(11.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě jednou děkuji. Teď tu tedy bude ona série pěti dalších komisí. Nebudu již číst do detailu ustanovení volebního řádu, ale princip schválení Poslaneckou sněmovnou je, dámy a pánové, stejný, to znamená, není možné provádět změny u jednotlivých jmen, ale budeme vždy hlasovat o složení té každé komise jako celku, jak vám ji představím. I v tomto případě připomínám, že usnesení volební komise má č. 19 a máte ho také na svých stolech.

Jako první otevírám debatu - tedy paní předsedající má otevřít debatu. Budeme hlasovat o komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Konstatuji, že bude mít sedm členů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane předsedo. Otevírám tímto rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu volební komise pana poslance Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže na základě usnesení č. 19 volební komise navrhujeme tyto členy komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby: kolegy poslance Petra Adama, Marka Bendu, Zdeňka Bezecného, Richarda Dolejše, Zdeňka Ondráčka, Bronislava Schwarze a Jeronýma Tejce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Hlasování pořadové číslo 66, do kterého se přihlásilo 169 poslanců, pro 150. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní a informační služby.

 

Ještě než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, mám zde omluvu pana Víta Kaňkovského, který se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny od 14 hodin z důvodu jednání kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

 

Teď prosím přejděme k projednávání bodu

12.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Konstatuji, že návrh je také součástí usnesení č. 19. A snad ještě upřesnění. Bylo nakonec domluveno, že tato komise bude mít devět členů. Je to z toho důvodu, když se podíváte do přepočtové tabulky, aby i nejméně početné kluby měly i v této komisi po jednom svém zástupci. Je tedy devítičlenná.

V rychlosti přečtu jména nominovaných poslankyň a poslanců. Jsou to Jana Černochová, Pavel Čihák, Daniel Herman, Stanislav Huml, Václav Klučka, Martin Lank, Jana Lorencová, Stanislav Polčák a Josef Zahradníček.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které se s technickou přihlásil pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych poprosit pana předsedu, ať nám to nečte. Máme to všichni na lavicích, ta jména. Myslím, že je racionální říct, že to máme na lavicích. Bude ještě asi čtyři nebo pět komisí, tak jestli můžu poprosit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nemám, tímto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu komise poslance Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Už jsem návrh předložil, takže můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 67, do kterého je přihlášeno 169 poslanců, 152 je pro. Tímto konstatuji, že návrh je přijat a ustanovili jsme tímto stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Před projednáváním dalšího bodu zde mám další omluvu, a to omluvu pana Josefa Zahradníčka, který se na dnešní odpoledne z jednání Sněmovny omlouvá z osobních důvodů.

 

Dalším projednávaným bodem je

13.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Podotýkám, že i u tohoto bodu zůstal název stejný, i když jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Souhlasím s poznámkou. Ještě jednou opakuji, že seznamy máte před sebou a také vaši kolegové ve volební komisi s nimi byli seznámeni. Žádný problém tam nebyl, takže u stálé komise Sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ konstatuji, že bude mít sedm členů. Seznam máte před sebou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, předložte návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám Poslanecké sněmovně návrh k ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ podle vám předloženého usnesení č. 19.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Tím hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 68, do kterého je přihlášeno 168 poslanců, z toho pro 151. Předložený návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu.

 

Dalším projednávaným bodem je

14.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Také tato stálá komise bude ustavena, jak jsme již rozhodli, podle zásady poměrného zastoupení. Prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Konstatuji, že tato komise bude mít sedm členů. Opět se odvolávám na materiál, který máte na svých stolech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, předložte návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby hlasovala u ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství podle návrhu usnesení č. 19 volební komise.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Zdržel se?

Tím hlasování pořadové číslo 69 končím. Je do něj přihlášeno 167 poslanců, z toho je 150 pro. Konstatuji, že návrh byl přijat a my jsme tím ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

 

Dalším projednávaným bodem je

15.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

I v tomto případě jsme již rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se opět a naposledy odvolávám na přijaté usnesení č. 19 volební komise, které máte předloženo na stolech. Snad ještě doplním, že bylo rozhodnuto, že i tato komise bude mít devět členů, aby v ní každý z poslaneckých politických klubů měl svého zástupce. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP