(12.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Bude dobré, aby česká pravice a její poslanci konečně prohlédli na základě faktů. Některé jsem zmínil, jiné zmínili či ještě zmíní další kolegové z opozice. Že není schopna spravovat tuto zemi. Já neříkám záměrně, že není schopna dobře spravovat tuto zemi. Není schopna spravovat tuto zemi. Nejčistším řešením pro tuto zcela zkompromitovanou Sněmovnu je, když svým vlastním rozhodnutím ukončí svou činnost.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní předsedkyně Němcová mě požádala o faktickou dvouminutovou poznámku. Hlásí se také pan poslanec Jeroným Tejc. Nejdřív faktická paní předsedkyně Němcové. Prosím, máte slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vystupuji jenom proto, abych vyvrátila opakovaná tvrzení pana poslance Paroubka, která uvádí v souvislosti s případem pana poslance Davida Ratha. Nevím, kde vzal pan poslanec Jiří Paroubek časový snímek mého tehdejšího dne, to by mě velmi zajímalo, protože u ničeho z toho, co jsem ten den konala, pokud vím, nebyl. Pokud u toho byly nějaké osoby, které pověřil, aby mě sledovaly, tak by mi to musel říct.

Za druhé chci říci to, že pan poslanec Rath na rozdíl od ostatních případů, které jsme řešili, byl specifický v tom, že byl přistižen při činu. V takovém případě předsedovi nebo předsedkyni Poslanecké sněmovny náleží povinnost do 24 hodin rozhodnout, zda může toto zadržení trvat dál. Toto rozhodnutí předsedy je ale přezkoumatelné Poslaneckou sněmovnou, která potom musí hlasováním stvrdit, že podpis, tedy souhlas předsedkyně Sněmovny, je v souladu s míněním Poslanecké sněmovny. Najděte si prosím, pane poslanče, toto hlasování, které řeklo, že Poslanecká sněmovna, pokud si pamatuji dobře, snad s výjimkou dvou hlasů z tehdy všech přítomných vyslovila souhlas s mým tehdejším postupem a právě tak to bylo projednáváno na mandátovém a imunitním výboru.

Pokud jde o to, jak dlouho jsem četla nebo nečetla materiál, který mi v 10 hodin večer do Poslanecké sněmovny přinesla paní doktorka Bradáčová, tak se podívejte na podpis a hodinu, je to k dispozici, na materiálu, kdy jsem dala svůj souhlas. Zjistíte, že od příchodu paní doktory Bradáčové do toho, než jsem tento materiál podepsala, uplynula hodina. A myslím si, že i poměrně dyslexií a dysgrafií postižený poslanec by byl schopen za hodinu tři stránky přečíst a posoudit, zda může, nebo nemůže přičinit podpis pod takovouto žádost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc a potom pan poslanec Paroubek. To jsou dva, kteří se postupně ještě hlásili s faktickou. Požádám nejdřív pana poslanec Tejce. Ne. V tom případě pan poslanec Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, ve svém vystoupení jsem vůbec neřešil otázku viny nebo neviny Davida Ratha. Já to nevím, jestli je vinen. A také ve všech vystoupeních, kdy jsem hovořil k jeho kauze tady ve Sněmovně, jsem tak postupoval. To je věc nezávislého soudu.

Já jsem vás dvakrát požádal velmi slušně a jasně v červnu minulého roku a pak také v září minulého roku při projednávání kauzy Davida Ratha, abyste mi na tuto otázku odpověděla. Kdybyste mi tehdy odpověděla, nemusel jsem se ptát teď. Já vycházím z časového harmonogramu dne, který byl v těch dnech tehdy zveřejňován. Je pravda, že dneska už se asi nikde nedohledá. Najděte si ve stenozáznamech mé otázky, na které jste neodpověděla, velmi arogantně a řekl bych nepřípadně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní předsedkyně Němcová se znovu hlásí o slovo, tak jí ho udělím. Prosím, máte slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jakkoliv chápu, že zdržovat se teď vysvětlováním této věci při projednávání bodu rozpuštění Poslanecké sněmovny je pravděpodobně hodnoceno vámi všemi jako ztráta času, přes to všechno musím podotknout, že na vaše otázky, vážený pane poslanče Paroubku prostřednictvím pana místopředsedy, bylo zodpovězeno již v úvodním slově předsedy mandátového a imunitního výboru, který, když celou kauzu tady v Poslanecké sněmovně otevřel, musel podat shrnutí toho, jak věci probíhaly, v jakých časových horizontech a kde se co stalo. Vaše otázky potom byly vzneseny ve chvíli, kdy jste znal odpovědi, a já jsem necítila potřebu na ně odpovídat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pana poslance Paroubka požádám také o využití dvou minut.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, nevím, proč se odkazujete na vystoupení pana předsedy imunitního výboru. Já jsem se ptal vás. Nevím, proč by předseda imunitního výboru měl říkat, jaký čas jste si vzala na prostudování spisu. Nicméně si myslím, že to už je irelevantní debata. Mně je celá věc jasná.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vrátíme se k rozpravě, do které je přihlášený pan poslanec Michal Babák. Pan poslanec Tejc pravděpodobně přednostně.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Já jsem původně myslel, že už nebudu v debatě vystupovat, koneckonců to podstatné již bylo řečeno v úvodních slovech, nicméně mě citoval mimo jiné pan poslanec Stanjura, tudíž bych si dovolil sdělit pár slov k věci, která samozřejmě s dnešním rozpuštěním Sněmovny souvisí, tedy oné kauzy policejní a justiční.

My jsme se tady dnes a včera dozvídali od zástupců vládní koalice, že se vlastně nic nestalo, že se ukázalo, že ti lidé jako by byli nevinní. Já jsem přesvědčen, že takto to ani z právního hlediska vnímat nelze. My se dnes nedozvíme, zda byla páchána trestná činnost, nebo zda nebyla páchána trestná činnost, zda to, co se dělo, jak to popsali státní zástupci, se skutečně událo, nebo ne, protože ti lidé, kteří byli podezřelí z trestné činnosti, jsou nestíhatelní. Nejvyšší soud nerozhodl o tom, že jsou nevinní nebo že to nebyla trestná činnost, jak si to mysleli státní zástupci. Jenom řekl, že jsou pod ochranou imunity, protože rozšířil otázku pojmu imunity takovým způsobem, že rozhodl, že nejsou stíhatelní pro tyto trestné činy.

V tomto smyslu jsem se zcela jasně vyjádřil, že včerejší rozhodnutí Nejvyššího soudu neznamená žádné ospravedlnění návratu pravicové vlády zpátky do svých křesel. Vyjádřil jsem se jasně, že i když to není možná v trestném pojetí korupce, tak je to minimálně mimo trestní zákon alespoň mnou považováno za korupci politickou. Možná to není trestný čin, ale je evidentní, že korupce v politickém slova smyslu něco za něco tady proběhla. A myslím si, že je potřeba se zamyslet i nad tím, jaká tady byla ona politická korupce v nekriminálním slova smyslu i dříve. Pokud tady hovořil tak zasvěceně pan poslanec Stanjura o minulých letech, já bych připomněl dobu nedávnou minulou, kdy nám tady veřejně přiznávali zástupci takzvané strany LIDEM, že vyměnili hlasování o církevních restitucích za to, že jim bude zřízen klub. To je něco, co je skutečně až neuvěřitelné. Samozřejmě to není trestné, ale je to podle mého názoru politickou korupcí, o které jsem hovořil.

Proto si myslím, že je potřeba tyto věci velmi rozlišovat. Rozlišovat to, jestli je někdo nevinný, anebo jestli jenom v uvozovkách je nestíhatelný. O tom, jestli nakonec někdo bude stíhán, nebo ne, mohl rozhodnout soud. Ukázalo se rozhodnutím Nejvyššího soudu, že to nebude zřejmě možné, a v tu chvíli se samozřejmě celou pravdu nikdy nedozvíme. To ale, jak říkám, nemůže ospravedlnit návrat pravicové koalice a nemůže změnit ani nic na tom, že jsme tady měli vrchní ředitelku sekce, či jakou funkci měla paní Nagyová, která zneužívala zpravodajskou službu. To stále platí. To je stále vyšetřováno, a není tedy jediný důvod k tomu, aby snad v tuto chvíli docházelo k tomu, že se pravicová koalice bude tvářit jako koalice očištěná.

Navíc si myslím, že by bylo dobré bránit tomu, aby teď byl vyvíjen tlak na státní zástupce a na policisty, kteří v této věci vyšetřování vedli. Chtěl bych připomenout, že to nebyli přece státní zástupci a policisté, které tady dosadila sociální demokracie. Když tady byla v minulých dnech debata ze strany zejména pravicových stran o tom, jak postupuje nesprávně Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, tak bych chtěl říct, že pan Šlachta byl ředitelem tohoto útvaru jmenován v době pravicové vlády za doby působení Ivana Langera. Pamatuji si, že pan Ištván byl také jmenován za pravicové vlády. Takže pokud je podezříváte z toho, že fungují účelově, pak musíte převzít odpovědnost za to, že vy jako pravicová většina, jako pravicová vláda, jste je na tato místa posadili. Nás rozhodně z nějaké manipulace podezřívat nemůžete. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP