(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Potom bychom tedy pokračovali bodem nově zařazeným a body 10 až 17 a 32 schváleného pořadu schůze můžeme projednávat nejdříve v 11 hodin, kdy uplynou zákonné lhůty k jejich projednání. Odpoledne bychom potom pokračovali ústními interpelacemi. Připomínám, že přihlášky do ústních interpelací je potřeba nejpozději do 11 hodin a v 11.30 by proběhlo jejich losování.

Dorazila mi ještě další omluva, a to od pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který se omlouvá na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Budeme tedy pokračovat bodem číslo 33. Je jím

33.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s kandidáty, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a přeji dobré krásné dopoledne vám všem, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, přistoupíme tedy k dalšímu pokusu o zvolení místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Konstatuji, že volební komise na své včerejší, čtvrté schůzi projednala předložené návrhy poslaneckých klubů na volbu místopředsedy a přijala svoje usnesení číslo 22. Také ještě krátká rekapitulace. V rychlosti připomenu, že jsme svým usnesením číslo 7 z 27. listopadu rozhodli, že v tomto volebním období budou zvoleni celkem čtyři místopředsedové, a ve stejný den jsme zvolili tři místopředsedy. Druhá volba proběhla 4. prosince a byla neúspěšná. Nyní je nutno tajnou volbou tedy dovolit jednoho místopředsedu Poslanecké sněmovny.

Konstatuji, že poslaneckými kluby nám v zákonné lhůtě byli navrženi tito kandidáti v abecedním pořadí: pan poslanec Petr Gazdík za TOP 09 a Starostové a pan poslanec Tomio Okamura za hnutí Úsvit. V tomto abecedním pořadí jsou rovněž kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který si vyzvednete.

Teď už nebudu dlouze číst ustanovení jednacího řádu k té volbě, ale ve dvou větách velmi kraťoučká rekapitulace. Volí se tajným způsobem, tajným hlasováním a většinovým způsobem. Znamená to, že zvolen bude kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by nadpoloviční většinu nezískal ani jeden kandidát, tak se opakuje druhé kolo této volby. Pokud ani tam jsme nebyli úspěšní, volba končí a budeme muset v příštích obdobích nebo týdnech odstartovat volbu další.

Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na místopředsedy Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já také otevírám rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, ale eviduji přihlášku k faktické poznámce od kolegy Horáčka z TOP 09 - jestli to nebylo jenom přemáčknutí. Není tomu tak. V tom případě eviduji přihlášku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, síla dohod pana poslance Kalouska s kýmkoliv a na čemkoliv, jen když to něco vynese, politiku v posledních letech opravdu posunula. Posunula celou naši republiku a posunula i autoritu této Sněmovny. Z politiky tedy práce pro veřejné blaho u občanů této země udělala řemeslo bez cti. Stojím proti těmto všem dohodám a kšeftům pouze se slovy o nutnosti změn a práce pro lidi. Děkuji těm několika desítkám statečných z vás za podporu v této volbě. Pokud vám lidé vyjadřují podporu, tak nelze ve skutečnosti prohrát.

Události posledních dnů kolem volby místopředsedy Sněmovny nabraly obrátky. Pan Kalousek podle mnoha svědectví vyhrožuje obstrukcemi, a dokonce ústavní stížností na platnost schůze k projednávání rozpočtu, pokud nebude zvolený jeho člověk do vedení Sněmovny. To by uvrhlo Českou republiku do nestability.

Schválení rozpočtu do konce roku je jedním z prvních a hlavních cílů rodící se koalice, byť je to ve své podstatě mírně přepracovaný rozpočet právě pana Kalouska. Minimálně je sympatická reflexe pana Kalouska, který je ochotný tímto doznat, že rozpočet nesestavil nejlépe.

Teroristům a vyděračům se ustupovat nemá, ale pokud chci kritizovat, nemohu se chovat jako on a jeho lidé, nesmím lpět na své funkci za každou cenu a rozhodně nehodlám být záminkou pro blokování práce parlamentu. Jak víte, veřejně jsem deklaroval, že se vzdám všech svých výhod spojených s funkcí místopředsedy.

Rád bych Sněmovně, vám, dámy a pánové, také připomněl, že v této volbě nešlo o poměrné zastoupení. Podle takového klíče by tu měla nárok například ODS a místo lidovců Úsvit. Samozřejmě také víme, že ODS a TOP 09 ve stávajícím personálním složení nemají absolutně nárok na jakékoliv ohledy a poměrné zastoupení, protože oni, když tuto Sněmovnu ovládli, pošlapali veškeré dosavadní tradice ohledně poměrného zastoupení a válcovali opoziční strany, jak se dalo. Je třeba říct, že mnozí z představitelů těchto stran se ohánějí demokracií, ale z úst do rukou a činů se jim nikdy nepřetavila. Boj za demokracii se jim přesto stal a stává záminkou naopak demokracii potlačovat. Jejich pojetí demokracie je takové, že demokratické je to, co zastupují oni, a ti ostatní už do demokracie nepatří a nemají v ní slovo. Strany jako KSČM a Úsvit nemají prý právo na zastoupení ve vedení Sněmovny, protože jsou nesystémové. Ano, je pravda, že nejsou součástí systému klientelistických vazeb mezi politikou a byznysem, který tu už druhou desítku let vytváří pan Kalousek a jeho parta. Pokud jsou TOP 09 za systémové označeny ANO a ČSSD, pak je to pro jejich členy na pováženou, do jaké společnosti se dostávají.

Předseda TOP 09, švýcarský občan, by svého kolegu mohl poučit o demokracii ve své zemi. O tom, co je skutečně demokratický systém a demokracie. Možná to už udělal, a pak je hysterie pana Kalouska před stranou, jako je Úsvit, zcela pochopitelná. Jak si s takovými lidmi umí poradit švýcarská prokuratura a soudy, jsme nedávno viděli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP