(14.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jsem se asi osmnáct let pohyboval ve finančních transferech státní rozpočet - věda a výzkum. Rektoři. A pamatuji si na pana profesora Raise, pamatuji si na pana profesora Zlatušku. Pamatuji si na lidi, kteří skutečně bojovali za každou korunu pro českou vědu a výzkum na vysokých školách. Pro mě je fantastické sledovat, jak dneska titíž vzácní kolegové, dnes kolegové v této Sněmovně, jsou ochotni v tričkách Agrofertu zvedat ruku pro peníze agropotravinářskému komplexu. Ale že by něco potřebovala věda výzkum, o tom není sebemenší zmínky.

Tady velmi prosím, abychom si uvědomili pojmy, jaké jsou rozpočtové priority, tedy politické priority České republiky pro její budoucí konkurenceschopnost, a co je to konflikt zájmů. A co je to konflikt zájmů trvale přítomný v této Sněmovně, který bude trvale přítomný v této vládě. A to je druhá část mé připomínky v rámci obecné rozpravy a to je druhá předzvěst pozměňujících návrhů, které předložíme. Rusnokova vláda, byť nafoukla rozpočet o 24 mld., sebrala vědě a výzkumu. To pokládám za mimořádně špatný přístup k rozpočtovým prioritám, k budoucnosti vlády.

To, že v rámci snahy o šetření poslanci budoucí vládní koalice byli ochotni kosmeticky převést do vládní rozpočtové rezervy provozní výdaje, to znamená, řekli vládě "tak si to utrať na něco jiného, na jakékoliv jiné dotace, pro jakýkoliv jiný konflikt zájmů", to pokládám za velmi špatné. A to, že nespořili na těch místech, kde evidentně ten konflikt zájmů byl již přítomen, pokládám dokonce za nebezpečné.

Mám-li to uzavřít, předložíme několik málo pozměňujících návrhů. Úspora, kterou vydáváte za úsporu, která schválením pozměňujícího návrhu rozpočtového výboru úsporou nebude, tu se pokusíme přejmenovat tak, aby úsporou byla. Jinak úsporou nebude.

A druhá poznámka je apel na vaši odpovědnost vůči rozpočtovým, tedy politickým prioritám konkurenceschopnosti. Věda, výzkum, inovace je možná něco, kde za rok za dva nepoznáte, že bylo dáno méně, než bylo potřeba. Ale poznáme to za deset let, a pak už bude pozdě. A to jste ochotni obětovat nenažranosti jednomu obrovskému agropotravinářskému konglomerátu, za který jste kandidovali? To nemá ten význam. Já vás prosím, abyste upřeli svoji pozornost na konkurenceschopnosti České republiky nikoliv na bilanci Agrofertu. Děkuji vám. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Jenom upozorňuji, že se nacházíme v podrobné rozpravě. Samozřejmě respektuji právo vystoupit s přednostním právem a hovořit obecně, nicméně pokud ve své rozpravě odkazujete na případné pozměňující návrhy, tak jenom upozorňuji na to, že je potřeba návrhy zformulovat, podat a v podrobné rozpravě se na ně odkázat. A současně upozorňuji, že kromě řečníků s přednostním právem všichni řádně přihlášení do podrobné rozpravy by se měli v podrobné rozpravě buď odkázat na pozměňující návrh, nebo ten návrh přednést.

Pokud je to faktická poznámka, tak zařadím do pořadí, protože jich je tady více. Vy jste svým vystoupením evidentně vzbudil velký ohlas, pane poslanče. Pan poslanec Volný s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Komárek s faktickou poznámkou. Poté pan předseda klubu Kalousek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Vážený pane předsedající, vládo, vážení kolegové, já jsem opět dneska s hrůzou zjistil, jak se u pana poslance Kalouska drasticky snižuje a zužuje pohled na šetření, na to, aby se během 14 dnů ořízl státní rozpočet navrhovaný touto vládou o 24 mld. My jsme přišli spořit a šetřit. Rok má 365 dnů a šetření znamená, že každý den z tohoto roku je potřeba s náklady a s penězi, které svěřujeme na jednotlivá ministerstva, pracovat hospodárně a vynakládat je tam, kam se mají, a nemají se rozkrádat. Jestli tady bylo zvykem schválit rozpočet a potom zavírat oči nad tím, jak se ty peníze utrácejí a jak se rozkrádají, pak je nám to líto. My budeme šetřit celý rok, 365 dní. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická, pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Martin Komárek: Tak já nejsem tak velikej.

Dámy a pánové, já mám jinou prosbu. Rád bych, aby další řečníci více ctili inteligenci a pozornost nás ostatních poslanců a neopakovali některé teze pětkrát, šestkrát i sedmkrát jako pan Kalousek například tezi o bianco šeku nebo o tom strašlivém molochu Agrofertu. Děkuji, ušetříme si čas.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická, pan předseda klubu TOP 09. Poté s faktickou pan předseda klubu ANO.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně s faktickou poznámkou. Myslím si, že na hloupý výstup pana poslance Komárka netřeba reagovat. Prostě každý z nás má právo promluvit na takové téma, jaké uznává za vhodné.

Panu poslanci Volnému rozumím. Řekneme si to za rok, pane poslanče, kolik jste opravdu během toho roku ušetřili. Já vás ujišťuji, že když jste schválil jeden bilion...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, mým prostřednictvím si to řeknete, pokud dovolíte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jeho prostřednictvím. (Výbuch smíchu v sále) Uvidíte, že když jste schválil jeden bilion 211 miliard, že to ta vláda také ušetří, že neušetříte vůbec nic.

A vám všem se chci omluvit. Když jsem se hlásil do diskuse, byl jsem skutečně přesvědčen, že se hlásím do obecné rozpravy, takže jsem mluvil v rámci obecné rozpravy. Promiňte prosím, nevšiml jsem si, že jsem v podrobné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Máte na to právo s přednostním hlasem.

Pan poslanec Faltýnek také faktická.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážení kolegové, strašně se omlouvám, ale chtěl bych prostřednictvím pana předsedy Sněmovny poprosit pana poslance Kalouska, kterého stále ještě považuji za velmi úspěšného rétora, inteligentního člověka, bývalého a je otázka do jaké míry úspěšného ministra financí. Jenom jednu prosbu mám: aby nelhal, nefabuloval, nevymýšlel si.

Předpokládám, že jsme všichni z nás, co jsme tady, dneska četli zprávu NKÚ. A doufám, že tu zprávu četl i pan bývalý premiér naší země, neformální, který řídil všechna ministerstva. Vždyť to všichni víme, přátelé, jak to bylo! Vždyť to všichni víme! A že i on četl tuto zprávu NKÚ, která říká, že ty resorty prostě nedělaly výběrová řízení na IT zakázky. Dokonce Evropská komise nám říká: Prosím vás, šetřete, prosím vás, chovejte se jako správní hospodáři.

Takže bych chtěl poprosit, abychom byli v té diskusi věcní a pokud možno nefabulovali. Děkuju, děkuju moc.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě faktická pan... Pokud je to přednostní právo (k poslanci Kalouskovi), tak na to je taky fronta. Tak máte šanci s faktickou, jinak... Dobrá, dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prostřednictvím pana předsedy, pane předsedo Faltýnku - nefabuluji. Já jsem přece neříkal nic jiného. Já jsem říkal: "Ano, mělo se, my jsme chtěli utratit o 24 mld. méně." Vy jste říkali: "My budeme šetřit, a proto utratíme o 24 mld. více." Ta čísla mluví naprosto jasně. Vůči číslům se nedá lhát. Vy utrácíte o 24 mld. více, než jsme chtěli my. Tak my prostě nelžeme! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP