(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa v jednacím sále. Budeme pokračovat. Zahajuji přerušené jednání. Opravdu vás všechny poprosím do lavic.

Dám slovo panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi a požádám ho, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

Ještě jednou prosím, abychom výsledky vyslechli v důstojné atmosféře. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás informoval o prvním kole druhé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny z dnešního data, tedy 4. prosince 2013.

Konstatuji, že bylo vydáno 191 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo platných i neplatných 190, jeden lístek nebyl odevzdán.

Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 74 hlasů, pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 67 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen ani jeden z kandidátů. Do druhého kola v souladu s jednacím řádem postupují oba kandidáti, tedy Petr Gazdík a Tomio Okamura.

Teď schůzi předám, pane předsedo, opět vám do rukou. Můžeme druhé kolo vyhlásit prakticky za malou chvíli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem byl informován, že volební komise je víceméně připravena. Současně jsem registroval dvě přihlášky s přednostním právem. První - zeptám se ještě jinak. Pan předseda Sklenák chce vystoupit nebo nám chce něco oznámit? (Odpověď mimo mikrofon.) V tom případě vás prosím, abyste šel první, protože pan předseda Kalousek mě požádal o vystoupení před volbou. Nebo obráceně? Tak se, pánové, nějak dohodněte. Výborně. Dohoda byla učiněna.

Předseda klubu Miroslav Kalousek má slovo, poté avizovaná žádost o přestávku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, i panu předsedovi Sklenákovi.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem klubu TOP 09 požádal ve druhém kole všechny, samozřejmě s výjimkou klubu Úsvit, který má svého kandidáta, o podporu kandidáta klubu TOP 09 a Starostové Petra Gazdíka.

My jsme respektovali dohodu rodící se většinové vládní koalice o složení Sněmovny, o počtu čtyř místopředsedů. Bereme na vědomí a respektujeme, jakkoliv to není zcela poměrné, i rozdělení výborů a počty předsedů a místopředsedů. Je to prostě politická většinová dohoda, kterou respektujeme.

Padlo-li však rozhodnutí o počtu čtyř místopředsedů a většina politických stran akcentovala poměrné zastoupení ve Sněmovně, pak není pochyb, že TOP 09 jako čtvrtá nejsilnější frakce v Poslanecké sněmovně si svoji pozici místopředsedy zaslouží.

Není také pochyb o tom, že kandidát, kterého navrhujeme, je zkušený proceduralista Poslanecké sněmovny. Tři roky úspěšně vedl poslanecký klub, zná nejenom jednací řád, ale i procesy a mechanismy, a Petru Gazdíkovi také nelze upřít, že je schopen zformulovat větu, která je vystavěna nejenom gramaticky správně, ale dokonce dává i smysl, začíná a končí.

Dámy a pánové, pokud na začátku naší práce nemáme torpédovat křehkou rodící se důvěru elementárních politických dohod, tak opravdu naléhám na své rozhovory s předsedy klubů, které jsem na toto téma vedl, kteří mi všichni když už ne přislíbili, tak zcela akceptovali jakýsi pomyslný nárok TOP 09 na to, aby na to poslední volné místo místopředsedy byl zvolen náš kandidát.

Znovu opakuji: Zahajujeme svoji práci. Rodí se, anebo se zbortí mezi námi křehká důvěra elementárních politických dohod, které jsme schopni tady učinit i ve vztahu opozice - koalice. Prosím, nekažme to na samém začátku. Kdybychom otázku volby čtvrtého místopředsedy museli přeložit ještě na třetí schůzi, tak by to zcela jistě nebylo pro tuto Sněmovnu ani důstojné, ani pozitivním signálem Poslanecké sněmovny na veřejnost.

Děkuji vám, že se zamyslíte nad mým apelem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jestli pan předseda Sklenák dovolí, tady bude evidentně ještě věcné vystoupení. Poprosím pana předsedu klubu Radima Fialu a potom bude prostor pro avizovanou přestávku.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem zde už na minulé schůzi vystupoval na podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury a myslím si, že to hlavní jsem v tom svém projevu už řekl.

Dovolte mi, abych se velmi krátce vrátil k minulosti, kdy TOP 09 dnes říká, že by si zasloužila místo místopředsedy podle poměrného systému. Podle mého názoru to byla právě jedna ze stran, a to TOP 09, která v minulosti poměrný systém nerespektovala. V minulosti, v minulém volebním období, a pokud si na to dobře pamatuji já i vy, kteří jste tady byli, tak komunisté, přestože relativně uspěli ve volbách, volil je dvouciferný počet občanů této země, tak místo v zastoupení místopředsedů v Poslanecké sněmovně nezískali. Takže odvolávat se na systém, který jako by nikdy neplatil, není to žádná zvyklost, a dnes se na to odvoláváme, že bychom to chtěli, protože nám to vyhovuje, není podle mne správné.

Já chci jenom zopakovat, že jsem tady říkal, že Tomio Okamura představuje změny, že jsme říkali před volbami, že chceme změny v Poslanecké sněmovně. Apeluji na vás všechny, kteří změny opravdu chcete, abychom změnili chod Poslanecké sněmovny a abychom volili lidi, kteří změny přinášejí.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny požádal ještě jednou o podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Nyní má slovo předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil požádat o přestávku pro jednání klubu v délce 20 minut a poprosil bych poslance ČSSD do Státních aktů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže já přeruším schůzi, a to do 11.30 hodin. V půl dvanácté budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 11.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP