(10.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Nikdo ani z odborníků, ani z analytiků přece nemůže tvrdit, že pokud se schválí rozpočet 21. ledna, a ne tím, že je politická nestabilita, ale tím, že byly volby v říjnu, že se stává nějaký ekonomický problém, ať už státu navenek, nebo státu dovnitř.

Možná někteří z vás jste to stihli přečíst. Já jsem se snažil a zatím jsem někde na straně 280. Je pravda, že materiál tady ležel od 30. září, ale když jsem byl zvolen a přijel jsem poprvé do Sněmovny někdy na konci října a chtěl jsem ten materiál mít k dispozici, tak jsem ho nedostal. S tím, že dokud není Sněmovna ustavená a není složen slib, ty tisky nebyly veřejné. Takže jsme ho opravdu dopředu číst nemohli.

Chci říct, že jsem ve své poště dostal návrh zákona z dílny kolegů z hnutí ANO, ve kterém navrhujete, aby ze zákona byla minimální lhůta mezi druhým a třetím čtením 10 dnů. Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že to není praktické. Je to sice věc vlády, ta bude spěchat velmi často a opozice velmi často ne, ale jak už jsem říkal včera, jenom tím, že nesedím ve vládní, ale v opoziční lavici, nebudu měnit názor, protože teď je mi to jakoby příhodnější pro opozici. Ale pokud myslíte vážně návrh zákona, a státní rozpočet je klíčový ekonomický zákon země, a současně ale chcete hlasovat o zkrácení na tu nejmenší lhůtu - 48 hodin -, tak se těším na tu debatu, až budete obhajovat minimálně 10 dnů, což je 240 hodin, a ne 48.

A pak už jenom formálně. Já nevím, kdy jsme ten návrh usnesení dostali, pane místopředsedo. Vidím, že se mezitím změnil řídící schůze. Možná by pak mohla zaznít informace - já jsem člen rozpočtového výboru, mě to usnesení nepřekvapilo, ale nevím, jestli kolegové dostali to usnesení včas. Proto pro jistotu přečtu pozměňovací návrh, který vznáším jménem našeho klubu, pak k němu v podrobné rozpravě odkážu.

V usnesení, kde máte harmonogram - jednotlivé body, navrhuji body 1 až 6, to znamená včetně prvního čtení, ponechat stejně. To znamená, první čtení by proběhlo dnes. Pak navrhuji v bodě 7, kdy výbory projednají jim přikázané kapitoly, abychom to udělali do středy 9. ledna. S tím, že rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů - to je bod 8 navrženého usnesení - tento materiál do 13. ledna. Rozpočtový výbor potom do 13. ledna předloží své usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Bod 10 - Poslanecká sněmovna projedná ve druhém čtení návrh rozpočtu dne - v týdnu od 14. ledna. Po ukončení rozpravy - to zůstává stejné - jsou poslancům rozdány pozměňující návrhy. A ve třetím čtení, to znamená v týdnu od 21. ledna, bychom mohli projednat a hlasovat o návrhu rozpočtu.

Je to minimální zpoždění, z našeho pohledu velmi krátká doba rozpočtového provizoria, která nám všem bez ohledu na politickou příslušnost dá důstojný čas k tomu, abychom měli čas to prostudovat a případně vznášet pozměňující návrhy uvnitř kapitol či případné přesuny mezi kapitolami.

Říkám, že jsme srozuměni s tím, že první čtení, které se týká základních parametrů rozpočtu, proběhne dnes. Nebudeme tomu nijak bránit kromě toho, že si k tomu řekneme svůj názor. Nevím, jestli je potřeba - já jsem nebyl schopen najít základní usnesení, tudíž jsem nebyl schopen k němu vyrobit elektronicky pozměňující návrh. To je asi věc Kanceláře Sněmovny. Já myslím, že pan zpravodaj si to poznamenal. Pokud ne, tak ta jednotlivá data mu dám k dispozici, aby se o tom pak mohlo po ukončení rozpravy hlasovat.

Děkuji a věřím, že to podpoříte, necelých 30 dnů rozpočtového provizoria nás opravdu neohrozí a budeme mít šanci to skutečně dobře prostudovat a případně připravit kvalitní pozměňující návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Prosil bych ho, aby alespoň poznámky dal panu zpravodaji, abychom věděli, jestli to budeme hlasovat jako jeden návrh, nebo... (Poznámka z pléna.) Jeden návrh, dobře, děkuji. O to je to jednodušší.

Pokud jde o jeho dotaz, omlouvám se, že to říkám takto z empiru, byl celý návrh ve středu večer dán do systému elektronické distribuce dat v Poslanecké sněmovně po usnesení rozpočtového výboru.

Slova se ujme pan kolega Jurečka a připraví se pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Myslím si, že jsme v situaci, kterou jsme si nikdo nepřáli. Všichni, kteří jsme tady nově zvolení, jsme měli představu, že atmosféra v této Poslanecké sněmovně bude podstatně jiná, než byla v minulých letech. Ukazuje se, že se to tak úplně dobře nedaří. Jsme v situaci, kdy jsme museli minulý týden schvalovat zákonná opatření Senátu, aniž by kdokoli z nás řekl, že s těmito zákonnými opatřeními v zásadě souhlasíme a že jsou nám blízká. Ale prostě byli jsme v té situaci a museli jsme to učinit.

Jsme v situaci, kdy máme před sebou návrh státního rozpočtu, a já nevím, jestli je v tomto jednacím sále někdo, kdo může říct, že je to jeho rozpočet, že mu je blízký. Nejsem si jist, jestli to může říct vůbec pan ministr financí. Ale jsme v situaci, kdy většina z nás nezavinila pád vlády Petra Nečase, většina z nás nesouhlasila a nedala důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Ale jsme zde v situaci, že pokud bychom chtěli tento rozpočet projednávat opravdu řádně, a já, byť jsem nováček, tak pokud si dobře pamatuji, v minulosti jste projednávali návrh rozpočtu dva až tři měsíce v Poslanecké sněmovně, a prostě tento komfort nyní nemáme. Pokud bychom jej chtěli mít, tak budeme mít březen a bude zde v této republice rozpočtové provizorium.

Myslím si, že cestou je schválit tento návrh státního rozpočtu tak, jak je připraven, a všichni víme, že se v průběhu roku budeme vracet ke změnám v tomto rozpočtu s ohledem na to, jaká nová vláda zde vznikne. Já bych se přimlouval, abychom v této situaci, která je výjimečná, udělali maximum pro to, abychom dokázali, my, kteří jsme v jednotlivých výborech, dobře ten materiál prostudovat i v rámci termínů, které jsou navrženy, a abychom se potom k tomu vraceli v průběhu roku. Je to jediná reálná cesta v tento okamžik a myslím si, že většina z nás ví, že jiné cesty v tento okamžik není. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. S faktickou poznámkou ještě pan kolega Stanjura. Poté s faktickou poznámkou pan poslanec Zaorálek, potom s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana kolegu, vaším prostřednictvím, když mluvíme o těch termínech, tak normální, standardní průběh je, že vláda dodá návrh zákona o státním rozpočtu do 30. září, a velmi často se projednával zákon o státním rozpočtu ve třetím čtení mezi 15. a 20. prosincem. Což je dva a půl měsíce od okamžiku, kdy byl dodán sněmovní tisk nám. Nám byl dodán 27. listopadu. My jsme přednesli návrh, abychom o něm hlasovali v druhém a třetím kolem 30. ledna. To je po dvou měsících. Je to naprosto standardní doba. Nemluvte o březnu. Počítá se vždycky od začátku, kdy ten tisk přijde do Sněmovny, a to bylo 27. listopadu. A po dvou měsících bude 27. ledna, a když budete hlasovat pro náš harmonogram, tak se do těch dvou měsíců vejdeme. Nevím, jak jste přišel na březen, to by byla naprosto nestandardní doba k projednání rozpočtu, protože by trvala čtyři měsíce. To se nestalo nikdy.

Takže já bych prosil, abychom i v těch termínech byli přesní. A prosím, abychom nepoužívali politická alibi. Kdo schválí tento rozpočet, je to jeho rozpočet. Tak to prostě je!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Stanjura. Nyní s faktickou poznámkou kolega Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji vám dobré dopoledne. Vážení kolegové, já bych chtěl jenom některá základní fakta, protože vždycky člověk vidí, že ta paměť nefunguje.

Vystupují tady představitelé bývalé vládní koalice politických stran, kteří přivedli tuto zemi do politické krize. Po ekonomické krizi přišla i krize politická. Velmi vážná. Tím, jak se zhroutila pozice premiéra, dokonce se zhroutila důvěra v instituce tohoto státu. A nejenom v této zemi, ale i v zahraničí. Nebudu tady citovat titulky a články o České republice, které se psaly v souvislosti s politickou krizí v této zemi.

To znamená, když dnes mluvíme o rozpočtu, postupujeme podle zákona, který byl přijat i v roce 2009 právě pro případ předčasných voleb, pro takovouto mimořádnou situaci. Nám toho nezbývá mnoho - a mně nezbývá mnoho času, tak mi dovolte, abych řekl jenom to: Mně připadá, že logika toho, proč chceme zvládnout projednat rozpočet do konce roku, je prostě v tom, že chceme dát nejen obcím a lidem v této zemi, ale i v zahraničí základní informaci: Po politické krizi tato země je schopna včas schválit svůj rozpočet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi za dodržení času. Ještě s faktickou poznámkou pan předseda klubu KSČM Pavel Kovařík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký, dobrý den.

Sleduji tady až dojemnou snahu a péči o to, že je třeba všechno mít k dispozici dostatečně včas a řádně to projednat. Já s tím souhlasím, to je skutečně postup, který by měl být správně uplatňován. Ale jenom připomínám, že ti, kteří tady teď nejvíce křičí, že by všechno mělo být správně a dostatečně dlouho k dispozici, aby bylo možno to přečíst, prostudovat, případně nechat to posoudit konzultanty, odborníky atp., tak sem v době nedávno minulé, když se projednávaly ty nejrůznější batohy, balíčky, úsporná opatření a já nevím co všechno ještě, nosili ze dne na den mnohasetstránkové pozměňovací návrhy, které se hlasovací mašinérií tehdejší vládní koalice prohlasovávaly, aniž jsme měli šanci to v podstatě byť i jen přehlédnout, přelétnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP