(16.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Nic se v rozpočtu 2014 ani ve výhledu nedočteme o projektech datové stránky, eSbírka, eLegislativa, a to přesto, že ve článku 12.2 koaliční smlouvy, která, doufejme, v dohledné době bude podepsaná, s názvem odstavce "Kvalitní legislativa" stojí - cituji přesně: podpoříme projekt elektronické Sbírky zákonů dostupné každému občanu na internetu. Nic proti tomu, ale kde je tento závazek v rámci rodící se vládní koalice v návrhu státního rozpočtu? Kde je aspoň ve výhledu pro rok 2015 a 2016? Pokud se k nějakému takovému závazku zavazujete v koaliční smlouvě, tak předpokládám, že na to budete mít v rozpočtu odpovídající finanční prostředky. Vy je tam nemáte, protože požadavek na období 2014 až 2020 v návrhu rozpočtu je nula.

Oč v tuto chvíli žádám?

Mimo jiné, na 11. řádku odspodu na stránce 74 se hovoří o počtu 16 992 občanských zaměstnanců. Na jiném místě rozpočtu se však hovoří o počtu pouze 16 000 občanských zaměstnanců. Co je tedy správný údaj?

Žádám ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi o vysvětlení těchto zjevných nesmyslů a zároveň žádám o detailní odpovědi na všechny mé otázky, které se týkají angažmá deseti policistů v ústředním orgánu státní správy, na Ministerstvu vnitra, tedy policistů s průměrným měsíčním platem 66 115 korun ve službách pana Peciny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové a nyní ještě mimo pořadí s faktickou poznámkou nejdříve pan kolega Kolovratník jako předseda volební komise. Bude to spíš organizační věc. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den. Já moc děkuji. Mimo debatu o rozpočtu konstatuji, že v 16 hodin uplynula lhůta pro podávání návrhů na předsedy komisí stálých delegací a také na změny v orgánech Sněmovny. Svolávám teď volební komisi na 16.30 hodin. V 16 hodin volební komise ve Státních aktech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní ještě s přednostním právem pan ministr vnitra v demisi Martin Pecina. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Martin Pecina Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem osloven, takže se pokusím odpovědět. Obávám se, že nebudu schopen odpovědět na veškeré detaily.

Možná bych přiblížil tu diskusi na výboru pro bezpečnost pro poslance a poslankyně, kteří tam nebyli. Paní poslankyně tam byla. Diskuse trvala zhruba dvě hodiny a bohužel já ani moji podřízení jsme v zásadě nedostali slovo, takže to je důvod, proč jsme nemohli vysvětlit řadu otázek, které jsem regulérně dostal. Slovo jsme nedostali proto, protože si slovo brali jednotliví poslanci a na nás prostě nevyšlo. A protože další čekali za dveřmi, tak diskuse byla k mé velké lítosti ukončena. Samozřejmě uvítám, pokud bude někdy zopakována a budu moci já včetně mých podřízených se k tomu vyjádřit. Já se omlouvám. Skutečně neumím odpovědět na všechny otázky, proč na straně 68 je číslo o pět lidí jiné než na straně 75. Na to dneska neumím zareagovat. To jsme slíbili, že na všechny tyto otázky odpovíme písemně předsedovi výboru, a tu odpověď samozřejmě připravujeme a bude hotova.

Pokud se týká některých konkrétních otázek, ke kterým bych se vyjádřit chtěl, tak financování operačních středisek, eSbírka, eLegislativa a strukturální fondy jako celek. Ano, eSbírka, eLegislativa není hotová a já skutečně nevím, proč tomu tak je. Když jsem byl v roce 2009 ministrem, tak ještě ty projekty byly vymyšleny ještě za Ivana Langera. My jsme na ně tenkrát udělali výzvy, začaly se procesovat. Proč byly vysoutěženy, nebo zadány in-housem přes Českou poštu až těsně před mým nástupem, to já skutečně nevím. To je potřeba se ptát na eSbírku a eLegislativu těch, co za to byli zodpovědni. Dneska se ty projekty připravují. Připravují se na České poště a já jsem je nijak neovlivňoval, ani ovlivňovat nemohu. Pokud bych se o to pokusil a ovlivnil je, tak bychom bezpochyby nestihli lhůty pro evropské fondy. Tolik k eLegislativě, eSbírce.

Operační střediska - úplně stejná situace. Jedna část zadána policii ve výběrovém řízení, hasiči a nadstavba zadána in-housovým zadáváním před mým příchodem, in-housovým zadáváním prostřednictvím odštěpného závodu České pošty, který se nějakou dobu připravoval. S tím projektem se začalo předtím, než jsem tentokrát přišel na ministerstvo, těsně, a já už do něho nemohu jinak zasahovat. To je k tomu.

To, co jsem tady slyšel, že je špatně v rozpočtu 2015 a 2016, o tom není pochyb. To asi všichni v tom rozpočtu vidí. A ten důvod je jasný. Myslím, že to tady pan místopředseda vlády, ministr financí říkal. My jsme se necítili kompetentní k tomu, nebo necítili jsme mandát k tomu, abychom měnili střednědobý výhled rozpočtu. To je na politickou reprezentaci s mandátem. My jsme, jak známo, v demisi a bez mandátu a nikdo nás nechce, jak říkal posledně jeden poslanec. Takže ten důvod je jasný.

Já myslím, že rozpočet na příští rok byl připravený zodpovědně a dobře. Mrzí mě, že je teď navrženo snížení o 634 milionů. Tu snahu šetřit chápu, ale jenom upozorňuji, že to je snížení zase z provozních výdajů. Chápu šetření na různých právních službách, na různých resortech. U policie právní služby jsou zejména posudky, které si policisté musí nechat dělat v průběhu trestního řízení, čili trošičku bych varoval před tím, ať to šetření 634 milionů nevede k tomu, o čem se tady zmiňovala paní poslankyně Černochová, to znamená, ať se nestane, že by policisté neměli na benzin a hasiči na hasicí nebo hasební prostředky.

Poslední věc, kterou bych řekl, jsou moji poradci. Proč vzniklo deset služebních míst. Já jsem o vzniku služebních míst na ministerstvu rozhodl v roce 2009. Těch míst tenkrát mělo být mnohem více. Ten důvod byl zákonný. Tenkrát se změnila legislativa. Díky dramatickým škrtům nedošlo k tomu, že ta místa na vnitru vznikla. Já jsem přesvědčen, že tím je porušován minimálně jeden zákon. A pokud to budou chtít poslanci bezpečnostního výboru slyšet, tak velice rád přijdu i s bezpečnostním ředitelem a vysvětlíme ten důvod. Je to důvod velmi závažný, a prosím tedy, aby byl svolán v případě, že to bude chtít někdo vysvětlit, výbor pro bezpečnost ve stupni tajné. Ten pokyn je ve stupni tajné. Čili já bych potřeboval, abych to mohl vysvětlit, ať je na této úrovni utajen.

Pokud se týká těch deseti míst, která jsem dneska vytvořil, samozřejmě nejsou obsazena. Mám dneska dva poradce, které jsem nechal uvolnit z policie na toto místo a ti se samozřejmě do policie kdykoliv - nikoliv na jakékoliv místo, ale patrně tam, odkud přišli - zase mohou vrátit. A místa, která jsou na Ministerstvu vnitra vytvořena, trvám na tom, že mají zákonný důvod, a ještě jednou opakuji, že ho rád vysvětlím, pokud uděláme jednání bezpečnostního výboru, které bude splňovat požadavky zákona o utajovaných skutečnostech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra Martinu Pecinovi a ještě s přednostním právem před kolegou Zahradníkem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Skoro by mi toho ministra bylo líto, jak říkal: nikdo nás nechce. Všimněte si té skromnosti. Když byly velmi skromné výdaje na rok 2015 a 2016, velmi nereálné, proti tomu samozřejmě v tom volebním rozpočtu, tak říká: my jsme neměli mandát. Kdyby se tak zdrženlivě chovali i v jiných oblastech, např. v personáliích k výrobě druhého policejního prezidenta apod., tak bych ten argument uznal. To se používá jenom někdy, kdy dělají personální změny a nejsou zdrženliví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP