(15.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jsem vám na vaši otázku poctivě odpověděl. Nemyslím si, že odpověď dostanu dnes, tak se zeptám zítra, zeptám se pozítří, budu se ptát celý rok, budu se ptát i po volbách: "Pánové ze sociální demokracie, pane předsedo Sobotko, pane stínový ministře Zaorálku, vy proevropští horovatelé, přejete si, aby vláda po volbách přistoupila k evropskému fiskálkompaktu, a uděláte to, pokud na to budete mít vliv? Já bych si to totiž strašně přál." Já vám možná budu i fandit, abyste to udělali, ale musím vědět, jestli to chcete udělat. Uděláte to ne, nebo ne?

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan kolega Jiří Paroubek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych ještě zčásti reagoval na vystoupení jednoho z poslanců ODS před polední přestávkou, protože ne všechny otázky, kterých se tady ve svém vystoupení dotkl, byly zodpovězeny ve dvouminutové lhůtě, kterou jsem měl na reakci. Proto se nebudu vracet k věcem kolem schodku a rozpočtových rezerv, kde by mě zase zajímalo u rozpočtových rezerv, které byly vytvořeny v letech 2005 a 2006, jakým způsobem byly pak pravicovou vládou zkonzumovány.

Takže k tomu, co jsem tady nemohl říct z hlediska času, je to, a uvedl jsem to ve svém vystoupení v úvodu projednávání tohoto bodu, že pravicová vláda za sedm let dokázala navýšit státní dluh o 750 mld. plus 150 mld. zkonzumovaných rozpočtových rezerv, to už je 900 mld., a dalších nejméně 100 mld. bude v tomhle roce, takže to je bilion korun. V argumentaci by pravicoví poslanci, pokud jde o fiskální odpovědnost, měli být hodně střídmí. Prostě zkušenosti říkají, že dokázali téměř nemožné. Vím, že přišla recese, vím, že to nebylo vždycky snadné, ale to byla jenom část problémů. Část problémů jste si zavinili také změnou daňového systému, který byl vyvážený a fungoval k 1. lednu 2008, a tak dále.

Čísla, která se týkají relace státního dluhu k hrubému domácímu produktu, jsou zdrcující. Konec roku 2006 24 %, 23,9, abych byl spravedlivý, a v roce 2012 už to bylo 43,4 %, čili nárůst o 20 %, to je nějakých 85 %. To je suma! Takže 900 mld., perspektivně na konci tohoto roku bilion a takovýto nárůst na 43 % a na konci roku to může být nějakých 47, 48 %. Já chápu kohokoliv, kdo zde avansuje na to, aby sestavoval příští vládu, že prostě nechce být svázán takovýmto druhem zákona.

Pan poslanec Šeich prostřednictvím předsedajícího tady hovořil o tom, kterak zákony jsou také ve Švýcarsku a kterak jsou v Německu. Já jsem při prvním čtení tohoto zákona dokonce citoval ze zákonů, myslím zrovna ze švýcarského zákona. Zákony nejsou tak komplikované a řekl bych tak neflexibilní a tak šroubované, jako je tento zákon. Tento zákon je prostě pastí na příští vládu. Já jsem nebyl u žádných jednání, protože pro mě koneckonců, jestli mě někdo posunuje do pozice předsedy neparlamentní strany, tak to zase není tak takticky nevýhodné, nechť v tom pokračují jak páni z České televize, tak koneckonců i zde v této Sněmovně, to není tak nevýhodná pozice, ale říkám otevřeně, že je potřeba tyto věci řešit na celoevropské úrovni. Neumím si představit, co je možné dnes řešit jenom na té národní úrovni. Proto je třeba pro mě osobně přijatelnější ten fiscal compact, protože prostě přichází s nějakým řešením, které, jak už jsem řekl v úvodním vystoupení na začátku projednávání tohoto bodu, má nějaký smysl. Tenhle materiál má smysl jenom politický, byť se ekonomicky tváří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dalším přihlášeným do rozpravy je pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že konečně pan ministr financí vystoupil a zareagoval, protože se přiznám, že mně připadá podoba návrhu, který tady projednáváme a kterému říkáme finanční ústava, skandální. Připadá mi, že stejně pozoruhodné bylo vystoupení pana ministra Kalouska, který charakteristicky nepřesnost ve svém vystupování nahrazuje tím, že během vystoupení šestnáctkrát řekne, že je hluboce přesvědčen. Takže jsme opět slyšeli asi šestnáctkrát oblíbené spojení pana Kalouska o jeho hlubokém přesvědčení a já bych mu rád odpověděl, v čem jsem já hluboce přesvědčený, totiž že ministr financí Miroslav Kalousek reprezentuje vládu, která v této zemi nasekala skutečně úctyhodné dluhy. Ve spojení s vládou Mirka Topolánka zvýšila dlouhodobé zadlužení státu od roku 2006 z 28 % na 45 % HDP v roce 2013. To je prostě výkon této vlády. Ona tady vystupuje jako vláda, která také tím, že snížila daně těm nejbohatším, tím, že snížila daně firmám a podobně, docílila také tohoto rekordního dluhu státu.

Takže reprezentujete vládu, která takto zadlužila stát, a přicházíte s ústavním návrhem, ve kterém po nás chcete - a to s fiskálkompaktem, přátelé, nesouvisí, fiskální kompakt se dá naplnit různým způsobem, s tím musíte souhlasit. To má různé způsoby, jak ho naplnit. A vy přicházíte s ústavním návrhem, ve kterém po mně chcete, abych hlasoval, až se budou při dosažení určitých hladin dluhu, navíc těch, kterých jste dosáhli už nyní vy, aby se vláda zavazovala, že bude schvalovat vyrovnaný nebo přebytkový návrh rozpočtu fondů, zdravotních pojišťoven, krajů, obcí a podobně, vyrovnaný rozpočet. Toto je obsah toho, co mám odhlasovat - vyrovnaný rozpočet. O běžném zákonu, o kterém mluvil pan ministr Kalousek, to je prostě nějaký jiný příběh. To je běžný zákon, který může změnit jakákoliv jiná vláda. Ale to, co já mám nyní hlasovat, to je tento způsob, ústavní závazek, pro který má ústavní většinou hlasovat Parlament. To je to, co po mně nyní chcete. A já vám říkám, že sebehlubší přesvědčení pana ministra Kalouska mě nepřesvědčí, že toto není drzost a nehoráznost. Od vlády, která tady nasekala dluhy, chtít zavazovat ty, co přijdou, aby se tady ústavně zavazovali k vyrovnanému rozpočtu, na jehož plnění bude dohlížet Národní ekonomická rada, která bude vydávat formou zákonů vyjádření k tomu, že to vláda porušila, a půjde případně k Ústavnímu soudu. Vy, kteří jste systematicky zadlužovali stát touto politikou a kteří v tom vlastně pokračujete, protože dál plánujete snižování daní, například zrušení daně z dividend o 8 mld. a podobně, tak vy jste tady tuto politiku předváděli a budete zřejmě až do poslední chvíle, a pak zavážete toho, kdo přijde, aby se tady ústavně zavázal k vyrovnanému rozpočtu.

Mně prostě připadá, že si z nás děláte legraci! To nemůžete myslet vážně! A opakuji, fiskální kompakt je jedna věc. K jeho dosažení vede více cest. To, co jste předložili vy, to, co mám odhlasovat tady, je pro mě prostě nepřijatelné. Je to nesolidní a je to podle mě v této podobě jako ústavní závazek nehorázné! (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Registruji faktickou poznámku pana kolegy Cogana. Prosím, pane kolego, dvě minuty jsou vaše. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP