(15.20 hodin)
(pokračuje Kohoutová)

Sama jsem předminulý týden byla pro rychlé vypsání voleb, nicméně vývoj a nechuť Senátu schválit zákony tak potřebné pro vývoj České republiky, pro to, aby tady bylo v některých resortech cosi zajištěno, cosi stabilního, spolu s rychlým nástupem některých velmi zvláštních aktivit ze strany levice mne vede k tomu, že pro rozpuštění dnes hlasovat zajisté nebudu.

Dalším důvodem, který mne vede k pochybám o rozpuštění Sněmovny, je toto. Jednou ze zmíněných zvláštních aktivit je situace na Ústavu pro studium totalitních režimů, kde dochází k pozvolné ztrátě paměti a po chvíli možná ke ztrátě klíčů od tohoto ústavu, pro mne zásadního institutu. Vědecká rada ústavu, která mi svou činností bohužel připomíná prověrky v Československu v roce 1968. Má nás to překvapit? Nikoliv. Z 15 členů vědecké rady, která má 15 členů, je 5 bývalých členů KSČ. Že bychom měli v ÚSTRu najednou komunisty z bývalé KSČ, kteří byli za období totality proti totalitě? Že bychom věděli, že proti totalitě jako komunisti vystupovali? Nikoliv. Vše nahrává tomu, co se říkalo od nástupu paní Foglové do funkce. Totalita se začne vykládat trošku jinak. Možná to povede po nástupu absolutní levicové převahy opravdu ke ztrátě klíčů od tohoto institutu. Domnívám se, že toto by mohlo být zbožné přání KSČM, ale samozřejmě i velké části sociální demokracie, která bez komunistů prostě vládnout nebude.

Zítra si připomeneme 21. srpen 1968, den, kdy naši zemi obsadila vojska Varšavské smlouvy. Připomínáme si jednu z velkých tragédií novodobé historie, která nás na mnoho let poznamenala. Dnes ráno jsem si přečetla blog Michala Mašaty, který je členem sociální demokracie tuším někde ze středních Čech, Poděbrady nebo tak nějak. Z jeho blogu cituji: "Leonid Brežněv v roce 1968 musel bezpodmínečně udělat to, co udělal. A že se zachoval jako státník, zatímco opěvovaný Dubček a jeho stoupenci předvedli to, čemu se někdy říká klasická česká malost, a že stačilo jen málo k tomu, abychom měli lidštější socialismus bez hrozby invaze." Víc není možná zapotřebí. Přečtěte si tento blog sami. Možná bych citovala jeden velmi známý citát, který je také ve vstupní hale Ústavu pro studium totalitních režimů: "Kdo nezná své vlastní dějiny, je nucen je prostě prožít znovu."

Vážení kolegové, zvažujte, před čím stojíme. Nezapomínejme na to, jak drahá je svoboda. Zapomněli jsme na to, jak je pro život cenná. Že možná ne? Mnozí, kteří mi budou psát po tomto projevu hanlivé dopisy a vinit mě z prospěchářství, si musí uvědomit, že jen svoboda projevu umožňuje napsat poslanci a komukoliv a svobodně se vyjádřit. Nikdo nikoho za jeho svobodný názor prostě netrestá. Že můžeme jít na demonstraci a nikdo ji nepotlačuje, že nám nikdo neomezuje svobodu vlastnictví, především vlastnictví, nebo že máme právo na svobodné rozhodnutí, jak budeme nakládat s vlastním životem nebo se svým volebním hlasem. Rozpuštění Sněmovny vidím jako reálné po upřesnění, jak bude vypadat dokončení legislativního procesu, stejně tak po diskusi, zda není nutné dotáhnout zákon o úřednících, stejně tak, zda máme sílu změnit Ústavu v pohledu jednoznačného vymezení pravidel prezidentských pravomocí především z pohledu jasně definovaných termínů.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Lence Kohoutové. Nyní s přednostním právem žádá o slovo... Je zde faktická poznámka. Pan poslanec Paroubek. Po něm tedy s přednostním právem bude hovořit místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Faktická poznámka pan poslanec Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, já bych se rád vaším prostřednictvím obrátil na paní kolegyni Kohoutovou. Ona tady v předchozím volebním období neseděla. Chtěl bych jenom některé věci uvést velmi stručně na pravou míru. Pokud bude pak chtít podrobněji, tak jí to rád řeknu.

Každého všechno dožene. Tedy i v tomto případě Občanskou demokratickou stranu. Mám na mysli každá trochu nefér hra. Dodatek k Ústavě, který jsme schválili v září 2009, tedy před čtyřmi lety, v souvislosti s úvahou, že budou mimořádné volby posunuty, zkonstruovali v podstatě vaši senátoři, senátoři za Občanskou demokratickou stranu. Teď říkat, že tady je nějaké dvouměsíční interregnum do voleb, ten původní nosič zákona, který zkonstruovala sociální demokracie, tam takový institut nebyl. Takže Sněmovna tady mohla být celé dva měsíce, kdyby to bylo trošku jinak. Ale tehdy se Občanské demokratické straně hodilo, aby se rozpustila Sněmovna, protože měla většinu v Senátu. A teď většinu nemá, takže se jí zdá, že je všechno špatně. To prostě nejde. Musíme hrát fér a taky si říkat fér. A já naštěstí mám ještě dobrou paměť, tak pokud tady jsem, tak to rád připomínám. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní prosím místopředsedu Sněmovny Lubomíra Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji vám dobré odpoledne, dámy a pánové. Když dovolíte, tak bych rád reagoval na sérii posledních vystoupení, která jsem tu vyslechl.

Přiznám se, že některé věci mi přišly docela bizarní. Já bych samozřejmě ocenil to, že paní poslankyně Wenigerová mimo jiné řekla, že si uvědomuje, že její strana, vládní strana, má svůj podíl na vzniku politické krize. A řekl bych tedy, aspoň to, to oceňuji. Ale to zbylé, co paní poslankyně Wenigerová řekla, mi připadá skutečně neuvěřitelně kuriózní a dovolte, abych vám ještě jednou připomenul, co tady vlastně zaznělo. Paní poslankyně nám vlastně prozradila, že ten skutečný důvod, proč nebude hlasovat pro rozpuštění Sněmovny, nejsou všechny ty vymyšlené věci, které tady občas slýcháme, ale je to prostě její pocit, že po volbách by mohla být úspěšná levice, a to je pro ni vlastně dostatečný důvod pro to, aby pravice, ona sama, pro rozpuštění nehlasovala. Chápete kuriozitu toho prohlášení? Vám samozřejmě připadá, že je to váš zájem, tak ho hájíte. Ale uvědomte si, jak to zní a jak to zní v tom veřejném prostoru. Vy jste tady vládli. Co je výsledek toho? Ekonomika jde na minus 2 % růstu, takže se nám pořád propadá. Nezaměstnanost máme rekordní. Daně se nevybírají. Díky vašim škrtům a sKartám máme zmrazenou ekonomiku. Vy si s tím v podstatě rady nevíte, měli jste původně 118 poslanců, dnes už tady většinu neposkládáte, ta vláda vlastně evidentně škodila, to je vidět, protože vlastně té zemi jemně řečeno neprospívala, a vy vlastně když vidíte, že si s tím nevíte rady a dovedli jste to tam, kam jste to dovedli, tak tady váš zástupce vystoupí a řekne: tak když nic jiného, už nemůžeme škodit, tak budeme aspoň překážet. Chápete? My už nejsme schopni vládnout, ale my se tu aspoň zašprajcujeme a my to budeme aspoň blokovat. Protože jak tady bylo řečeno, předčasné volby jsou vada a malér vždycky. Jednoduché prohlášení.

A není to pravda. Přátelé, předčasné volby nebo nové volby v situaci, kdy tady tato Sněmovna není schopna sestavit vládu, kdy v této zemi máme politickou krizi kumulovanou s ekonomickou krizí a potřebujeme nějakou politiku, která by si s tím poradila, to jsou snad potom ty volby východiskem z toho. To není škoda. A dokonce bych si dovolil upozornit, že například v takové Velké Británii nemáte stanovené volební období právě proto, že se předpokládá, že se může stát, že vláda nemá schopnost dále vládnout, může se dokonce to období zkrátit podle toho, jaká je schopnost vládnout. To znamená, není pravda, že zkrácení volebního období v parlamentních systémech je automaticky něco vadného, chybného. A když se podíváte vedle, tak zjistíte, že dokonce to někde mají pružné právě proto, že se s takovými situacemi počítá. A kdy jindy než v situaci ekonomické krize, zaseklé ekonomiky, ve chvíli, kdy potřebujete stabilní vládu, výkonnou vládu jako sůl, kdy jindy potom máme odpovědnost dělat ty kroky, které máme možnost dělat podle Ústavy, abychom situaci odblokovali? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP