(16.50 hodin)
(pokračuje Havlová)

Proto chceme přidat do kapitoly 333 - Ministerstvo školství 2,43 mld. korun na platy učitelů, což činí asi tisíc korun na jednoho učitele. Tuto částku chceme pokrýt z kapitoly 396 - Obsluha státního dluhu. Občanská demokratická strana tady přede mnou už navrhla 1,5 mld. na platy učitelům, což by nedorovnalo ani inflaci, natož reálné mzdy, a ke zvýšení platů učitelů by v takovém případě vůbec nedošlo.

Vzhledem k tomu, že přidat učitelům je tady shoda napříč celým politickým spektrem, proto vás žádám, abyste všichni tento návrh podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Olze Havlové a slova se ujme pan poslanec Simeon Karamazov, který je řádně přihlášen do podrobné rozpravy, a opět nebudu dalšího uvádět, abych... Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jen v krátkosti odkázat se na pozměňovací návrh předsedy klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjury a podpořit ho zejména v bodě pozměňujícího návrhu s navýšením rozpočtu na vědu a výzkum. Dovolte mi to udělat z pozice akademického pracovníka, z pozice vysokoškolského učitele, který se vědou zabývá, který ještě funguje v některých projektech a který tuto problematiku zná zevnitř. Jistě se shodneme, neboť věda a výzkum není ani pravicová, ani levicová, že je to právě klíčem k prosperitě naší země. Chceme-li tedy podpořit vědu a výzkum, udělejme to právě nyní. Děkuji za pozornost. (Potlesk několika poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Simeonu Karamazovi a slova se ujme pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych hned v úvodu využil příležitosti, že je tady pan premiér, a prostřednictvím vás, pane předsedající, bych se ho zeptal, zda dokáže něco z materiálu, který jsme dostali, aspoň z jedné stránky přečíst. Když přečte dvě tři položky, dostane ode mě osobní dárek k Vánocům. (Předložil premiéru Rusnokovi materiál psaný velmi drobným písmem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To vyřešíme, pane poslanče, později.

 

Poslanec Petr Bendl: Ne, to jsou takové blechy, nebo možná když se to týká rozpočtu našeho výboru pro financování skupiny Agrofert, tak že možná budeme čekat, až něco vyroste, že jsou to možná semínka, ze kterých se možná jednou dozvíme, co tam vlastně bylo za čísla. Pokud bychom chtěli opravdu odpovědně rozpočet projednat, tak bychom ho museli znát a nemohli jsme s ním pátrat, tak jak jsme ta čísla dostali. Musím zodpovědně říct, že jsem hluboce přesvědčen o tom, že 99,9 % poslanců ten materiál nemohlo celý vůbec přečíst, natož si ho dát do kontextu se všemi věcmi, které tam jsou. Je to opravdu cesta naslepo, jak to tady dnes říkal pan předseda našeho klubu, protože nikdo pořádně neví, co v tom rozpočtu vlastně je, kromě některých položek, které si tady dovolím odcitovat, a zároveň přečíst nebo se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který předkládám.

Kde by byl rozpočet, teď řeknu kapitoly Ministerstva zemědělství, ale možná i řeknu celého státního rozpočtu, kdybychom neměli poměrně značné, zhruba šestnáctimiliardové zdroje v Lesích ČR a kdybychom nesebrali 800 mil. korun národnímu podniku Budvar? Protože rozpočet kapitoly zemědělství je sanován právě tudy. Šest a půl miliardy z Lesů ČR a 800 mil. z Budvaru. To se nám to rozdává, když bereme z ušetřeného z minulosti! A pak už vůbec nevadí, že jdou desítky milionů na poradenské činnosti v zemědělství apod.

Všichni říkáme, jak budeme šetřit, ale čert tkví často v detailech a halíře dělají talíře. Podíváte-li se podrobně zejména do oblasti dotací, která se významně zvedá, což jsou řeknu téměř všechny ty dotační programy, kde někde s tím nemám problém, naopak jsem si jist, že to jde správným směrem; napříč nevládními organizacemi v minulosti se všichni přihlásili k programu nebo ke koncepci českého zemědělství a potravinářství, které říká, že naší prioritou má být podpora živočišné výroby, a ta v tom konceptu je, to je potřeba objektivně přiznat, ale je na to navěšena spousta věcí, které jakoby se s tím svezou. Já myslím, že nákazový fond v té úrovni, ve které tam je, je v pořádku, ale říkám za sebe, že zvedat náklady na poradenství a všechny tyhle aktivity je naprostý nesmysl. Divím se, že prošla téměř bez diskuse debata na téma dotace na investice soukromých subjektů v zemědělství a navyšování finančních prostředků do téhle oblasti. Nebo možná bych se divit neměl, ale já se tedy divím. Dodejte si sami k tomuto to podstatné.

Myslím, že na rozpočtu je vidět, že celkově už podle něj pojede jiná vláda. Je to nejvíce vidět na kapitole zdravotnictví, kde v podstatě předložený materiál neřeší téměř nic, s argumentem, že šest miliard v kapitole Ministerstva zdravotnictví je marginální výdaj ve zdravotnictví a v podstatě se s tím nedá nic dělat. A tak každá položka narostla, nikde se nesoustředí síly k tomu, aby se třeba řešila už v letošním roce situace nemocnic, které jsou v červených číslech. U zemědělství to tak není díky Lesům ČR a Budvaru, které se velmi podílejí na výdajích. Ač si obecně myslím, že dotace jsou jedem a jakýmsi otrokářským bičem na každého zemědělce obecně, přesto budou-li dotovány zemědělské produkce v zemích okolo nás, nezbývá, než abychom ten polštář ochrany konkurenceschopnosti našeho zemědělského sektoru vyráběli také, ale o to více se máme věnovat detailům, kam ty dotace jdou, komu jdou, jestli to náhodou už není řeknu bránění konkurenceschopnosti uvnitř českého trhu apod.

Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem, tuším, 155 a ten říká, že máme sebrat peníze z poradenství a podpory takzvaného vzdělávání. Ze 70 navrhovaných milionů tam nechat 10, 60 mil. vzít, stejně jako navrhuji vzít 10 mil. nevládním organizacím na podporu tzv. evropské integrace, a také navrhuji snížit podporu zpracovatelsko-zemědělské produkce a zvyšování konkurenceschopnosti českého tzv. potravinářského průmyslu ze 140 mil. na 90 a tyto prostředky rozdělit: podporu včelařství posílit o 10 mil., podporu vybudování kapkové závlahy posílit o 50 mil., protože v minulosti, víte, sociální demokraté mě zde kritizovali, že si nevšímáme faktu, že je sucho, že bychom měli vymýšlet programy a podpory zemědělcům, které sucho potkalo, přesto je tam pouze 20 mil. Já navrhuji, aby se tato částka zvýšila na celkových 70 s tím, aby Ministerstvo zemědělství do budoucna dělalo maximum pro to, aby tyto prostředky právě v podporách nově budovaných závlahových systémů a udržení vody v krajině byly využity. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP