasovali. A přitom jste říkali, že chcete šetřit. Chceme šetřit, ale chceme utratit o 24 mld. víc. Já pevně doufám, že v následujících měsících nás přesvědčíte, jak jste to mysleli, ale zatím nám nezbývá nic jiného, než pochopit, že prostě jste se rozhodli utratit o 24 mld. víc a nechcete šetřit.

Pak jste se rozhodli k jakési kosmetické operaci, že provozní výdaje, které byly velmi plošným, můj bývalý premiér by řekl tupým způsobem - já protestuji, já si myslím, že plošné škrty jsou velmi sofistikovanou disciplínou, pokud se nedělají tak, jak je provádíte vy - tak plošným způsobem že shromáždíte nějaké provozní prostředky, které převedete do vládní rozpočtové rezervy, čímž neřeknete nic jiného než: O těchto prostředcích my, Poslanecká sněmovna jako suverén, rozhodovat nechceme, my je převádíme vládě, ať si o nich vláda rozhodne, jak chce. Je to rozhodnutí, se kterým nelze souhlasit.

Takže kolegyně a kolegové, pokud to myslíte vážně, pokud i ten velmi malý a velmi kosmetický škrt v provozních výdajích vážně chcete ušetřit, pokud to nechcete jenom tvrdit na kamery a přitom utrácet ze všech sil ve prospěch svých konfliktů zájmů, tak to nemůžete převést vládní rozpočtové rezervě. Pak to musíte ukotvit v rozpočtové položce, která bude pod kontrolou parlamentu, a pak to musíte ukotvit v rozpočtové položce, u které bude jistota, že skutečně vede k šetření, ne utrácení ve prospěch někoho, jak se kdo vyspí.

To je předmět mého pozměňovacího návrhu, který je v systému uveden pod číslem 157 a který vychází z toho, že řada z vás, řada z nás bude přednášet pozměňovací návrhy, které budou bilancovány vůči vládní rozpočtové rezervě. Mnoho z nich bude přijato, mnoho z nich přijato nebude a na konci zbude nějaká částka ve vládní rozpočtové rezervě. Pokud by to dopadlo tak, jak si maluje rodící se koalice, tak ve vládní rozpočtové rezervě zbude minimálně o 3,5 mld. více prostředků, než je ze zákona povinné. To jsou prostředky, o kterých by rodící se vládní koalice říkala: Ty chceme ušetřit. To by říkala dnes a během roku by řekla: My jsme je utratili pro obecné blaho a co je to obecné blaho, do toho vám, Poslanecká sněmovno, nic není, protože vy jste nám to schválili do vládní rozpočtové rezervy.

Takže pokud vážně, pokud opravdu si myslíte, že tyto prostředky by se měly ušetřit, tak bych rád sdělil dvě zprávy. Za prvé myslím, že to je zoufale málo, že pokud jste slibovali svým voličům a celé veřejnosti, jak budete šetřit, tak ty umrněné 3,5 miliardy jsou opravdu velmi málo. Těším se, jak to bude vypadat během roku. Ale i kdybyste opravdu chtěli ušetřit ty umrněné 3,5 miliardy, tak já si toho vážím, já to podpořím. Ale pak bych si opravdu přál, abyste je ušetřili.

A pak si dovoluji přednést pozměňovací návrh, který by zněl: "Výdaje, které po kumulativním součtu veškerých schválených pozměňovacích návrhů budou přesahovat minimální zákonný objem vládní rozpočtové rezervy ve výši 3 633 922 527 korun, budou přesunuty do nově zřízené položky kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa - zmrazení výdajů k zajištění nižšího než rozpočtovaného schodku státního rozpočtu v roce 2014."

Vycházím z toho, že řada pozměňovacích návrhů, které tu padly a asi i padnou a budou hlasovány a budou sčítány kumulativně a budou bilancovány vůči vládní rozpočtové rezervě, na konci všech těchto pozměňovacích návrhů bude nějaká výše vládní rozpočtové rezervy. Pokud bude tak, jak bude chtít vláda, bude o 3,5 mld. vyšší, než je ze zákona povinné. A to je ten bianco šek. Bianco šek je dobrý termín, přestože pan poslanec Komárek na Kanárech konečně pochopil, co je to bianco, myslím, že je potřeba stále opakovat, že Poslanecká sněmovna nemůže dávat bianco šek vládě, nad kterou má kontrolu a nad kterou má veškeré pravomoci.

Takže bude-li to tak, jak si přeje vláda, na konci tohoto kumulativního součtu bude vládní rozpočtová rezerva o 3,5, o 4 mld. vyšší a to budou ty peníze, o kterých poslanci rodící se vládní koalice budou, bušíce se v prsa, tvrdit: To jsme ušetřili! No jestli máme věřit tomu, že jsme ušetřili, tak nemůžou jít do vládní rozpočtové rezervy. Pak musí jít do položky, kterou bude kontrolovat Poslanecká sněmovna, a nedovolí je utratit. A ta položka se v takovém případě bude jmenovat zmrazení výdajů k zajištění nižšího než rozpočtovaného schodku státního rozpočtu.

Kolegyně a kolegové, pokud si opravdu nepřejete, aby ten pozměňovací návrh, který schválil rozpočtový výbor, byl veškerou odbornou veřejností chápán jako naprosto plytký tyátr, pokud máte skutečně v úmyslu, že tyto peníze nebudou utraceny, že budou ušetřeny, pak si myslím, že byste měli podpořit můj pozměňovací návrh. Jinak budou utraceny. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: My též děkujeme. S faktickou poznámkou máme přihlášeného pana poslance Pilného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP