(17.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

A třetí, co navrhuji, je 60 mil. na podporu a posílení financí na podporu odbahňování rybníků, protože to je jedna z oblastí, která v České republice dlouhodobě chybí. Rybníky se nevyplatí vybagrovávat, ale součástí toho pak jsou fakty, že jsou i ty malé lokální povodně apod., protože nemáme systém, jak udržet vodu v krajině. Neuděláme-li něco konkrétního, tzn. nebudeme-li vytvářet programy pro to, aby takovýmto věcem bylo do budoucna bráněno, budou to všechno jenom plané sliby. Tady je máte černé na bílém.

Přál bych si, abyste tento z hlediska celku státního rozpočtu možná nevýznamný, ale dovnitř zemědělského sektoru významný pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Adolf Beznoska, který je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy ve druhém čtení.

Pardon, omlouvám se kolegu Faltýnkovi. Zapíšu vás mezi faktické poznámky, ale už jsem udělil slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jen technická připomínka. Ve svém vystoupení jsem se odkazoval na sněmovní dokument 135, byl to pozměňovací návrh v rámci kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento návrh se ale posléze stal návrhem tak, jak ho prezentoval předseda poslaneckého klubu ODS pan Zbyněk Stanjura. Čili přihlašuji se tímto ke sněmovnímu dokumentu - pozměňovací návrh číslo 151. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dámy a pánové, já jenom jednu větu k reakci na vystoupení pana kolegy Bendla. Chtěl bych říct, že zemědělský výbor samozřejmě projednal kapitolu rozpočtu Ministerstva zemědělství a tyto pozměňovací návrhy tam padly. Musím konstatovat, že pro tyto pozměňovací návrhy tam hlasoval pouze pan poslanec Bendl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Kalousek. Ten tu není. Tak dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zahradníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, velice krátce. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj schválil na své schůzi předložený návrh rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Tímto nemohu souhlasit se snížením rozpočtu pro hasiče a příslušníky policie a trvám na původním návrhu rozpočtu kapitoly 314. Tento návrh také plně podporuje klub Komunistické strany Čech a Moravy.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážená paní předsedající, chtěl jsem se přihlásit tímto do podrobné rozpravy a přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 116. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, chtěl bych dát pozměňovací návrh, který byl načten do systému pod číslem 158. Jedná se o pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru ze dne 13. prosince 2013, kde rozpočtový výbor doporučuje Sněmovně, aby schválila pozměňovací návrhy podle přílohy jedna a dvě.

Příloha dvě v původním znění snižovala rozpočty jednotlivých kapitol přibližně o 5 %. Pak se ale zjistilo, že se těm jednotlivým kapitolám vezme moc peněz, takže se udělala revize a brala se jednotlivým kapitolám přibližně 2 % až 6 %, a to pouze z provozních výdajů. V jednom jediném případě došlo k chybě. Došlo k chybě u Grantové agentury, kapitola číslo 321, kde zůstala původní částka 57 337 336 Kč. Pokud vezmeme Grantové agentuře 57 mil. 337 tis., to už je jedno, jestli 336 korun ano, nebo ne, způsobíme to, že Grantová agentura nebude moci vyplácet nově schválené granty. Je zajímavé, že zrovna v tento den, 13. prosince, Grantová agentura vyhlásila úspěšné granty, standardní a postdoktorské granty. Pokud by jí bylo kráceno 57 mil., Grantová agentura nemůže dát, nemůže poskytnout postdoktorské granty. To znamená, že naši mladí vědci, kteří získali Phd., je to v podstatě elita národa, která zrovna skončila svoje studia, tito lidé, kteří za tyto granty jsou schopni vytvořit badatelské týmy, by ty peníze nedostali.

Proto vás žádám nebo prosím vás, abyste přijali tento pozměňovací návrh. Není to nic pravice - levice, TOP 09 - ODS, ANO - sociální demokracie nebo komunisté, je to pouze chyba, která byla tady v tom sněmovním tisku. Takže já bych vás opravdu poprosil, jestli byste tento sněmovní návrh číslo 158 přijali. A teď bych ho přečetl.

Pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku číslo 6/2. Usnesení rozpočtového výboru číslo 30 ze dne 13. 12. 2013 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014.

Za prvé. V příloze číslo 2 bloku 2 výdaje tohoto usnesení v bodě pořadové číslo 10 v kapitole 321 - Grantová agentura se nahrazuje číslo 57 337 336 Kč číslem 2 mil. 700 tis. V příloze číslo 2 bloku 2 výdaje tohoto usnesení v bodě pořadové číslo 10 v kapitole číslo 398 - VPS ukazatel kapitola VPS zvýšení VRR nahrazuje číslo 3 mld. 500 mil. číslem 3 445 362 664 Kč. Výše uvedené změny se promítnou do celkových součtů rekapitulace změn rozpočtu 2014.

Závěrem bych vás opravdu chtěl poprosit, jestli byste tady ten pozměňovací návrh přijali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou poznámkou je přihlášen předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jenom k předřečníkovi, který je optimista a říká, že se stala chyba. No chyba se nestala. My jsme o tom už hlasovali na rozpočtovém výboru se stejnými argumenty. Vládní většina to odmítla, takže není to žádná ani chyba tisku, ani chyba úvahy. Speciálně jsem se na to ptal. Bylo mi odpovězeno ze strany Ministerstva financí, že to je velká rozpočtová kapitola, že připouští, že nerozdělené grantové prostředky připočetli k provozním výdajům, z toho dali 6,8 %, to bylo 57 mil. Já jsem pak na rozpočtovém výboru navrhoval, ať 50 mil. vrátíme zpátky a necháme tu úsporu jenom na 7 mil., nicméně naprostá většina rozpočtového výboru o tom vědomě hlasovala proti.

Možná pokud se do čtvrtka změní názor - já ten pozměňovací návrh určitě podpořím, protože započítávat grantové prostředky do provozních výdajů a říkat, že tím šetřím provozní výdaje, nebo zavazuji, je podle mě ne chyba materiálu, ale chybná úvaha těch, kteří to podporují a navrhují. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Já bych chtěl trošku zklidnit ty vášně. Prosím vás, přijměte ten návrh i přesto, že to možná bylo míněno vážně - ono to asi bylo míněno vážně, ale já si přesto myslím, že to byla chyba, že prostě v tom rozpočtovém výboru všichni to víme. My jsme měli na projednávání kapitoly Ministerstva kultury půl hodiny a za tu dobu se prostě nedá nic projednat. A k takovým chybám dochází. To znamená, já se snažím tu chybu opravit. Neberte to nějak politicky, opravdu jde jenom o ty mladé vědce, prostě o tu elitu národa, které vezmete peníze tím, že byste tento návrh nepřijali. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP