(14.40 hodin)

 

Poslankyně Dana Váhalová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, česká ekonomika vykázala od ledna do března v porovnání se stejným obdobím roku 2012 pokles o 1,9 %. Mezičtvrtletně se jednalo o 0,8procentní pokles. Hrubý domácí produkt klesá již rok a půl za sebou. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. V této souvislosti se domnívám, že tento propad zapříčinila restriktivní opatření vaší vlády, která rezignovala na boj s šedou ekonomikou a soustřeďuje se na bezduché škrtání ve státním rozpočtu. Přitom nedávno Mezinárodní měnový fond vyzval Evropskou unii, aby podnikla kroky k posílení svého ekonomického růstu, jinak jí hrozí propad do dlouhodobé stagnace. Eurokomisař pro hospodářské a měnové záležitosti Olli Rehn k tomu v Evropském parlamentu řekl, že země Evropské unie mají nyní možnost snižovat rozpočtové schodky pomalejším tempem než dosud. Předseda Evropské komise José Barroso dokonce prohlásil, že politika utahování opasků již možná narazila na své limity.

Pane premiére, zajímalo by mě tedy, zda vláda připravuje přehodnocení dosavadní restriktivní politiky a jaké opatření připravuje k obnovení růstu české ekonomiky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, paní poslankyně. Další interpelace je interpelace pana místopředsedy Zaorálka. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážený pane premiére, bezútěšná je situace kolem hledání toho, jak vlastně vznikla amnestie prezidenta Václava Klause 1. ledna, která byla vyhlášena. Já bych chtěl ještě od vás přece jenom se pokusit získat docela jednoduchou základní informaci.

Já se ptám: Skutečně na Hradě, na Úřadu vlády nebo Ministerstvu spravedlnosti neexistuje jediný dokument na hlavičkovém papíře a s jednacím číslem, který se týká amnestie, její přípravy a který by nám dal informaci, kdy který krok se přesně udál a jak ho kdo učinil? Třeba i ta informace, kdy třeba vy jste podepsal amnestii. Ani ta vlastně do této chvíle není jasná. Takže já se vás ptám, jestli takováto přesná konkrétní informace je kdekoli v těchto institucích pro vás k dispozici a vy mi ji můžete poskytnout. Jsem přesvědčen, že stále nevím, jak jinak by podobná věc mohla být zúřadována, a proto se ptám na takovéto jasné datum, aspoň jedno konkrétní přesné, doložené jasným číslem papíru nebo spisu. Doufám, že mi něco podobného budete schopen dodat.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Další interpelace je interpelace pana poslance Jiřího Paroubka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný premiére, musím říct, že vylidněné lavice v této Poslanecké sněmovně mi evokují příjemné dny, které jsem strávil někdy v létě roku 2008 v Izraeli. Tehdy jsem navštívil Knesset a tehdy tam byla návštěva ještě menší, ale vesele se jednalo o vážných věcech. Bylo tam devět poslanců, což podle nějakého místního úzu je ten nejmenší možný počet. Tady, když se podívám do lavic vlády, tak tady je jedna poslední mohykánka a lavice koalice jsou opravdu, opravdu velice vylidněné.

Atakoval jsem vás, vážený pane nepřítomný premiére, v nedávné minulosti několikrát v souvislosti s finanční perspektivou let 2014 až 2020 a se stavem čerpání peněz v rámci současné finanční perspektivy. Rád se vám s těmito dvěma problémy opět připomenu. Evropský parlament, jak známo, rozhodl a shodil již dohodnutou finanční perspektivu let 2014 až 2020. My jsme nedopadli jako Česká republika nejlépe, nebyli jsme první, nebyli jsme premianti v přepočtu dotací na jednoho obyvatele jako v roce 2005, ale byl to alespoň vrabec v hrsti. Návrh byl shozen ze stolu většinou v Evropském parlamentu, která chce rozdat více peněz, což je jistě chvályhodné, v rámci evropské finanční perspektivy a posílit integraci Evropské unie. Jedná se, jak říkají Američané, o nové sázky.

Chci se zeptat, vážený pane premiére, v jakém stavu je jednání o finanční perspektivě na léta 2014 až 2020 a jakou strategii v jednání uplatňuje Česká republika, aby získala podstatně více peněz, než by získala v tom předchozím jednání.

Chci vám položit ještě jednu otázku, a to v souvislosti s čerpáním evropských peněz v rámci končící perspektivy let 2007 až 2013: Jaká je perspektiva celkového čerpání, u kolika finančních prostředků hrozí, že dojde k jejich nevyčerpání, a z jakých důvodů? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Další interpelaci si vylosoval pan poslanec Ladislav Velebný, předám mu hned slovo. Připraví se pan František Novosad. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený nepřítomný pane předsedo vlády, obracím se na vás a ptám se, jaké kroky uskuteční vláda ve věci podpory zemědělství v České republice, tak aby se zastavil dlouhodobě neuspokojivý vývoj tuzemského zemědělství. Co udělá vláda v rámci svých kompetencí pro srovnání podmínek a úrovně národních a evropských dotací v rámci zemí EU do jednotlivých zemědělských a potravinářských komodit, tak aby byly smazány významné rozdíly, které hrubým způsobem narušují soutěž na volném trhu.

Pane nepřítomný předsedo, jakou formou zajistíte, aby bylo dosaženo vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských farem hospodařících v méně příznivých oblastech, s vyváženou alokací podpor při zohlednění citlivých komodit a zaměstnanosti? Ptám se, co udělá vláda pro zachování vratky spotřební daně na zelenou naftu ve výši roku 2013 i do dalšího období.

Pane nepřítomný předsedo, vaše dosavadní kroky a vládní rozhodnutí jasně ukazují, že vláda zklamala a podrazila české zemědělce a potravináře a dala jejich konkurenceschopnosti tvrdou ránu do vazu, ze které se budou jen obtížně vzpamatovávat.

Pane nepřítomný předsedo, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Další interpelaci bude mít pan František Novosad, připraví se pan poslanec Ladislav Šincl. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený nepřítomný pane premiére, příští týden se 22. května bude v Bruselu konat další summit Evropské rady. V agendě tohoto summitu je několik témat jako daňová politika a obzvláště se bude věnovat pozornost, podle slov předsedy Evropské rady, boji s daňovými ráji a daňovými podvody, které po propuknutí několika skandálů v různých evropských zemích ukázaly, že se jedná o politicky i sociálně velmi citlivé téma. Cílem má být posílení fiskální pozice členských zemí, transparentnost, efektivnost, kontrola i prohloubení vnitřního trhu.

S ohledem na to, že se neuskuteční jednání výboru pro evropské záležitosti, bychom byli jako poslanci rádi, abychom byli informováni o pozicích české vlády na jednání tohoto summitu. Chtěl bych pana premiéra požádat o podání informací k tomuto nadcházejícímu summitu, a aby vysvětlil, jakou pozici či návrhy česká vláda bude reprezentovat na tomto jednání Evropské rady, obzvláště co se týče avizované daňové politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dále vystoupí pan poslanec Ladislav Šincl a připraví se paní poslankyně Kateřina Klasnová. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane opět nepřítomný premiére, často přemýšlím, kdo této zemi vlastně vládne. No, vláda a její premiér to ovšem určitě není. Místo toho, abyste vládu řídil, neustále dokazujete, že jste vlastně jen taková dekorace vedle někoho jiného, kdo tuto zemi řídí ve skutečnosti. Naopak se jen vymlouváte, na to jste opravdu skutečným odborníkem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP