(10.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Prostě a jednoduše, když dva dělají totéž, není to zřejmě totéž.

Já jen upozorňuji, že pro klub KSČM je v této souvislosti daleko větší hrozbou možnost rozpočtového provizoria a možnost škod, které by rozpočtové provizorium napáchalo u obcí, u měst, u krajů, u čerpání evropských prostředků, nebo tzv. evropských prostředků, než to, že rozpočet, který mimochodem spatřil světlo světa ještě v bývalé vládní koalici, byl poměrně nevýznamně poupraven dosavadní vládou. Tak holt ano, pojďme k tomu, dělejme ho teď, a posléze je možné se přece bavit o zásadnější změně. A tam ta diskuse musí být ale podrobná a dostatečná. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi Pavlovi Kováčikovi za dodržení času. A nyní ještě s přednostním právem pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych možná krátce reagoval poznámkami na některé věci, které tady zazněly.

No samozřejmě, že se nacházíme a projednáváme tento rozpočet v mimořádné situaci. Ale je třeba říci - a to tady zaznělo -, kdo tu situaci zavinil. A já si myslím, že jestliže tady hovoří teď zástupci ODS a zástupci TOP 09, pan poslanec Kalousek, pan předseda Stanjura, tak je to pokrytecké. Kdo to zavinil? Přece to byla jejich vláda, vláda Nečasova. A v té seděl pan poslanec Kalousek. A jestliže pan poslanec Kalousek dneska říká, že neměl dostatek času na to, aby se seznámil s tím rozpočtem, tak vždyť je to primárně, pane kolego, váš rozpočet! Vždyť vznikal za vás! Vláda Rusnokova ho nějak upravila ­-

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, prosím oslovujte ostatní kolegy pouze mým prostřednictvím.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, omlouvám se. Rusnokova vláda neměla zase tolik času, aby do něj mohla nějakým radikálním a zásadním způsobem zasahovat. A bohužel samozřejmě bude se muset s tímto rozpočtem poprat vláda, která nastoupí. Bude muset. Ale my samozřejmě máme ambici, už z řady důvodů, i proto, aby veřejnost viděla, že Sněmovna pracuje, je schopná se domluvit, a hlavně nechceme rozpočtové provizorium, protože to asi pro Českou republiku není nic dobrého, pracovat v rozpočtovém provizoriu - proto chceme, aby byl schválen, byť za takto mimořádné situace.

Lhůty v harmonogramu zcela respektují zákon, zákon o jednacím řádu. To nemůžete popřít. Pan předseda Kalousek tady dnes možná nezmínil to, co zmiňoval na rozpočtovém výboru - že projednávání je protiústavní. Pak jsem slyšel vyjádření, že je to na hraně Ústavy, tak nevím. Ani to není pravda. Svolání mimořádné schůze na pátek je zcela v souladu se zákonem. Organizační výbor navrhl předsedovi Poslanecké sněmovny, aby konal tuto schůzi v pátek s bodem první čtení státního rozpočtu. Většina v organizačním výboru, mám takový dojem, že to bylo 9:3, toto také schválila. A to je výraz vůle a myslím, že vůle celé Sněmovny, protože samozřejmě zástupci, kteří jsou v organizačním výboru, zastupují vůli celé Sněmovny. Takže tady nemůže být pochyb o tom, že to není v souladu se zákonem. Nehledě na to, že mám i stanovisko legislativního odboru, který toto naprosto potvrzuje.

Já si myslím, že důvody, které tady kolegové vznášejí, jsou prostě zástupné problémy. Oni si dělají tak trošku také alibi, takže je třeba tak trošku si taky sáhnout do svědomí, jak to doopravdy je. Ambice schválit rozpočet tady je, není to proti zákonným lhůtám. Myslím, že je to zcela v pořádku, a myslím, že i veřejnost uvidí, že je třeba, aby rozpočet byl schválen a nebylo rozpočtové provizorium.

A ještě jednu poznámku. Pan kolega Kalousek navrhoval na rozpočtovém výboru vrácení k dopracování. Dobře, na to byste měli možná lhůtu 20 dnů. Ale určitě by nebylo rozpočtové provizorium v řádu jednoho dvou tří týdnů, bylo by to daleko, daleko delší. A mám takovou obavu, že by se vůbec zásadně a radikálně rozpočet v tak krátké době přepracovat nemohl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě před řádně přihlášeným panem kolegou Mládkem a paní kolegyní Jourovou jsou k faktické poznámce přihlášeni pan poslanec Martin Novotný a pan poslanec Pavel Blažek. Prosím pana Martina Novotného, aby se ujal slova k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat všechny kolegy, aby pokud možno nehovořili v této sněmovně, pakliže skutečně tuto skupinu nezastupují, jménem představitelů municipalit, tj. starostů a primátorů v České republice. Já bych jako primátor stotisícového města chtěl autoritativně říct, že jestli bude státní rozpočet schválen 20. ledna, že to na toto město ani na žádná jiná města, obce a kraje žádný fatální vliv mít nebude. My jsme zvyklí připravovat své rozpočty věcně a se smyslem pro detail. A nás naopak zajímá obsah a struktura toho rozpočtu, tj. konkrétnosti. Kdybychom se bavili o nějakém březnu dubnu, byla by to jiná debata. Ale 20. leden nás v žádném případě neohrozí. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já musím zareagovat na některé nepravdy, které zde zazněly. Naprosto neupírám nikomu právo myslet si o předchozí vládě, co chce. To je právo každého občana, nejenom poslance. Není ale pravda, že stanovení termínu toho, že projednáváme rozpočet až dnes, je vinou předchozí vlády. To, kdy byly volby, záviselo na dvou faktech - na rozpuštění Sněmovny a na tom, kdy prezident stanoví datum voleb. To, že se Sněmovna sešla až tehdy, kdy se sešla, záleželo na panu prezidentovi, nikoliv na předchozí vládě. To znamená, časový pres přičítejte opravdu těm, kterým to přičítat můžete, ale za to předchozí vláda skutečně nemůže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku a dodržení času. Nyní je řádně přihlášený pan poslanec Jan Mládek a připraví se paní kolegyně Věra Jourová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi říci několik více slov k harmonogramu státního rozpočtu, byť jsem měl své vystoupení připraveno až na projednávání prvního čtení. A chtěl bych říct, že tady budu vystupovat nejenom jako poslanec, ale také jako člověk, který se nejméně patnáct let v různých funkcích potkává s ratingovými agenturami a zástupci finančních institucí.

Musím říct, že je tady dojemná péče zástupců bývalé vládní koalice o procedury parlamentu. Jakoby vymazávají ze své paměti nepříjemné vzpomínky na to, co nás přivedlo do této situace. A já ponechám stranou telenovelu premiéra Nečase a budu mluvit o faktických věcech. Oni přece přivedli tuto ekonomiku k hospodářskému propadu. Oni přivedli tuto ekonomiku k vysoké nezaměstnanosti, kterou opticky snížili pouze tím, že změnili definici nezaměstnaného a vyhnali nemalou část nezaměstnaných z registrace. To jsou oni, kteří přivedli tuto zemi na prahu porušení sociální koheze a soudržnosti. Volič je jednoduše naštvaný a vyjádřil to ve svém hlasování. Ale nelze jim upřít, že alespoň v jedné věci dosáhli úspěchu, a to je v dobrém ratingu této země a v levném financování českého státního, resp. veřejného dluhu. To je jedno jediné, co se jim povedlo. A počínání, které tady vidím, je zpochybňování toho jediného pozitivního, co zanechali vládě, která přijde. Protože tady to zahrávání si v době hluboké politické krize, v době krize hospodářské, s tím, jestli budeme mít, nebo nebudeme mít provizorium několik týdnů nebo měsíců, je naprostá nezodpovědnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP