(16.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, podávám a přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku číslo 6, Návrh státního rozpočtu na rok 2014, v kapitole č. 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, podanému do systému pod číslem sněmovního dokumentu 141.

Navrhuji navýšení kapitoly č. 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí v položce 435 služby sociální péče z částky 6,1 mld. na celkovou částku 8,5 mld. Toto navýšení o 2,4 mld. korun navrhuji přesunout z kapitoly 396 - Státní dluh na ukazateli obsluha státního dluhu.

Odůvodňuji tento svůj návrh. Ve vládou schváleném návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 je pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí vyčleněna pouze částka 6,1 mld. korun, která je naprosto nepřijatelná a nereflektuje výdaje letošního roku. Kvůli reálnému ohrožení stovek poskytovatelů sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí v letošním roce původní částku 6,05 mld. zvýšilo o další 0,5 mld. na celkovou částku 6,55 mld. Je tedy naprosto nesmyslné, aby vláda České republiky pro příští rok navrhla na dotace pro poskytovatele částku ještě nižší, když letos muselo ministerstvo řešit kritický stav mnoha poskytovatelů.

Znovu připomínám, že v roce 2008 měl stát pro poskytovatele 8,2 mld., o rok později pouze 7,4 mld. a tato částka se postupně přes zvyšující se náklady poskytovatelů, a to zejména díky zvýšenému DPH a rozšiřujícímu se počtu poskytovatelů sociálních služeb tak potřebných pro občany, snižovala až na částku 6,05 mld., která byla v rozpočtu na rok 2013.

Návrh na zvýšení částky v položce 435 služby sociální péče na 8,5 mld. je tedy v souladu se sumou, kterou považuje samo Ministerstvo práce a sociálních věcí za optimální. Tato částka opakovaně zaznívala na jednání dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí a samo ministerstvo tuto částku opakovaně přiznalo i na jednáních se sociálními partnery, jak zaměstnavateli, tak odbory. Částka 8,5 mld. je objektivní, vychází z dat a údajů, které má Ministerstvo práce a sociálních věcí k dispozici z dotačního řízení, a mj. zaručí i dlouho nesplněný příslib bývalých premiérů a ministrů práce a sociálních věcí, že zvýší platy zaměstnanců v sociálních službách.

Připomínám, že platy pracovníků v sociálních službách jsou podhodnocené a ostudné. Jsou nejhůře odměňovanou skupinou pracovníků ve veřejném sektoru, přitom se po nich vyžaduje vysoce odborný přístup, péče o uživatele, trestní bezúhonnost a povinné vzdělávání. Odměnou jsou jim platy, které se pohybují hluboko pod národním průměrem. Je to ostudné! Vždyť tito pracovníci žijí na hranici chudoby a velmi často žádají o další dávky ze sociálního systému, a přitom společnost od nich vyžaduje velmi kvalitní práci.

Zvýšení navrhuji i po zkušenostech s dopady snížení prostředků pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2012 a 2013, které donutily mnohé z nich k omezení, či dokonce ukončení poskytování sociální služby a způsobily v těchto letech rušení pracovních míst a zánik některých sociálních služeb, což snižuje kvalitu těchto služeb. I v těchto souvislostech navrhuji posílit položku 435 služby sociální péče.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, při svém rozhodování si prosím uvědomte, že sociální služby jsou velmi důležité pro nás pro všechny a nikdo z nás nevíme, kdy a v jakém rozsahu je budeme potřebovat. Mysleme na jejich fungování a na rozvoj, ale také na pracovníky, kteří v nich odvádějí velmi kvalitní práci. Žádám o vaši podporu a navýšení financí na zabezpečení sociálních služeb na částku 8,5 mld.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové a slova se ujme paní kolegyně Olga Havlová se svým příspěvkem do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 147.

V rámci státního rozpočtu se očividně bohužel zapomíná na učitele. Mzdy kantorů i přes zvýšení o 2 % pro příští rok, tak jak navrhuje ministr financí Jan Fischer, dlouhodobě klesají, což je u tak důležitého oboru, který ovlivňuje budoucí konkurenceschopnost České republiky, opravdu na pováženou. Průměrný plat pedagogických pracovníků v roce 2008 činil 23 777 korun, v roce 2009 došlo k růstu na 25 053 korun, v roce 2010 došlo k poklesu na hranici 24 000 a po mírném růstu v následujících dvou letech až na sumu 25 833. Ale v roce 2013 došlo opět k poklesu mzdy kantorů na průměrných 24 970 korun. Stručně řečeno, mzdy pedagogů reálně klesly za posledních šest let o 4,4 %. Slíbené dorovnání během posledních let nebylo schopné pokrýt ani inflaci. Buďme rádi, že nejvyšší motivací našich vysokoškolských pracovníků a pedagogů je vzdělávat budoucí generaci, a ne touha odpovídajícímu ohodnocení. Jinak bychom totiž museli učitele dovážet. Případná druhá intervence České národní banky může způsobit další zvýšení inflace, a tudíž další pokles reálné mzdy učitelů.

Platy učitelů považuji za aktuální prioritu. Je to dlouhodobá investice do vzdělání a budoucnosti našich dětí. Pokud ji nezanedbáme, máme naději, že nová generace bude mít schopnost jednou splatit všechny dluhy, které jí bohužel odkážeme. Situace je taková, že vláda raději dnes vyplatí ve výši 180 mil. odměny úředníkům.

Nejnovější šetření kvality vzdělávání ve světě prokázalo, že kvalita našeho školství stagnuje, v lepším případě nesměle roste. Naproti tomu asijský vzdělávací systém výrazně roste, rostoucí trend hlásí i naši sousedé. Naše školství nenabízí dlouhodobou koncepci kvalitního vývoje a navíc neumí dodržet vlastní sliby vůči pedagogům, tedy těm, kteří jsou klíčovým prvkem vzdělávacího procesu. Prosím nedopusťme, aby se na pedagozích dělo bezpráví jenom proto, že peníze investované do školství dosáhnou svého efektu až po letech. Musíme tento trend zvrátit a zajistit pro naše budoucí generace kvalitní školský systém. Systém, který se už nepoměřuje s tradičními evropskými soupeři, systém, který bude muset obstát v konkurenci asijských zemí, které vědí, že vzdělání je klíčem k budoucnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP