Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Velebný

Schůze: 4, 7, 10, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 36, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 57

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

38. Dotační programy zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/  
část č. 93 (19. 12. 2013)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 151 (25. 3. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení
část č. 36 (11. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 97 (12. 6. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení
část č. 138 (18. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 103 (18. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 201 (30. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

133. Informace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády o fungování státních organizací České dráhy a Správa železniční dopravní cesty v době ledové kalamity.
část č. 163 (9. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 117 (4. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

117. Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/
část č. 229, část č. 232 (12. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 107 (22. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

105. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 /sněmovní tisk 274/
části č. 188-189 (2. 4. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 105 (12. 3. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení
část č. 62, část č. 69 (29. 4. 2015), část č. 231 (22. 5. 2015), část č. 267 (27. 5. 2015)

139. Ústní interpelace
část č. 216 (21. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

84. Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení
část č. 190 (7. 7. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

část č. 5 (6. 10. 2015)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení
části č. 22-23, část č. 27 (6. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 301 (22. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/8/ - vrácený Senátem
část č. 219 (9. 12. 2015)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení  
část č. 96 (26. 11. 2015)

62. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení
část č. 322 (15. 12. 2015)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
části č. 201-205 (9. 12. 2015)

209. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/  
části č. 97-98 (26. 11. 2015)

221. Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/
části č. 382-383 (17. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 128, část č. 138 (21. 1. 2016), část č. 249, část č. 251 (28. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - druhé čtení  
část č. 24 (1. 3. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení
část č. 223 (2. 6. 2016)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení
část č. 225 (2. 6. 2016)

209. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 /sněmovní tisk 595/
části č. 95-96, část č. 101 (26. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

221. Dotační program 21. Centra odborné přípravy, pro rok 2016, poskytovaný podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 840/
část č. 197, část č. 199, část č. 201 (12. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

část č. 13 (6. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

část č. 267 (8. 11. 2016)

134. Návrh poslanců Ladislava Velebného, Dany Váhalové, Zdeňka Syblíka, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 334 (9. 11. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

Slib poslance
část č. 3 (10. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

270. Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 978/
část č. 92, část č. 97 (23. 2. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 286 (6. 6. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP