(16.30 hodin)

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Vážená pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám řekl několik slov ke sněmovnímu dokumentu 151, což je pozměňovací návrh klubu Občanské demokratické strany, a to k těm částem, které se týkají výzkumu, vývoje a vzdělávání. Tím vám chci dát šanci, abyste tento náš návrh podpořili a napravili tak některé problémy, které v předloženém návrhu státního rozpočtu nyní jsou.

Pokud jde o část, která se týká výzkumu a vývoje, tam navrhujeme zvýšení účelových výdajů na rok 2014, ale chtěl bych zdůraznit, že to vlastně není navýšení výdajů na výzkum a vývoj, ale je to vrácení bezdůvodně kráceného rozpočtu. Dovolte mi připomenout, že předcházející vláda svým usnesením ze dne 3. července 2013 schválila návrh výdajů na výzkum ve výši 27,6 mld. korun na rok 2014 a výhled na roky 2015 a 2016 ve výši 27,8, respektive 28 mld. korun. Nicméně vláda pana premiéra Rusnoka dne 4. září toto usnesení zrušila a připravila návrh výdajů na výzkum a vývoj ve výši pouhých 25,9 mld. korun, respektive po určité optické úpravě ve výši 26,2 mld. korun. Toto snížení rozpočtu na výzkum se odehrálo bez souhlasu a bez doporučení vládního poradního a odborného orgánu, tedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Proti rozpočtu schválenému předcházející vládou tedy vláda pana premiéra Rusnoka předložila rozpočet pro výzkum, který je krácen o 1,3 mld. korun.

Protože vzhledem ke krátkosti času neměli členové nové formující se vládní koalice možnost se s rozpočtem důkladně seznámit, a nemohli tedy tento omyl napravit, tak jim zde dáváme šanci, aby tato situace byla spravena. Náš pozměňovací návrh vychází z návrhů výdajů, které byly doporučeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace a které byly odsouhlaseny vládou dne 3. července. V předkládaném pozměňovacím návrhu jde oproti stávajícímu návrhu o zvýšení celkových výdajů na výzkum na rok 2014 o 1,3 mld. korun a toto navýšení se týká především kapitol Grantová agentura o 300 mil. korun, Ministerstvo školství o 800 mil. korun a Technologická agentura České republiky o 200 mil. korun.

Dámy a pánové, hlavním cílem předkládaného pozměňovacího návrhu je navrátit výši podpory výzkumu, vývoje a inovací na realistickou a nutnou částku, která odpovídá rozvoji našich výzkumných organizací, odpovídá závazkům, které Česká republika v této oblasti přijala, a odpovídá také dynamice rozvoje výzkumu v České republice. Věřím, že tento návrh podpoříte, a zabráníte tak neodůvodněnému krácení finančních prostředků na výzkum, které z nepochopitelných důvodů a proti doporučení vládního odborného a poradního orgánu směřuje proti rozvoji České republiky v příštích letech.

Dámy a pánové, pokud jde o další část našeho návrhu, ta se týká navýšení kapitoly Ministerstva školství, výdajový blok regionální školství, o 1,5 mld. korun. Já věřím, že toto navýšení, které bude směřovat ke zvýšení mzdových prostředků učitelů, nemusím před touto Sněmovnou obhajovat. Přesto bych řekl, že navýšení je nutné proto, aby se zvýšila úroveň odměňování, která zohlední zvýšené výkony mateřských a základních škol a také zajistí platy na asistentky pedagogů, což je jeden z předpokladů pro úspěšnou realizaci politiky inkluze a rovných šancí. Věřím, že také tento návrh získá vaši podporu mimo jiné i proto, že navýšení mzdových prostředků učitelů a podpora inkluze ve vzdělávání je prakticky ve všech programech politických stran, které jsou v této Sněmovně zastoupeny.

Dámy a pánové, teď můžete díky pozměňovacímu návrhu Občanské demokratické strany prokázat, že jste to s těmito proklamacemi mysleli vážně. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Mám tady dvě faktické poznámky. Kolega Bendl byl ke mně shovívavý a odhlásil se, takže faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Velmi krátká. Jenom abychom splnili formální náležitosti, že my všichni z našeho klubu se odkazujeme k jednomu a témuž dokumentu. Takže se k němu formálně přihlašuji, sněmovní dokument 151. Jsou tam čtyři části. Poprosím pana zpravodaje, až bude chystat systém hlasování, aby se o každé z těch čtyř částí hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi za upřesnění. A nyní tedy podle pořadí. Pan kolega poslanec Andrle. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na mě jako nového poslance Pardubického kraje se obrátili jak mí voliči, tak i některé organizace a především vedení města Vysokého Mýta, kde se už dvacet let řeší situace s obchvatem na R35, to je rychlostní komunikace, a za dvacet let se prostě nevyřešilo vůbec nic. Já jsem se tou problematikou v poslední době zabýval a zjistil jsem, že na obchvatu nejsou ještě vůbec vykoupeny pozemky, není ani projektová dokumentace, není prostě nic. Proto jsme se rozhodli přihlásit k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se rychlostní komunikace R35, která řeší dopravní situaci, která panuje ve Vysokém Mýtě, a najít průchodné a rychlé řešení. Jistě mi kolegové z Pardubického kraje napříč spektrem dají za pravdu. Stavba rychlostní silnice R35 a obchvat města Vysokého Mýta, které by v podstatě celému kraji ulevily, jsou ale bohužel prozatím v nedohlednu. Jak jsem říkal, pozemky na obchvat města nejsou vykoupeny a projektová dokumentace není hotová. Tuto špatnou dopravní situaci je nutno řešit už dnes, protože zbytečně umírají lidé. Průtah silnice R35 Vysokým Mýtem je vyhodnocen jako jedno z nejnebezpečnějších míst v rámci silniční sítě. Dle statistiky Policie České republiky z programu Lotus Notes přímo ve městě Vysokém Mýtě bylo v průměru evidováno 25 těžkých dopravních nehod. Z toho si pamatuji, že za poslední dva roky tam zemřela dvě děvčata do čtrnácti let.

Protože není v dohlednu, aby někdo obchvat postavil, nebo aby se s tím vůbec začalo, tak je potřeba situaci řešit hned. Proto navrhuji navýšení kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy na výstavbu podjezdu a podchodu R35, podjezd ve Vysokém Mýtě, propojení ulice Generála Svatoně a ulice Jeronýmova, čímž by došlo nejen ke zlepšení bezpečnostní situace u přilehlých škol Základní škola Jiráskova a Základní umělecká škola, ale i k celkovému zlepšení dopravní situace a životního prostředí tamních obyvatel. Navrhovaných 50 mil. je myslím relativně úsporné řešení a rozpočtová kapitola 396 - Státní dluh by tuto sumu ani nezaznamenala, jelikož je nadhodnocena.

Zvažte prosím, zda svým hlasem nemůžete pro obyvatele Pardubického kraje udělat něco konkrétního. Nemusíme stavět vzdušné zámky, nám by postačil jeden podjezd. To je z mé strany všechno a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Augustinovi Karlovi Andrle Sylorovi, abych řekl celé jméno, musel jsem si to napsat. Děkuji.

A nyní se slova ujme paní poslankyně Jana Hnyková. Záměrně neříkám, kdo se připraví, abych nepřivolal další faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP