(11.30 hodin)

 

Poslanec Richard Brabec: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Vždycky jsem se těšil na vystoupení pana Kalouska, když jsem se na ně díval v televizi, protože to je vždycky slovní ekvilibristika, hraničící až s cirkusovým vystoupením. Myslím, že dneska to dokázal mockrát. Zde přichází. Děkuji za to, že si přišel poslechnout moje vystoupeni.

Jenom bych chtěl, pane předsedající, panu Kalouskovi vaším prostřednictvím vzkázat, že my opravdu přicházíme z jiného světa. Ze světa, kde je naprosto normální, že firma schválí svůj rozpočet a kupodivu šetří i během roku. Já vím, že vy si to neumíte představit, pane poslanče, ale je to tak, jsou takové firmy, které schválí rozpočet a pak ještě šetří.

A prosím, ještě komentář k tomu, co dneska vlastně riskujeme. Myslím si, že je daleko menší riziko schválit, byť v omezené lhůtě diskuse a debaty nad tímto rozpočtem, než tak jako vy schválit rozpočet po dvou měsících debaty a pak ho nechat rozkrást na různých IZIP a sKartách.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Brabcovi. Slova se ujme pan poslanec Igor Nykl. Také faktická poznámka, pane poslanče? Prosím.

 

Poslanec Igor Nykl: Vážený předsedo, vážené kolegyně, kolegové, když poslouchám tu dojemnou snahu představitelů ODS a TOP 09 o úpravu rozpočtu, tak nechci věřit vlastním očím, sluchu. Zdá se mi, jako kdyby kolem nich najednou byly davy odborníků, kteří nádherně zasáhnou během pár dnů, možná týdnů, a všechno nám změní ke krásnému. Oni ty davy odborníků neměli dříve? Proč je ta země teď, kdy vidíme, že je v morálním a ekonomickém bahnu? Oni se najednou kolem nich vynořili? Mám strach, aby jejich zásah do rozpočtu ještě nevedl k horšímu. Nevěřím, že ti lidé jsou najednou kolem nich a jinde ne. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dvě drobné poznámky k mým předřečníkům.

To, co je zárukou práv a svobod každého z nás, je ústavní pořádek. V rámci ústavního pořádku řádná parlamentní debata. Rezignace na parlamentní debatu, jedno s kolika odborníky, ale rezignace na plnohodnotnou parlamentní debatu je rezignací na část tohoto ústavního pořádku.To je jedno tvrzení, které si dovoluji říct.

Druhé je, že docela rád věřím panu kolegovi, že má možná dobrou vůli a že si myslí, že během roku vláda něco ušetří a že neutratí všechno, co jí parlament dovolí. Jsem ochoten se s ním vsadit o libovolný předmět či obnos, že se to tak nestane. Jedinou cestou je to té vládě nedovolit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl poslední přihlášený v obecné rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, tak nyní pan ministr financí Jan Fischer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Pane předsedající, paní poslankyně, páni, poslanci, dámy a pánové, nebudu zdržovat dlouho. Já jsem inkasoval od pana poslance Bartoška krátký dotaz a je dobré ho velice krátce odpovědět.

Projekt pokladní správy, pokud jde o rozpočtové provizorium, resp. jeho nasazení v rozpočtovém provizoriu, byl na tuto úlohu připravován, ale říkám otevřeně, nebyl otestován. Nebyl otestován. To je jedna věc. Čímž ničím nevyhrožuji. Tak to je, to je technická informace.

Ve vystoupení pana poslance se ještě hovořilo, jak si případně pokladní správa poradí s nároky a jak si poradí s případnými dalšími zdroji mimorozpočtovými, tak zase jenom technické sdělení. Nároky ani mimorozpočtové zdroje se do rozpočtového provizoria nevejdou. Ze zákona je tam nelze pouštět, nelze je tam uplatňovat. Toho si buďme vědomi.

Pane předsedající, dámy a pánové, to je vše. Jistě budu mít příležitost se k řadě věcí vyjádřit a v debatě opravdu rozpočtové uvést na pravou míru, o kolik se opravdu zvýšily výdaje, jaký je rozdíl mezi rozpočtem vlády Nečasovy a vlády Rusnokovy atd., ale tím nebudu zdržovat, protože na programu je teď věru něco jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Janu Fischerovi, i za to, že nás vrátil k věci, tzn. k harmonogramu projednávání státního rozpočtu. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Rozpravu obecnou končím, přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam by byl přihlášen pan poslanec Stanjura a potom pan zpravodaj s usnesením.

Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V prvním vystoupení jsem se ptal, kdy byl distribuován tisk poslancům. Nedostal jsem odpověď. Protože dneska ráno ještě mezi sněmovními tisky zařazené to usnesení rozpočtového výboru nebylo. Proto byl problém, abych k němu také vyrobil oficiální pozměňující návrh v písemné podobě, abych teď mohl říct číslo tisku a nemusel zdržovat.

Ale abychom o tom mohli hlasovat a aby nebyla zpochybněna procedura návrhu, tak dávám pozměňovací návrh k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které - možná mi pan místopředseda pomůže - někde máme k dispozici, nevím kde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, pane poslanče, mám ve stenozáznamu své vyjádření, které mám z rozpočtového výboru, co jsem odpovídal na vaši otázku, protože na ni tady nikdo pravděpodobně nebyl připraven. V elektronické distribuci dokumentů byl tento dokument, tedy časový harmonogram projednávání státního rozpočtu, ve středu po 21. hodině, protože schůze rozpočtového výboru skončila, podle mého soudu, asi 20.35, podle záznamu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Má to číslo?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemá. Mohu ho zjistit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se. Pokud nikdo nebude namítat, bez čísla tisku, ke kterému vznáším pozměňující návrh.

K harmonogramu, který obsahuje celkem 13 bodů, navrhuji změnu od bodu číslo 7. To znamená, první čtení by proběhlo ještě dneska, ty lhůty včetně dneška jsou stejné.

Od bodu 7: Výbory projednají jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předají svá usnesení rozpočtovému výboru. V poznámce: Dle zákona je minimální doba pro výbory 5 dnů. Navrhovaný termín byl do 9. ledna 2014.

Bod 8: Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, resp. oponentní zprávy menšin, a projedná též střednědobé výdajové rámce na rok 2015, 2016 - termín místo 13. prosince 2013 by byl do 11. ledna 2014.

Bod 9: Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu, aby mohla být rozdána 24 hodin před druhým čtením, to by bylo do 13. ledna 2014.

Bod 10: Poslanecká sněmovna jedná ve druhém čtení o návrhu zákona a o usnesení rozpočtového výboru k němu v podrobné rozpravě, a to v týdnu od 14. ledna 2014.

Bod 11 je bez termínu, tj. poslancům jsou rozmnoženy a rozdány pozměňující návrhy po ukončení rozpravy.

Bod 12: Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona. Je tady zase poznámka o zákonnosti, minimálně 48 hodin. Navrhujeme, aby to bylo od 21. ledna 2014.

Bod 13: Poslanecká sněmovna jedná o návrhu usnesení ke střednědobým výdajovým rámcům po ukončení projednávání zákona o státním rozpočtu ve třetím čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi a upřesňuji po ověření, že návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech je sněmovním dokumentem číslo 83, tak jak je uvedeno na tabuli, a rozpočtový výbor ho předložil a doručil poslancům elektronickou distribucí 4. prosince ve 20.57.

Nyní tedy žádám pana zpravodaje, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. V podrobné rozpravě jsou vlastně dva návrhy na hlasování. Je to návrh, který přednesl pan předseda Stanjura, a pak samozřejmě hlasovat o usnesení rozpočtového výboru, o kterém jsem se již zmínil v úvodu. Měl byste nechat hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, pokud samozřejmě, protože ho nemají písemně, pokud je všem - není nějaká námitka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že není problém se sněmovním dokumentem 83, protože byl rozdán.

 

Poslanec Václav Votava: Pardon. Mluvil jsem o návrhu pana Stanjury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že je podle jednacího řádu přípustné, aby k tomu návrhu byl i písemný pozměňovací návrh, jenom jsem požádal, abych vám to upřesnil, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, protože pan kolega Stanjura žádá o hlasování jako o celku, ne o jednotlivých věcech ve svém návrhu, takže je to jedno hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP