(11.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já chápu v tomto přístupu poslance KSČM a ČSSD, protože mám pocit, že jejich ambicí je opravu tyhle peníze utratit, že je jejich ambicí utratit o 24 miliard víc, než byly schváleny limity ještě v červnu, dřív, než Rusnokova vláda navýšila příjmy i výdaje. Ale slyším z jiné části rodící se koalice, že se jim rozpočet nezdá příliš úsporný, že by tam rádi něco ušetřili. Ale to můžete udělat teď při tom projednávání, to nemůžete udělat během roku. Ledaže by s tím vláda přišla sama a ta s tím nepřijde! Na to zapomeňte! Takže vy se vzdáváte tímto rozhodováním, tak jak jste se rozhodli, vy se vzdáváte říct vládě, že nesmí tolik utratit. Pak už to bude jenom na ní. A cokoliv jiného řeknete, tak je pouze zástupný problém, pokrytectví a faleš. Promiňte, je to opravdu tak!

Krátké vyjádření k tomu, co říkal můj vzácný kolega pan Mládek. Já také mluvím, a protože jsme stejně staří a děláme myslím kolem veřejných rozpočtů zhruba stejnou dobu, tak stejně dlouhou dobu jako on hovořím každoročně s lidmi z ratingových agentur. A dovolím si říct, že my nemluvíme o dvou- nebo tříměsíčním rozpočtovém provizoriu, my mluvíme o dvacetidenním rozpočtovém provizoriu. Schvalovali bychom rozpočet ještě do konce ledna. A dovolím si říct, že by z ratingových agentur na informaci, že z hlediska technologických lhůt bude schválen rozpočet v druhé polovině ledna, nikdo z ratingových agentur nehnul ani brvou. To, nad čím jistě ratingové agentury zpozorní, bude skutečnost, že bude porušen ten několikaletý trend - a děkuji, že to pan kolega Mládek uznal -, který nám vydobyl mimořádnou důvěru a kredit na kapitálových trzích, trend neustálého snižování deficitu. Vy jste totiž připraveni schválit rozpočet, který tento trend změní, a jste připraveni schválit rozpočet a dovolit vládě, aby utratila víc, než by odpovídalo tomuto trendu. To znamená, on se změní a bude vyšší deficit veřejných rozpočtů, nejenom státního - vyšší deficit veřejných rozpočtů!

Pan kolega Mládek neměl pravdu v tom, že se vláda věnovala pouze státnímu rozpočtu, a nikoliv celkovému deficitu veřejných rozpočtů. Minulá vláda snižovala deficity veřejných rozpočtů z roku na rok. Přebírala na 5,8, následující rok snížila na 4,6 a dostala se již třetím rokem bezpečně pod 3 %. Vy jste připraveni tento trend změnit a navýšit trend veřejných rozpočtů a to je něco, nad čím zcela jistě ratingové agentury zpozorní neskonale víc než nad dvacetidenním rozpočtovým provizoriem způsobeným technologickými lhůtami. O tom prosím pěkně není nejmenších pochyb.

A není to, pane poslanče Mládku prostřednictvím pana předsedajícího, není to Kalouskův a Fischerův rozpočet. Kalousek navrhoval do vlády, a ta vláda to schválila, rozpočet na výdajích o 24 miliard, což je z hlediska objemu fakultativních výdajů poměrně významná částka, rozpočet o 24 miliard úspornější, rozpočet na příjmech výrazně reálnější, než jak pak vláda schválila a sem předložila. A já si na obhajobu pana ministra Fischera dokonce troufnu říct, že to není ani tak Fischerův rozpočet, on je to spíš Pecinův rozpočet, protože Fischer do vlády přinesl něco mnohem rozumnějšího a pod tlakem rozežraných kolegů z SPOZ byl donucen přistoupit na mnohem větší a nesmyslné výdaje, než jaké vládě navrhoval. Jistě nese odpovědnost za to, že to akceptoval, ale přinesl tam něco mnohem rozumnějšího. Je to Pecinův rozpočet a je velmi neodpovědné ho projednat a schválit během 14 dnů. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, měl jsem ambici ukončit rozpravu, ale ve faktických poznámkách jsou přihlášeni: paní kolegyně Jourová, pan poslanec Mládek, Opálka, Brabec, Nykl, Zaorálek a s přednostním právem pan ministr Fischer. Ale protože faktické poznámky mají přednost, tak pan ministr a vicepremiér Jan Fischer ještě posečká a faktické poznámky nejdříve vyčerpáme.

Paní poslankyně Jourová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jourová: Já se omlouvám, ještě setrvám u vybočení z tématu k evropským fondům, protože samozřejmě vím, že se jedná o rozpočtu a o procesu projednávání.

Ano, chtěla bych potvrdit, pan Kalousek měl pravdu, když říkal, že audit nebyl jediným důvodem pro tu vratku do Komise za 2,9 mld., ale chtěla bych k tomu dodat, že audit byl právě jedním ze zásadních důvodů a závažných důvodů pro to, že jsme měly fondy zmrazeny na celý půlrok, což nás velmi přibrzdilo. Takže to, že audit nefungoval tak, jak měl, nám peníze zastavilo a máme s tím problémy dodneška. Děkuji. A už s tím nebudu obtěžovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Jan Mládek k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já mám pochopení pro jakoukoliv kritiku z jakýchkoliv ideologických nebo politických pozic, ale mám docela rád, když je aspoň ta kritika konzistentní. Když je nám v jednu chvíli předhazováno, že vlastně státní rozpočet je predeterminován, má predeterminované výdaje, protože jsou mandatorní výdaje, kvazimandatorní výdaje a že vlastně toho vláda moc není schopna udělat, a vzápětí je nám sdělováno, že když rozpočet schválíme, tak že se toho nedá už moc udělat. Samozřejmě že to tak je, že většina výdajů státního rozpočtu je fakticky predeterminována a bavíme se o několika procentech, se kterými si vláda nebo parlament může hrát. Tak to prostě je.

A samozřejmě nepochopil jsem poznámku, že vláda utratí všechny peníze a že nemá žádnou vůli šetřit a že už je to naprosto beznadějné. Přece vláda a v zásadě vznikající koalice bude jedno a totéž, a bude-li vůle, aby deficit byl o něco menší, tak nic nemusí zabránit vyčerpání vládní rozpočtové rezervy, která by měla být větší, než se zatím předpokládá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Miroslav Opálka, připraví se pan poslanec Richard Brabec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jednu repliku, neb tady bylo naznačeno, že poslanci KSČM mají tendenci k rozhazovačnosti v rozpočtu, tak bych rád zdůraznil, že předchozí vlády převzaly stát bez zadluženosti. Prodaly zde majetek za tři tisíce miliard korun. Blížíme se ke dvěma tisícům miliard státního dluhu. Za těch necelých 25 let, čtvrt století, jsme utratili podle hrubého odhadu téměř pět tisíc miliard. Tomu říkám rozhazovačnost! Výsledek, který dneska je při sestavování rozpočtu, vychází z liberální teorie. Podařilo se omezit příjmy rozpočtu tak, že nestačí pokrýt výdaje. A pak jsme v té pasti, kde se snažíme řešit nějakých 20 %, co s tím uděláme, a nikdo není takový umělec, aby pokryl všechny potřeby.

My jsme pro to, aby se ekonomika rozjela. K tomu potřebujeme impulzy. Impulzy státu a bez peněz to nepůjde. Jsme pro to, abychom se vrátili k progresivnímu zdanění, které je v celé Evropě normální, jenom Česká republika je laboratoří konzervativní a liberální politiky, jak by se to dalo dělat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi i za dodržení času. Slova se ujme pan poslanec Richard Brabec a připraví se pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP