(10.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tak teď podepišme bianco šek, a pak budeme přemýšlet, co s tím budeme dělat. Ale to je rezignace na práci Sněmovny. Schválením tohoto rozpočtu Sněmovna rezignuje na svůj úkol, být suverénem nad 1 bil. 200 mld. veřejných výdajů, které v tomto dokumentu budeme schvalovat. Proto poslanecký klub v žádném případě tento harmonogram nepodpoří a nesouhlasí s tím, abychom sdělili veřejnosti: My, Poslanecká sněmovna, na svůj úkol kašleme, my ho provedeme pouze formálně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní je faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Máte, paní poslankyně, své dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Myslela jsem, že nebudu vystupovat, ale nějak jsem musela, protože můj zkušený, chytrý a v těchto oblastech jistě velice znalý věci předřečník tu řekl několik nepravd, alespoň z mého pohledu.

Tak za prvé, my jsme sem nepřišli diskutovat o rozpočtu, tak jak on by si možná představoval nebo jak si někdo z nás představoval, měsíce, protože ten čas nemáme. A my jsme byli donuceni předčasnými volbami, ke kterým nás dovedly právě strany, které teď uplatňují své kritické výhrady - čili my jsme nepočítali s tím, že budeme mít tak krátký časový interval k projednání státního rozpočtu. Myslíme si, že naopak výrazem toho, že chceme pracovat, je, že chceme ve zkrácené době s maximálním úsilím státní rozpočet projednat.

A druhá moje poznámka se týká - vracím se opět k zákonnému opatření, které jsme museli pod diktátem času přijmout, aniž bychom byli schopni vůbec přečíst ty tisíce stránek, a to je opět z dílny předřečníka pana Kalouska, kdy on nás donutil k tomu, abychom povrchním způsobem schvalovali zákon, bez kterého by, jak jsme se všichni shodli, tady vznikl s vysokou pravděpodobností k 1. lednu 2014 chaos.

Takže si myslím, že by bylo dobré zvažovat formulace, když hovoříme o státním rozpočtu, který rozhodně nepatřil mezi úkoly, se kterými jsme počítali předem. (Potlesk v lavicích ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já poprosím pana předsedu Kalouska, aby posečkal, protože teď tady máme řadu faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Beznoska s faktickou poznámkou a pak je prostor pro vás. Pan zpravodaj také s faktickou, pan předseda také s faktickou. S řádnou? Tak to pak vyřešíme následně. Nyní tedy dvě minuty pan poslanec Beznoska.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, poznámka mé předřečnice mě trošku nadzvedla. Pokud sem někdo přišel, že nebude počítat s tím, že bude řádně projednávat tak zásadní dokument, jako je zákon o státním rozpočtu, tak tady prostě nemá co dělat. Ten dokument, který máte před sebou, pokud jste si ho nestačili ani zaznamenat, má 936 stránek, k tomu jsou tisíce stran za jednotlivé kapitoly. A toto jenom načíst v době od 27. listopadu do předpokládaného schválení před Vánoci je velmi obtížné. Projednat se to prostě nedá.

Pokud tady zaznívá - a asi se to ponese novou politickou kulturou -, že budeme pracovat jako ve firmě, to znamená, že představenstvo něco předloží zaměstnancům a ti mají jedinou možnost - kývat hlavou, tak tady prosím tuto kulturu nezavádějme. Jednoznačné proti. Tento harmonogram není vůbec reálný. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pardon, jenom dvě drobné poznámky.

Zákonná opatření nebyla z dílny ministra financí Miroslava Kalouska, byla to spolupráce Fischerovy vlády, Senátu a i já pro ně hlasoval se skřípěním zubů. To za prvé.

Za druhé. Samozřejmě, že kdyby hrozila jakákoli katastrofa - možná tady zažijeme stavy legislativní nouze, pak prostě musíme vážit rychlost před kvalitou projednávání a někdy se nám to prostě stane. Ale před tou situaci nejsme, kolegyně a kolegové. My tady nestojíme před tím, že když neschválíme rozpočet do 20. prosince, vznikne nějaký problém. Naopak, když ho schválíme 20. ledna, tak nevznikne problém žádný a neuděláme nic jiného, než že si vytvoříme prostor pro to, že budeme moci pracovat. Když si to dáme na těch 14 dní, říkáme veřejnosti: My to neodpracujeme, protože se to nedá odpracovat. My to prostě jenom formálně schválíme, podepíšeme bianco šek jakékoli budoucí vládě, ještě nevíme, jaké, my to chceme mít z krku, jít na Vánoce, my prostě nechceme makat! My to chceme jenom schválit!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Další faktická poznámka je pan poslanec Hašek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já ještě ke svému předřečníkovi panu Kalouskovi. Víte, je to dojemné, s jakou péčí se teď TOP 09 a ODS starají o stabilitu a přípravu státního rozpočtu.

Dámy a pánové, byli jste to vy v roli vládních poslanců a zástupců minulé vlády, kdo jste tady uváděli celý stát a podnikatele do totální nejistoty. Jestli si pamatuji, tak ještě v polovině prosince se nevědělo, jaká bude sazba DPH v tomto státě. A vy dnes tady kážete o tom, jestli máme nebo nemáme prostor na projednání rozpočtu? Prosím, zameťte si napřed před vlastním prahem! Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A poslední faktická je pan poslanec Blažek. Prosím, i vy máte své dvě minuty, které vám začnu měřit, jakmile dorazíte k řečništi, což je teď.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já věru jsem se k rozpočtu vyjadřovat nechtěl, protože se nepovažuji za rozpočtáře, ale jedna věc je přece jasná, metodická. Sněmovny, zastupitelské sbory, chcete-li, vznikaly v historii proto, aby kontrolovaly panovníka, či chcete-li vládu nebo toho, kdo je u moci, v nakládání s rozpočtem. Sněmovna tím, že v podstatě nikdo, ať už je z hnutí ANO, nebo z kterékoli jiné strany, nemohl fyzicky přečíst tenhle materiál, se dnes automaticky vzdává tohoto zásadního práva, a to ještě vůči vládě, která měla tu výhodu a ten šťastný život, že panovala, aniž existovala jakákoli Sněmovna. V hnutí ANO, a to já nezpochybňuji, je jistě spousta lidí úspěšných podnikatelů, kteří ale nepochybně, když rozhodovali o svých miliardách, tak si to aspoň přečetli. V tuhle chvilku jsme se dostali do situace, kdy možná uvažujete o státu jako firma, ale chováte se, jako že je to firma cizí, ne vlastní. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. Nyní tedy se vrátíme k... Faktickou, nebo řádně? Moment, tady je více přednostních práv, budeme to muset nějak seřadit. Přednostní právo uplatňuje pan předseda klubu ODS Stanjura, po něm pan předseda klubu Jurečka, potom tedy pan poslanec Votava a potom dojde na jediného přihlášeného, který svítí na tabuli a kterým je pan poslanec Mládek. Pane poslanče Stanjuro, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, máme docela svižný začátek našeho jednání.

Já kromě toho, že budu zdůvodňovat, proč si myslím, že ten navržený návrh usnesení není dobře, dám i protinávrh, který si myslím, že bychom mohli podpořit, protože nepřináší žádnou katastrofu a nám poslancům vytváří důstojný časový prostor, abychom projednali návrh státního rozpočtu.

Za prvé, projednáváme státní rozpočet, ke kterému se nikdo nehlásí. Předkládá ho vláda, která nikdy neměla důvěru, která měla to štěstí, jak říkal můj předřečník Pavel Blažek, že fungovala bez kontroly, bez toho, že by předkládala zákony či čelila interpelacím. Takže já tomu politicky nerozumím. Rozumím tomu, kdyby nová vláda přišla se svým rozpočtem, který by chtěla rychle projednat ve Sněmovně. To přece má politickou logiku, my jsme to mnohdy taky dělali, když jsme svou nějakou programovou prioritu chtěli rychle projednat, a byl jsem jedním z těch, kteří často navrhovali zkrácení lhůt. Tady nikdo takový není a o tom, jak tato vláda se k tomu staví zodpovědně, svědčí to, že snad poprvé v dějinách na rozpočtovém výboru nebyl přítomen ministr financí projednávání rozpočtu v prvním čtení a dneska není přítomen premiér vlády České republiky. Já to nezpochybňuji, to jenom abychom si řekli, kdo to předkládá, jakou váhu tomu dává a čí rozpočet to je. Není pravda, jak slýchám z řad koalice, že to je ničí rozpočet. Kdo bude hlasovat pro ten rozpočet, tak to bude jeho rozpočet.

Ten základní materiál má 936 stran. Včera byly ustavující schůze jednotlivých výborů, myslím, že každý z poslanců dostal k dispozici tzv. kapitolní sešity, což ve svém součtu dělá podle mě několik tisíc stran. Mám zkušenost z hospodářského či rozpočtového výboru a to jsou opravdu fascikly.

Máme navržený harmonogram, který dodržuje zákonné lhůty, to nikdo nezpochybňuje, nicméně si myslím, že pokud bychom nechali standardních třicet dnů mezi prvním a druhým čtením a pak normální dobu mezi druhým a třetím čtením, tak jsme schopni se dostat ke schvalování rozpočtu ve třetím čtení v týdnu od 21. ledna příštího roku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP