(12.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 73, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 pro. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Do této delegace můžeme zvolit pouze čtyři členy a jednoho náhradníka. Do závorky mohu vytknout konstatování, že zde to bylo trochu složitější, ale povedlo se, a chci kolegům šéfům poslaneckých klubů poděkovat za vstřícnost.

Konečná dohoda je následující. Oni čtyři členové budou poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová z KSČM, Martin Stropnický - ANO 2011, Ladislav Šincl - ČSSD a Marek Ženíšek - TOP 09. Náhradníkem této delegace bude Daniel Herman - KDU-ČSL.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane předsedo. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? (Výkřiky ze sálu: Nefunguje!) Pardon, tak ještě jednou.

Takže hlasování číslo 74, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho je 139 pro. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Prosím o další delegaci.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V pořadí čtvrtá a předposlední je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kterou bychom měli obsadit v počtu pěti členů a pěti náhradníků.

Na členy této delegace předsedové poslaneckých klubů navrhují Ondřeje Benešíka - KDU-ČSL, Kateřinu Konečnou - KSČM, Stanislava Polčáka - TOP 09, Danu Váhalovou - ČSSD a Kristýnu Zelienkovou z hnutí ANO. Jako náhradníky navrhujeme Ivanu Dobešovou - ANO 2011, Pavla Holíka - ČSSD, Gabrielu Peckovou - TOP 09 a Marka Černocha z hnutí Úsvit a Simeona Karamazova z ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Ten, kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Tímto končím hlasování číslo 75, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 149 pro. My jsme tímto schválili stálou delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

To je konec tohoto bodu. Chcete se k tomu vyjádřit, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ne, ještě tu máme stálou delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pardon, tak poslední delegace.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže jsem si ji uvedl, děkuji za prostor. Ještě jednou tedy opakuji - stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Je to poslední delegace z tohoto bodu.

Zde to byl tvrdší oříšek, ale také úspěšně vyřešený. Tato delegace má sestávat ze tří členů a dvou náhradníků. Předsedové poslaneckých klubů na členy stálé delegace do Středoevropské iniciativy navrhují Kateřinu Konečnou - KSČM, Ladislava Velebného - ČSSD a Jiřího Zlatušku z hnutí ANO. Jako náhradníky, ony dva náhradníky, navrhujeme Ivana Adamce z ODS a Roma Kostřicu z TOP 09 a Starostové.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Tímto končím hlasování číslo 76, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 pro. Tím jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

 

Ještě byl přihlášen s faktickou pan poslanec Laudát. (Poslanec Laudát mimo mikrofon.) Dobrá, tímto projednávání tohoto bodu končím.

 

Přistupme k bodu 17, což je

17.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy
zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí
stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Žádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: (Hledá v lavici příslušný materiál.) Už jsem tady, omlouvám se za malé zpoždění.

Dámy a pánové, vážení kolegové, k oněm lhůtám vyhlašuji termín pondělí 16. hodina. Tedy ještě jednou - pondělí 16. prosince 16. hodina navrhuji lhůtu pro podávání nominací. Volební komise by se měla ještě ten den večer sejít operativně po ukončení jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP