(15.20 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Co to bude znamenat? Zcela jistě dojde k tomu, že celá řada lidí přijde o práci. Prostě vyženete je na úřady práce. A právě aktivní politika zaměstnanosti je jeden z faktorů, který může pomoci při hledání zaměstnání. Dlouhodobě na to upozorňoval pan předseda Sobotka, dlouhodobě kritizoval vládu Petra Nečase, že je tato část prostředků podfinancována, a já musím říci, že věřím, že tentokrát tento návrh navýšení o 300 mil. korun podpoří.

Třetí návrh, který se týká této oblasti, je návrh, abychom o 113 mil. korun zvýšili prostředky pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zdravotně postižené, z navržených 6,6 mld. na 6,713 mld. Je to prosté dorovnání peněz ve stejné výši, jako byly schváleny v rozpočtu pro rok 2013. V rámci této kapitoly samozřejmě dochází, a navrhujeme i úspory - 500 mil. korun bychom vzali z nemocenského pojištění, protože v návrhu rozpočtu je suma zhruba 22,4 mld. korun; ta částka je zhruba o 2,5 mld. vyšší než v minulém roce a já tomu rozumím, že dojde k úpravě z tří týdnů na dva - vy víte, o čem mluvím -, takže určitě to nějaký náraz na prostředky mít bude, ale přesto si dovolím tvrdit, že půl miliardy se tam ušetřit nebo využít dá. A zbývajících zhruba 800 mil. korun bychom potom použili z kapitoly nebo z položky, která řeší sociální politiku a politiku zaměstnanosti. Když to vezmu globálně, tak zhruba 1,3 mld. dochází k přesunu, nicméně rozpočtově je tento návrh, aspoň v této části, neutrální, protože to řešení zůstává v rámci kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže já bych se velmi přimlouval za tuto vaši podporu.

A ještě mi dovolte jedno krátké připomenutí druhé části toho návrhu, která se týká navýšení platů, resp. prostředků na platy v kapitole Ministerstva školství. Dlouhodobě probíhá diskuse o českém školství, o jeho jednotlivých stupních a já se na to dívám tak, že máme v podstatě vyřešeno, že si každý z nás může najít individuální vzdělávací cestu, každý z nás si může vybrat, v jakém stupni a jakou cestou vzdělávání půjde - ale školu odjakživa dělal kantor. Sebelepší pomůcky, sebelepší vzdělávací programy bez dobrého kantora neznamenají nic. Velmi se přimlouvám, abychom částku 1,5 mld. pro kantory v základním stupni vzdělávání a středním stupni vzdělávání podpořili. Oni si to bezesporu zaslouží. Děkuji

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Putnová je další přihlášenou do rozpravy. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo v demisi, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k plánovaným výdajům na vědu a výzkum v následujícím roce. Toto moje entrée vyústí potom ve čtyři konkrétní pozměňovací návrhy.

Věda a výzkum se v posledních letech staly velkým politikem, které bylo ze všech politických stran v době předvolební kampaně chápáno jako velké volební téma. Jednotlivé strany napříč politickým spektrem se předháněly v nápadech, jak přidat v této kapitole, předháněly se v nápadech, jak posílit tuto oblast, která nepochybně přispívá ke konkurenceschopnosti země. Během doby, kdy vládla Nečasova vláda, se dařilo zvyšovat investice do vědy a výzkumu v meziročním srovnání nejvíce za poslední dekádu. V červenci letošního roku Nečasova vláda přijala rozhodnutí, ve kterém navyšuje investice do vědy a výzkumu o 1,5 mld. V září tohoto roku Rusnokova vláda provedla změnu v rozpočtu a seškrtala toto navýšení. Kdyby vláda premiéra Rusnoka prošla řádnými volbami, zvítězila a kdyby zvítězila s programem mírná podpora vědy a výzkumu, masivní podpora agropotravinářskému komplexu a Ministerstvu vnitra, byla by tato diskuse marná a zbytečná. Protože tomu tak není a protože má Sněmovna možnost - nejenom možnost, ale také sílu změnit toto rozhodnutí, dovolím si zdůvodnit jednotlivé návrhy, které předkládáme.

Investice, které měly podle Nečasovy vlády směřovat do vědy a výzkumu, byly především určeny na podporu excelentních center, na podporu toho nejlepšího, co česká věda může nabídnout. Návrhy, které jsem předložila školskému výboru, respektují tuto prioritu a nejsou to návrhy, které by přicházely a podporovaly vědu a výzkum plošně, ale přicházejí na konkrétní kapitoly, které mají umožnit, aby to nejlepší životaschopné bylo podpořeno. Bude to vyžadovat jednu podmínku: bude to vyžadovat vaši odvahu, abyste ve třetím čtení dokázali pro tyto pozměňovací návrhy zvednout ruku. Předkládám je jako čtyři samostatné návrhy, protože bych byla velmi ráda, kdybychom o nich ve třetím čtení mohli také hlasovat samostatně.

Pozměňovací návrh, který máte pod sněmovním dokumentem 146, směřuje k navýšení financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to pro institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků. Znamená to v praxi, že nejlepší univerzity dostanou nejvíc, a budeme tak podporovat diferenciaci vysokých škol, o které se už drahná léta mluví. Toto zvýšení jde na vrub kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství ve specifickém ukazateli podpora agropotravinářského komplexu, v tom výdaje ostatní, o částku 950 mil. Toto je pozměňovací návrh, který bohužel neprošel při projednávání ve školském výboru.

Tři následující pozměňovací návrhy, které máte uvedeny pod sněmovním dokumentem 143, 144 a 145, školský výbor podpořil. Znovu podotýkám, že se jedná o podporu účelovou, která má umožnit, aby excelentní centra, doktorské a postdoktorské projekty například v Grantové agentuře mohly úspěšně, alespoň tak úspěšně jako dosud, fungovat. Jedná se celkově o podporu, která čítá v kapitole Grantová agentura 400 mil., v Technologické agentuře 200 mil. a pro Akademii věd 350 mil. To všechno jde na vrub kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra o částku 350 mil. u Akademie věd, 200 mil. u Technologické agentury a 400 mil. u Grantové agentury.

Dámy a pánové, pokud máte zájem podpořit životaschopné projekty české vědy, připojte se k tomu, abyste dokázali pro tyto pozměňovací návrhy zvednout ruku. Věřím, že v této Sněmovně je řada odborníků, akademických pracovníků, těch, kteří v minulosti slibovali svým voličům, že budou investice na vědu a výzkum podporovat. Věřím, že si na svoje předvolební sliby ještě dokážete vzpomenout.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP