(11.10 hodin)
(pokračuje Tejc)

Proto podle mého názoru je správné, aby byla stanovena určitá lhůta, po kterou není možné odvolat státního zástupce, nejvyššího či jiného vedoucího státního zástupce, bez udání důvodu, pouze v kárném řízení. Tady souhlasím s panem ministrem, že tohle je správná metoda. Na straně druhé si myslím, že by bylo vhodné například doplnit ono opatření a debatovat o tom, zda by neměl být nejvyšší státní zástupce odvolatelný i v této době například na návrh vlády se souhlasem jiného orgánu, ať už to bude prezident republiky, či jiný orgán, o kterém můžeme diskutovat. To je podle mého názoru jedna z těch koncepčních výhrad k tomuto návrhu zákona, a jak říkám, není dána tím, že by ten stav zůstával stejný, ale tím, že se výrazným způsobem posiluje moc nejvyššího státního zástupce, a tedy je potřeba debatovat i o pojistkách proti zneužití této moci, nikoliv jejímu využití.

Tolik tedy na úvod té debaty, která podle mého názoru bude na jednání výboru, zejména výboru ústavněprávního.

Určitě jsem zaznamenal od řady lidí, ale i sám mám určité pochybnosti nad fungováním poradních orgánů. Myslím si, že poradní orgány buď mají být poradní a pak nemají mít žádné kompetence, anebo se nemají jmenovat poradní, mají mít kompetence a také odpovědnost. To je ve vztahu k těm orgánům, které by měly být vytvořeny při Nejvyšším státním zastupitelství.

Poslední poznámka se týká onoho protikorupčního speciálu. Já rozumím tomu, že potřebujeme specializovaný útvar, možná nejen na boj s korupcí, ale především se závažnou hospodářskou kriminalitou, tedy na daňové úniky a podobně. A musíme se zamyslet, jaký je cíl. Podle mého názoru tím cílem by mělo být to, že bychom měli kvalifikované státní zástupce, kteří budou dobře vybaveni a budou mít dostatek prostoru a času vyšetřovat závažnou trestnou činnost. Neměl by se podle mého názoru tento orgán stát monopolem na vyšetřování a rozhodování této trestné činnosti, protože každý monopol nakonec může vést spíše ke špatným koncům než k dobrým. A já jsem přesvědčen, že i se státními zástupci budeme schopni nalézt určitý kompromis, a vítám to, že ten zákon je tady konečně předložen, vítám to, že ty debaty probíhaly velmi korektně a věcně, a jak říkám, jde o to, aby návrh zákona byl schválen, a sám za sebe říkám, že budeme hledat cesty, jak najít shodu nad tímto zákonem, nikoliv důvody pro jeho odmítnutí, protože si myslím, že podobné zákony by měly být schvalovány širší než většinou 101 hlasu, tak, aby bylo jisté, že po volbách, ať už tady přijde jakákoliv vláda, ta shoda, která byla nalezena, vydrží, a vydrží ne čtyři, ne šest, ale nejlépe patnáct dvacet let v tom základním koridoru, který byl nastaven.

Tolik tedy mé stanovisko, kdy nedávám návrh ani na zamítnutí ani na vrácení k dopracování. Prosím také, stejně jako pan ministr, aby byl návrh zákona posunut do druhého čtení, ale abychom se věcně bavili bez nějakých emocí nad těmi riziky, o kterých jsem hovořil. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan ministr Blažek s přednostním právem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já bych reagoval na pana poslance Tejce asi tak, že jsme oba ženatí, to znamená, chvály si moc neužijeme. Takže děkuji za pěkná slova o tom, jak jsem se opravdu, a to je pravda, snažil vést konstruktivně tuto pozici, a také děkuji za to, že konstruktivní byla. Hodlám v ní pokračovat.

Pan kolega Tejc řekl jednu, teď vynechám to, co říkal o tom zákoně, to je opravdu věcí diskuse, ale řekl jednu podstatnou věc a to já chci za sebe slíbit, že nebudu hrát tuhle přiblblou mediální hru spočívající v tom, že když někdo bude proti zákonu, tak já budu říkat no, on chce jistě chránit korupčníky, on jistě chce závislé státní zastupitelství, nezávislé, to bychom se nikam nedostali. Ten zákon si zaslouží svobodnou debatu, to znamená nikoliv debatu vedenou těmi, kteří si říkají novináři, ale přímo na půdě Sněmovny a také současně ve výborech, kam ta debata patří.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi v úvodu pár osobních poznámek, nebo pár poznámek, ony nejsou tak osobní, na toto téma mimo text, který mám k tomuto zákonu připraven.

Především mě překvapila délka plaidoyer pana ministra spravedlnosti k tomuto návrhu zákona. Tento návrh zákona je věc, která velmi zásadním způsobem změní pozici, strukturu státního zastupitelství, a kromě jiných věcí, které jsem chtěl slyšet, jsem se chtěl dozvědět, proč vlastně takováto změna byla připravena. Já chápu, že pan ministr těžko může říct to, co já mám v úvodu svého připraveného vystoupení, že jde o to, aby se posílila nezávislost struktury státního zastupitelství na politických vlivech. To by vypadalo, jako že tady se někdy do té soustavy státního zastupitelství v těch předchozích letech zasahovalo. Ale nevím, jestli tento návrh tak, jak je sestaven, tohle zajistí.

Třetí poznámka. Myslím si, že tento návrh, tak jak je připraven, vychází z personální situace, která je dnes ve vedení státního zastupitelství. Ti lidé se mi mohou líbit, nemusí se mi líbit, dojem veřejnosti je převážně pozitivní, já to veřejnosti přeju. Ale myslím si, že není dobré, když ty věci jsou prezentovány tak, jako by tento návrh zákona byl také z jejich pera. Musím říci, že tady se trošku rozmáhají takové podivné manýry. Soudce Ústavního soudu si vybírá předseda Ústavního ústavu. Jsou to kvalifikovaní lidé, nesporně. Proti tomu já nemám ani slovo, proti nim nemohu říci. Ale nevím, jestli je to praxe, která je obvyklá v demokratickém státě. A jestli si tady někdo dělá zákon sobě na míru, tak je to hodně neobvyklé.

Čtvrtá poznámka, o kterou jsem se chtěl s vámi podělit, a myslím si, že tady pan předseda klubu sociální demokracie to také naznačil, a sice ten mediální tlak, který se vytváří, jako kdyby toto byla alfa a omega, tento zákon, tento návrh zákona v tomto pojetí boje proti korupci a bez toho bychom nemohli být. Já myslím, že podstata boje proti korupci je trochu někde jinde, ale tady teď na to není prostor ani chuť ty věci probírat.

To jsem chtěl říct v úvodu svého vystoupení.

To znamená, vrátím se k tomu bodu dvě, o kterém jsem hovořil, že pravděpodobně, když jsem se to ve vystoupení pana ministra nedozvěděl, tak úplně jde o to, posílit potřebu nezávislosti struktury státního zastupitelství na politických vlivech, abychom se už nikdy nemuseli stydět za státní zastupitelství, vzpomeneme-li si na kauzu Čunek, abychom si mohli být jisti, že přípravné trestní řízení probíhá rychle, zákonně a objektivně, tedy poněkud jinak, než jak probíhalo a probíhá toto řízení v kauze Davida Ratha.

Ujišťuji vás, že pokládám novou právní úpravu státního zastupitelství za nutnou a potřebnou. O to víc jsem zklamán současnou verzí předkládaného zákona. Připomenu, že státní zastupitelství nahradilo v roce 1993 dosavadní soustavu orgánů prokuratury založenou na principech jednotnosti, centralizace a monokracie. Státní zastupitelství je pojímáno jako složka moci výkonné, je součástí resortu Ministerstva spravedlnosti a nemá samostatné vazby k ústavním orgánům jako k Parlamentu a prezidentu republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP