(14.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Proto také rozpočtová pravidla říkají, že vládní rozpočtová rezerva smí být v minimální výši 0,3 celkových výdajů, což je zhruba 3,5 mld. korun, a žádná příčetná Sněmovna - opakuji žádná - vědomá si svých ústavních povinností nedovolí samozřejmě žádné vládě tu vládní rozpočtovou rezervu nafouknout, byť jenom o 100 milionů, naopak v násobcích, protože v takovém případě neříká nic jiného, než: My s tím nechceme mít nic společného, my o tom nechceme rozhodovat, my ty úkoly, které na nás vložili voliči, nechcem plnit. My chceme, aby o tom rozhodla moudře ta vláda, a my o tom vůbec nechceme slyšet. My jim nafoukneme tu vládní rozpočtovou rezervu, a ať si s ní dělají, co chtějí. To je pravý význam, to je ta zpráva pozměňovacího návrhu vládní rozpočtové rezervy.

Není to úspora. Jednak to není úspora ve výši 5 mld., to ani náhodou. Protože 1,5 mld. dopadu garancí státu za Kongresové centrum uhradí vláda - a to je samostatná diskuse, nechci se bavit o tom, jestli je to dobře, nebo špatně - uhradí vláda ještě v tomto roce. Když to uhradí vláda ještě v tomto roce a přitom to bylo rozpočtováno na příští rok, tak měl být logicky o to snížen deficit. Říkat tomu úspora je výsměch jakékoliv bytosti, která je schopna přemýšlet. Takže 1,5 mld. si škrtněte. Veřejně chcete demonstrovat, že tedy spoříte 3,5 mld. Víc nespoříte. Vůči těm 24 je to opravdu legrační v porovnání s těmi ohnivými větami, jak jste přišli do této Sněmovny proto, abyste spořili. Když jste se nedokázali vypořádat s nafouknutými 24 miliardami a snižujete jakoby o 3,5 mld. a říkáte tomu, že spoříte, tak nemůžeme úplně chtít, aby to lidé brali úplně vážně. Ale pokud budete chtít, aby brali vážně alespoň těch 3,5 mld., každá koruna dobrá, já to nezlehčuji, každá koruna úspory dobrá. Pokud chcete, aby brali vážně alespoň těch 3,5 mld., tak to přece nemůžete udělat tak, že o to zvýšíte vládní rozpočtovou rezervu. A vy jako poslanci nadaní tím úkolem a tou pravomocí řeknete: Tak my tyto peníze dáme vládě a pak už o tom nebudeme přemýšlet a vláda si s tím nějak poradí. Ta vláda si s tím nějak poradí, ona to nějak utratí. Já jsem na to téma již uzavřel v této Sněmovně dokonce sázku

A to my přece nemůžeme připustit. My jsme Poslanecká sněmovna, která říká vládě, co smí, nebo co nesmí utratit. Takže pokud myslíme vážně alespoň tu desetinu toho, co někteří z vás vykřikovali před volbami, že tedy alespoň těch 3,5 mld., a to nejsou malé peníze, těm daňovým poplatníkům utratíme, tak to nemůžeme dát vládě do vládní rozpočtové rezervy, ať si s tím dělá, co chce, ale musíme s tím v rámci zákona č. 218/2000 Sb., v rámci zákona o rozpočtových pravidlech republiky, naložit jinak a učinit z toho jinou položku státního rozpočtu, která neumožní vládě bez našeho souhlasu, bez našeho uvážení a bez diskuse ve Sněmovně naložit si s tím libovolně, nejlépe ve prospěch dotací agropotravinářskému komplexu.

To je první poznámka a předznamenání prvního důležitého pozměňovacího návrhu.

Kvituji, že poslanci rodící se vládní koalice prosadili pozměňovací návrh, který se domnívá, že v některých kapitolách je možné ušetřit a že tu částku je možné někam převést. Na druhou stranu upozorňuji, že ten nejhorší nápad je převést ji do vládní rozpočtové rezervy. Protože tímto krokem vůči této částce všichni poslanci ztrácejí jakýkoliv kontakt a ponechávají pouze a jedině na vládě, co s touto částkou udělá. To znamená, vzdávají se své ústavní povinnosti a vzdávají se své ústavní pravomoci suveréna, který jediný o takové to částce má rozhodovat.

Dovolím si předložit návrh, který umožní tuto částku přejmenovat a převézt jinam tak, aby se Poslanecká sněmovna své pozice suveréna nad těmito, byť skromnými, penězi nevzdala a aby ji nepředala vládě jako bianco šek. Tolik první poznámka, myslím, velmi důležitá.

Druhá poznámka se pak týká priorit, které proběhly na jednotlivých výborech a vyústily v hlasování rozpočtového výboru. Proběhly skutečně škrty - ne škrty, ony neproběhly škrty, protože se nic neškrtlo, ono se to dalo vládě jako bianco šek. Škrty proběhnou, pokud se s tím udělá něco jiného, než když se to dá do vládní rozpočtové rezervy. Ale proběhla jistá snaha o jisté, alespoň kosmetické úspory v provozních výdajích. Nicméně snaha o ty zásadní priority v rámci toho relativně malého prostoru, které má každá vláda v oblasti fakultativních výdajů, ty opravdu neproběhly. Já velmi prosím, abyste se podívali, jsou to otevřené zdroje, na limity, které schválila vláda České republiky v červnu 2013, a na limity jednotlivých kapitol, které schvalujete. Tam je rozdíl 24 mld. Znovu opakuji, že ty limity, které schvalovala vláda v červnu 2013, schvalovala s vědomím, že se jedná o rok volební, a pro žádnou kapitolu tam nebyl extra nedostatek. Přesto to, co teď leží před vámi, je na výdajích, to znamená na budoucím dluhu, protože si na to půjčujeme, o 24 mld. více. A vy pro to jste připraveni zvednout ruku. Tak vás alespoň velmi prosím, abyste se podívali na to, jaké především priority tam reflektujete.

Přestože to bude o 24 mld. více, než je podle mého hlubokého názoru nezbytné, tak se tam téměř 2 mld., zhruba 1,6 mld., odebralo vědě a výzkumu - a to logicky není ta priorita, jak by měla být, že? A téměř stejná částka se přidala na provozu Policii České republiky. A dvakrát větší částka se přidala na národní dotace agrpotravinářskému komplexu v kapitole Ministerstva zemědělství. Takže kdybyste to měli přeložit, jaké jsou naše hlavní politické, tedy rozpočtové priority, tak to vypadá, že jsme vyhladovělá, zaostalá země, kde se vraždíme na ulici a kde to nejdůležitější ze všeho je poslat peníze agropotravinářskému komplexu, pak ještě policistům, a protože jsme tady přebití badatelskými vědomostmi, tak těm vědcům je třeba ubrat. To je to, co se odehrálo od června 2013 do okamžiku, kdy vy budete připraveni schvalovat. Že se odebralo vědě a výzkumu a přidalo se Agrofertu a že je zajímavé, že ve všech kapitolách se našly úspory v provozních výdajích, v malých alespoň 2 %, ve velkých 5 %, ale v té obrovské nabubřelé částce národních dotací agropotravinářskému komplexu, tam nebyla rezerva ani korunu. Proč? Protože to jsou všechno peníze pro Agrofert. Vy si neuvědomujete ten konflikt zájmů, v kterém se pohybujete? Pro mě je do značné míry lidské zklamání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP