Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Valenta

Schůze: 7, 10, 17, 19, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení  
část č. 7 (18. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 123 (20. 3. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení
část č. 23 (10. 6. 2014)

9. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - druhé čtení
část č. 22 (10. 6. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení
část č. 87 (18. 9. 2014)

138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení
části č. 331-332 (26. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 87 (23. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 124 (4. 12. 2014)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

118. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/
část č. 313 (9. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 206 (2. 4. 2015), část č. 319 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

115. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/
část č. 258, část č. 260 (27. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
části č. 214-215 (21. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 55 (17. 6. 2015)

167. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 /sněmovní tisk 481/
část č. 305 (9. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
části č. 120-121 (18. 6. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

části č. 48-50 (15. 9. 2015)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení
část č. 125 (17. 9. 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  
část č. 46, část č. 48 (15. 9. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  
část č. 160 (17. 9. 2015)

174. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení
část č. 297, část č. 299, části č. 301-302 (2. 10. 2015)

215. Ústní interpelace
část č. 142 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 140 (8. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

191. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014 /sněmovní tisk 441/
část č. 393 (17. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
část č. 110, část č. 123 (26. 11. 2015), část č. 396 (17. 12. 2015)

223. K problematice označování zboží z izraelských osad
část č. 390 (17. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 245, části č. 259-260 (28. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 100 (3. 3. 2016), část č. 244 (10. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

157. Vládní návrh zákona o hazardních hrách /sněmovní tisk 578/ - třetí čtení  
část č. 40 (13. 4. 2016)

211. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014 /sněmovní tisk 441/  
části č. 98-99 (14. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 368 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

13. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - druhé čtení
část č. 61 (25. 5. 2016)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - druhé čtení
část č. 62 (25. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

220. Ústní interpelace
část č. 123, část č. 128 (30. 6. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
části č. 126-127 (8. 9. 2016), část č. 260 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 747/ - druhé čtení
část č. 168 (25. 10. 2016)

111. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
část č. 286, část č. 288 (8. 11. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 359, část č. 373 (10. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

42. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení
části č. 12-13 (29. 11. 2016)

234. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 /sněmovní tisk 809/
část č. 246 (8. 12. 2016)

256. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (1. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 251 (8. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení
část č. 171 (17. 1. 2017)

291. Ústní interpelace
část č. 252, část č. 257 (19. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

9. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - druhé čtení
část č. 142 (24. 2. 2017)

294. Ústní interpelace
část č. 105 (23. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

23. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - druhé čtení
část č. 373 (28. 4. 2017)

62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení
části č. 15-16, část č. 21 (4. 4. 2017)

235. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - třetí čtení
část č. 120, části č. 122-123 (7. 4. 2017)

289. Ústní interpelace
část č. 99 (6. 4. 2017)

292. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - druhé čtení
části č. 305-307, část č. 309 (26. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení
část č. 317 (7. 6. 2017)

260. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení
části č. 184-185 (24. 5. 2017)

342. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 85 (18. 5. 2017), část č. 226 (25. 5. 2017)

343. Ústní interpelace
část č. 107 (18. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

189. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 75, část č. 80, část č. 82 (29. 6. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

92. Ústní interpelace
část č. 102 (7. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP