(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a poprosím pana ministra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Jan Podivínský Těmto občanům můžete, pane poslanče, říci, že projekt za 677 mil., nebo dotace za 677 mil., do ArcelorMittal přispěje významně ke snížení jak PM10, tak benzopyrenu. Ke snížení benzopyrenu přispěje, pevně věřím, ta miliarda, kterou bychom teď měli na alternativní dopravu z Bruselu dostat. A pro tyto občany je také výzva, aby se účastnili našeho programu kotlíkových dotací a motivovali také spoluobčany, sousedy, kteří neekologicky spalují různá paliva, která nejsou určena k topení, aby tak nečinili, event. aby se našich kotlíkových dotací zúčastnili též, poněvadž finančních prostředků pro tyto kotlíkové dotace máme na Ministerstvu životního prostředí dostatek. Já jsem opravdu vyčlenil - je to velmi závažný problém - dostatek finančních prostředků a záleží jenom na občanech, aby měli motivaci pro své děti, jak vy říkáte, také motivovat sousedy a ostatní, kteří znečišťují životní prostředí významným způsobem z lokálních topenišť, tedy z těch kotlů, kde se opravdu spalují holiny a různé kelímky od jogurtů a další svinstvo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Poprosím o poslední interpelaci ctěnou kolegyni paní Olgu Havlovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, moje interpelace směřuje k panu ministrovi dopravy.

Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci prodeje pozemků v Praze pod Masarykovým nádražím. Podle informací, které jsem dostala od exposlankyně Kateřiny Klasnové, má dojít ke konci roku 2013 k odprodeji lukrativních pozemků pod Masarykovým nádražím společnosti Masaryk Station Investment, jehož majoritním vlastníkem je investiční skupina PENTA.

Chtěla bych se, pane ministře, zeptat, zda o tomto prodeji, který se týká 44 tisíc metrů čtverečních lukrativních pozemků, víte.

V prosinci 2011 zabránilo Ministerstvo dopravy prodeji těchto pozemků pod cenou společnosti PENTA. Podle smlouvy z roku 2004 mezi Českými drahami a společností Masaryk Station Investment, kterou mezitím ovládla společnost PENTA, by měl kupec s předkupním právem získat od Českých drah 77 tisíc metrů čtverečních za 400 mil. korun. Jednalo se o částku přibližně sedmkrát pod tržní cenou. Proto Ministerstvo dopravy už v prosinci 2011 prodej pozastavilo.

Společnost PENTA umí obchodovat se státem velice výhodně. To ostatně dokazují předchozí obchody, které byly pro náš stát značně nevýhodné, kdy stát získal prodejem miliony a PENTA naopak majetky v miliardové hodnotě, jako v případě nové ranveje letiště Ruzyně, kde se ztráta státu pohybovala okolo 3,5 mld. korun.

Dále bych chtěla vědět, zda se při prodeji vychází z aktuálního odborného posudku a cenových map. (Předsedající upozorňuje na čas.) České dráhy byly v roce 2012 v červených číslech se ztrátou 1,6 mld. korun. Proto by mě zajímalo, že manažeři by měli zacházet s majetkem, který není jejich, s péčí řádného hospodáře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Bohužel nevidím přítomného pana ministra dopravy. Pan ministr dopravy si na nás bohužel neudělal čas, takže na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně, paní poslankyně.

Konstatuji, že tím jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den. Sejdeme se, vážené kolegyně a vážení kolegové, v pondělí 16. 12. ve 14 hodin. Na programu je druhé čtení státního rozpočtu.

Přeji vám hezké odpoledne.

 

(Jednání skončilo v 15.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP