(16.00 hodin)
(pokračuje Bárta)

Ano, to je to nejoblíbenější, co známe z české politiky. Pokud se nám nějaký argument nelíbí, tak ho označíme, že mu nerozumíme, nebo že je to dokonce nějaké zbytečné blábolení. Ale teprve na základě onoho výroku Ústavního soudu se ukáže, jakým způsobem tady je dodržován řád Poslanecké sněmovny, jednací řád Poslanecké sněmovny.

Zároveň mám potřebu říci jako předseda Věcí veřejných, že tuto stížnost nepodávají Věci veřejné, a že i když chápu, že sociální demokracie intenzivně studuje web Věcí veřejných, jedná se o aktivitu Petra Skokana. A dokonce připomínám, že ze všech těch hlasů Věcí veřejných na návrh pana poslance Skokana odložit hlasování o důvěře Rusnokovy vlády se většina členů včetně předsedkyně poslaneckého klubu Kateřiny Klasnové zdržela.

Jinými slovy řečeno, Věci veřejné předčasné volby chtějí. Neodkládejme to hlasování zbytečnými řečmi. Prosím, pojďme teď hned hlasovat o rozpuštění Poslanecké sněmovny, a pokud si pan poslanec Tejc, pan poslanec Polčák a spousta dalších stojí za čtrnáct dní starým svým právním výrokem, nemáme se čeho bát. Pokud se tito pánové mýlí a za čtrnáct dní mění svůj názor, považuji za velmi zásadní, že veřejnost tady vidí, jakým pokrytectvím tyto politické strany trpí při správě věcí veřejných v této Poslanecké sněmovně. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám faktickou pana poslance Paroubka. Takže prosím pana poslance Paroubka, aby si vzal slovo ve faktické.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jestli já tomu dobře rozumím obsahově, tak panu poslanci Skokanovi jde o to, aby zjistil, jestli měl před čtrnácti dny pravdu. No, to je prima, ale nám přece, aspoň si myslím, v té politice nejde ani tolik o formality, jako jde o obsah. Přece jde nám všem o to, nebo velké části o to, aby se tato ostudně působící Sněmovna rozpustila.

Pan poslanec Bárta - prostřednictvím předsedajícího - nás přesvědčuje o tom, že je to vlastně jenom věc poslance Skokana, a ne Věcí veřejných. No tak proč se ho tedy zastává v této věci? Já tomu nerozumím. Jakou má logiku dnes mluvit o eventuálních procesních chybách v situaci, kdy tato Sněmovna nemusí za dvě hodiny existovat? A všechny ty její chyby, obsahové i procesní, prostě potrestáme. Potrestáme i sami sebe, že jsme ty chyby možná dělali. Někdo víc, někdo míň.

Takže já tomu nerozumím. Na mě to čím dál víc začíná působit, že někdo chce mít určitý vehikl k tomu, aby - protože než rozhodne Ústavní soud o věci samé, to může trvat přece týdny. Ústavní soud nerozhodne ve dnech. A po ty týdny můžou být ty volby pozastaveny. Takže dámy a pánové, tady o to jde a jde o to, abychom to české veřejnosti také sdělili. A abychom sdělili také to, kdo za tím stojí. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Skokan má opět faktickou, takže dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Já musím na adresu předřečníka říci - já mám pravdu. (Smích.) A nevím, co dalšího byste tady chtěli řešit. Já znovu upozorňuji, že můj návrh k Ústavnímu soudu se týká 57. schůze, hlasování o důvěře vládě pana Rusnoka. Ale já vás znovu upozorňuji, že je tu ústavní stížnost na konání této schůze. Pokud jejím výsledkem bude předčasné svolání voleb, tak tady vidím daleko větší ohrožení než z toho, jestli já mám pravdu, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se vrátíme k řádným. Tady je přihlášený a na řadě pan poslanec Miroslav Kalousek, tak mu uděluji slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za udělení slova, pane místopředsedo. Dámy a pánové, paní poslankyně Wenigerová říkala, že máme v podstatě derniéru, pokud se tato Sněmovna rozpustí. Z jiného úhlu pohledu máme premiéru, neboť je to poprvé v moderní české parlamentní historii, kdy Poslanecká sněmovna používá tohoto ústavního instrumentu a přijímá usnesení, ve kterém žádá prezidenta republiky, aby ji rozpustil. Jako každá premiéra to samozřejmě z hlediska historie bude mít své interpretace a líčení postojů jednotlivých politických subjektů.

Já si dobře uvědomuji, že rozhodujícím momentem k vyvolání této schůze a rozhodujícím momentem k získání ústavní většiny pro hlasování byl postoj TOP 09 v den hlasování o Rusnokově vládě, a proto bych velmi rád zopakoval, že dnešní schůze a z ní vyplývající předčasné volby nebudou proto, že pan prezident jmenoval Rusnokovu vládu. Naopak, tento bezprecedentní akt TOP 09 mobilizoval k tomu, abychom se snažili zaktivizovat všechny pravomoci Poslanecké sněmovny, kterými bychom, pokud by existovala funkční politická většina, snadno přesvědčili nelegitimní vládu i pana prezidenta, že tento krok byl velmi nevhodný a že ústavní zvyklosti nejsou idiotské.

Předčasné volby nebudou ani proto, že se sociální demokracie rozhodla podpořit Rusnokovu vládu, a tím ji učinit vládou svojí. Naopak. Tím větší odhodlání bylo v TOP 09 svést politický boj o principy, které tady koneckonců vzpomínala paní poslankyně Wenigerová. Já jsem její projev poslouchal s velkou úctou, velmi dobře jí rozumím, protože se domnívám, že máme v podstatě stejnou rodinnou anamnézu a v těchto postojích stejný názor svých voličů. Tento boj ale bylo možné svést pouze tehdy, pokud by ve jménu těch principů byla připravena hlasovat ona politická většina minimálně 101 poslanců.

My jsme pevně věřili tomu, že s touto většinou svedeme zápas, který není možné prohrát. Máte-li politickou většinu v Poslanecké sněmovně, pak ten zápas není možné prohrát. Ale bohužel není možné ho vést za předpokladu, kdy zjistíte, že ne zcela identifikovatelný počet hráčů je kdykoliv připraven prodat zápas. Takové boje a takové zápasy se vyhrát nedají. Potom nezbývá nic jiného, než konstatovat, že neexistuje-li politická většina, protože neexistuje, tím jediným krokem k ukončení politické krize jsou předčasné volby. Je to konzistentní s tím, co jsme říkali celé měsíce. Nebude-li existovat politická většina, jsme pro předčasné volby. Existuje-li politická většina, nedávají předčasné volby žádný smysl a při existující politické většině je také nelegitimní jmenovat úřednickou vládu.

Většina neexistuje, nezbývá nic jiného, než předčasné volby, a to bez ohledu na to, jak se rozhodnou voliči, protože oni jsou suverénem. Neexistence předčasných voleb není nic jiného než protahování neúnosné politické krize. Ukončení té krize a mandát příští vlády, která také bude schopna navrhnout rozpočet, který je připraven a který bude připravena schválit většina v této Poslanecké sněmovně, je prvořadý úkol pro každého odpovědného politika.

My jsme věřili, že ten zápas svedeme úspěšně v této Sněmovně, protože jsme věřili, že všechny poslanecké kluby dodrží své závazky všemi svými poslanci. Nestalo se tak. To neznamená, že na ten zápas rezignujeme. Povedeme ho se stejným odhodláním a se stejným úsilím ve volební kampani. Povedeme ho se stejným odhodláním a se stejným úsilím po volbách v této Poslanecké sněmovně.

Já se naprosto shoduji s panem místopředsedou Zaorálkem a pevně doufám, že má pravdu, že křičet, že je fakt, že levice to má vyhrané, je velmi předčasné. Já také pevně doufám, že český volič pohlédne do tváře skutečnému nebezpečí, kterému budeme v těchto volbách čelit, a skutečným prioritám, o kterých v těchto volbách půjde. A slibuji, že tak jako TOP 09 nezakolísala jediným svým poslancem v jakémkoliv vážném hlasování v této Poslanecké sněmovně, tak stejně odhodlaně a se stejným zápalem, se stejnou jednotou ten zápas povedeme ve volební kampani i po volbách, neboť jsme si dobře vědomi, že ve svém důsledku se nebude hrát o nic menšího než o svobodu. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP