(Jednání pokračovalo ve 12.17 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v jednání, a prosím pana předsedu Kováčika do rozpravy. Je to vaše.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já se ještě jednou omlouvám za krátké zdržení, nicméně předsedové poslaneckých klubů, resp. zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, se dohodli na řešení. To řešení teď přednese pan předseda volební komise a já jenom sděluji, že klub KSČM to řešení bude podporovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě tady mám s faktickou přihlášeného pana poslance Koubka. (Omyl.) Ruší. Ještě někdo přihlášený do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu tedy tímto uzavírám a prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby předkládal jednotlivé návrhy, případně reagoval na rozpravu. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne přeji. Pustíme se do toho, dámy a pánové. Ještě předtím, než budeme schvalovat, tedy hlasovat o jednotlivých delegacích, tak -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane předsedo, já se omlouvám a prosím všechny kolegy a kolegyně, aby zachovali klid, abychom mohli postoupit v jednání. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já za to děkuji. Případně se pokusím ještě více zvýšit svůj hlas. Ale chci vysvětlit důležitou věc. S předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili na tom, že svým způsobem upravíme postup jednacího řádu Sněmovny v tom smyslu, že upravené a mohu říci vyčištěné nominace do delegací už nebudou procházet volební komisí a jejím usnesením, protože to by byl proces, který by opět trval do příštího týdne, ale že vám tedy po dohodě s předsedy klubů ty vyčištěné delegace teď představím a pak každou jednotlivou delegaci budeme hlasováním schvalovat tady jako Sněmovna, jako celé plénum. (V sále je stále velký hluk.)

Ovšem o tom, že k této změně dojde, tedy že v uvozovkách nebudeme postupovat -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ještě jednou se omlouvám, moc se omlouvám, ale opravdu prosím o klid!

 

Poslanec Martin Kolovratník: A my si ho zjednáme! Děkujeme.

Takže vás chci, dámy a pánové, poprosit, abychom hlasovali o tom, jestli souhlasíte s tím, že budeme schvalovat jednotlivé delegace na základě operativní úpravy a vyčištění, která proběhla před malou chvílí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, pane předsedo. Já tedy tímto nechám hlasovat o vámi předloženém návrhu a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, aby zvedl ruku a stiskl tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 71, do kterého bylo přihlášeno 165 poslanců, z toho bylo 144 pro. Návrh byl tedy přijat.

 

Poprosím pana předsedu poslance Kolovratníka, aby se ujal další volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. První tedy bude, dámy a pánové, hlasování o poslancích navržených do stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Konstatuji, že tato stálá delegace má mít osm členů, a teď vás tedy prosím o jmennou kontrolu v seznamech, které máte na svých stolech.

Opakuji, že po dohodě s předsedy poslaneckých klubů jsou do této delegace nominováni: František Adámek z ČSSD, Jana Fischerová - ODS, Kateřina Konečná - KSČM, Jaroslav Lobkowicz - TOP 09 a Starostové, Radka Maxová - ANO, Milan Šarapatka - Úsvit, Dana Váhalová - ČSSD a Jiří Zlatuška - ANO. Prosím, abychom hlasovali o této delegaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji tímto hlasování o navrženém složení delegace a ptám se, kdo je pro. Zvedněte tlačítko a ruku. (Pobavení.) Opačně! Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Je to hlasování číslo 72, do kterého je přihlášeno 165 poslanců, z toho 146 (bylo pro) a návrh byl přijat.

 

Tímto jsme schválili stálou delegaci Parlamentu do Meziparlamentní unie. Děkuji. Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby pokračoval.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já také děkuji. Už vidím novinové články, jak zvedáme tlačítka ve Sněmovně. (Smích.) Tak to jen pro pobavení a pojďme pokračovat. (Mpř. Jermanová: To se stane.)

Další v pořadí je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Konstatuji, že tato delegace může mít - nebo my můžeme zvolit a delegace může obsahovat - pět členů a pět náhradníků. Na členy delegace jsou navrženi, a opět opakuji, po dohodě s předsedy poslaneckých klubů: Adolf Beznoska - ODS, Jan Farský - TOP 09, Josef Nekl - KSČM, Antonín Seďa - ČSSD a Pavel Šrámek - hnutí ANO 2011. Jako náhradníci jsou nominováni: Jan Hamáček - ČSSD, Václav Klučka - ČSSD, Roman Kubíček - ANO, Anna Putnová - TOP 09 a konečně Milan Šarapatka z hnutí Úsvit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP