(14.20 hodin)
(pokračuje Fischer)

Mou povinností bude při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích minimální výši vládní rozpočtové rezervy pečlivě hlídat. Pozměňovací návrhy, které by znamenaly snížení vládní rozpočtové rezervy pod její zákonnou minimální výši, jsou proto nehlasovatelné.

Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení, tak jak je všeobecná praxe.

Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Svým rozhodnutím jsem tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo doručeno jako tisk 6/2. Prosím zpravodaje tohoto výboru, pana poslance a předsedu rozpočtového výboru Václava Votavu, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, které bylo přijato na 4. schůzi dne 13. prosince 2013 k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2014.

Po úvodním slově ministra financí a zpravodajské zprávě předsedy výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, jak jim přikázala Poslanecká sněmovna svým usnesením číslo 29 ze dne 6. prosince tohoto roku, a přijaly k nim svá usnesení, s výjimkou ústavněprávního výboru, který projednal kapitolu 355 Ústav pro studium totalitních režimů a usnesení k této kapitole nepřijal.

2. Rozpočtový výbor bere na vědomí následující návrhy na doprovodná usnesení z výborů, kterými se výbory obracejí na vládu. - Určitě mi prominete, když je nebudu předčítat, máte je v usnesení, které jste jistě všichni včas dostali.

3. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, sněmovní tisk 6, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2014 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky podle sněmovního tisku 6, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy 1 a 2 tohoto usnesení.

4. Zmocňuje předsedu, zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Což jsem také právě učinil.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní tedy otevřu k předloženému návrhu zákona podrobnou rozpravu. Přihlášky na tabuli již odpovídají přihláškám odevzdaným na různá místa v této sněmovně. Takže poprosím pana předsedu klubu ODS, který má přednostní právo, aby se ujal slova, po něm s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, a pokud nebudou další přednostní práva, tak potom by rozprava pokračovala tak, jak je na tabuli.

Pane předsedo Stanjuro, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo v demisi, položil jsem tady před sebe - abychom si všichni připomněli, jak vypadá návrh státního rozpočtu, ten zhuštěný, 936 stran. Já tomu říkám, protože dneska to budeme debatovat, ve čtvrtek to určitě hlasy vládní koalice včetně komunistů schválíte, to je rozpočet naslepo.

My jsme se poctivě snažili přečíst co nejvíce, a to nemáme s sebou ty kapitolní sešity, což ta hromada by byla určitě vyšší, ale to už bych tady asi neunesl.

Takže chci jenom připomenout ty základní věci i z prvého čtení. Navržený deficit ve výši 112 mld. úplně otáčí trend, přestože se prognózuje hospodářský růst, bude vyšší deficit než v dobách recese či stagnace. Rekordní výdaje České republiky jsou naplánovány, přestože jsme v předvolebních kampaních slyšeli mnoho slov o šetření.

Ten čas na projednání byl opravdu nedůstojný nás všech. Já mám zkušenost z rozpočtového výboru, když jsme chtěli podrobnější informace, tak logicky jsme dostali odpověď: nezlobte se, já podrobnější informace nemám, musím se zeptat náměstka, ředitele odboru, vedoucího oddělení, my vám to písemně pošleme. No jo, to je sice hezké, že nám to písemně pošlou, nicméně výbory to musely projednat do minulé středy do 16. hodiny.

Takže výbory se s tím nějak vyrovnaly. Podle zpráv mých kolegyň a kolegů to probíhalo velmi stejně v mnoha výborech, aby na rozpočtový výbor přinesla vládní koalice pozměňující návrh, který sahal do všech usnesení, která jednotlivé výbory projednávaly, to znamená, ty výbory v zásadě jednaly zcela zbytečně, protože vládní většina na rozpočtovém výboru v zásadě změnila všechny kapitoly, to znamená to, že ty výbory schvalovaly nějaké výdaje, nějaké příjmy, tak minimálně na straně výdajů dneska je všechno jinak, dočtete se to v tisku 6/2.

Takže vám to možná nevadí, nám to vadí hlasovat naslepo o nejdůležitějším zákoně v roce, to se nám prostě nechce a nelíbí.

O tom, jaký důraz tomu kladou lidé, kteří dneska nebo příště budou vést Českou republiku, se podívejte z té účasti. Premiér chybí, budoucí premiér taky chybí. Ministr financí tady je, v prvém čtení na rozpočtovém výboru nebyl, budoucí ministr financí chybí. A to se říkalo, že rozpočet je vrchol sezóny v Parlamentu a nejdůležitější zákon roku. No tak vidíme, jak se kdo k tomuto hlásí, jak je to důležité, či není.

Teď mi dovolte krátce okomentovat to, co vám předkládá rozpočtový výbor v tom tisku 6/2. Musím říci, že propagace jde docela dobře, a prezentace, protože já i občané jsme se dočetli, že rozpočtový výbor našel úspory ve výši 5 mld. Kč. Tak z těch 5 mld. ta úspora 1,5 mld. je za Kongresové centrum, které si stát kupuje, resp. kupuje si tam akciový podíl, to znamená, bude mít státní Kongresové centrum, a ta úspora je v tom, že jsme to zaplatili letos, a ne příští rok. Znamená to, že vláda už když připravovala rozpočet, tak si tam dala vatu 1,5 mld., že to není žádná úspora - včera jsem to zaplatil, a tudíž dneska to nezaplatím, takže dneska jsem to uspořil. Tak to je 1,5 mld. z těch pěti, které takzvaně ušetřil rozpočtový výbor.

A pak je tam úspora, a skutečná úspora, resp. přesun, ne úspora, protože celkové výdaje nesmíme změnit, které tam zůstaly, je to ve výši 3,5 mld. Kč. Tři roky jsem od tehdejší opozice velmi často slyšel tady tvrdá slova o tupých škrtech, plošných škrtech, úplně pitomých škrtech, že škrtáme všude stejně, aby vznikající koalice převedla 3,5 mld. do státního rozpočtu, a to tak, že všem vzala stejně - resp. všem ne. Rozdělila to na malé a velké rozpočtové kapitoly, malé rozpočtové kapitole, pokud mě paměť neklame, vzala 3 %, ve velké asi 6,5 %. Výrazný rozdíl proti tupým plošným škrtům z minulého volebního období. Budiž.

To, že se uspoří 3,5 mld. z provozních výdajů, určitě podporujeme, aby bylo jasno. Jenom k tomu vysvětlení jsem musel dát ten komentář. Takže spíš nám to připadá jako příliš málo ambiciózní cíl - 3,5 mld. v provozních výdajích. Slyšeli jsme v předvolební kampani, ale i po volbách, slova o desítkách ušetřených miliard. Pokud skutečně bude vládní koalice šetřit provozní výdaje, bude mít naši podporu v tomhle tom směru.

Další pozměňovací návrh, který prošel, je pozměňovací návrh, který podal pan poslanec Novotný, kde bych chtěl zkritizovat zejména tu výdajovou stránku, ne tu přímo, tam, kde snižuje výdaje. Dočetl jsem se z tisku i z vyjádření vládní koalice, že ještě v průběhu roku 2014 dojde ke zvýšení důchodů. Přesto vládní koalice na rozpočtovém výboru hlasuje o snížení částky na důchody zhruba o 700 mil. Kč. To znamená, aby nám to vyšlo, tak jeden den budeme snižovat, abychom pak mohli veřejnosti oznámit: my jsme ti, kteří jsme to zvýšili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP