(11.40 hodin)

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo. Opravdu budu rychlý, jen chci deklarovat postoj Věcí veřejných, který samozřejmě vítá tuhle novelu a rozhodně bude hlasovat pro. Nicméně si dovolím velmi krátce nesouhlasit s názorem předkladatelů, že výše kauce je adekvátní trhu, a trochu i nesouhlasím i s tím, že byla vydiskutována s Unií malých a středních distributorů, kteří se na nás obrátili. To znamená, že v zásadě si myslím tak jako můj předřečník, že výše kauce 20 milionů pro malé distributory opravdu bude likvidační. Proto jsme předložili návrh, který snižuje z 20 na 10 milionů. Nebudu to zdržovat.

Druhý pozměňovací návrh, který naopak zpřísňuje tyto distribuce a který řeší v podstatě, že by jednatelé a statutární orgány měli mít vysokou školu a že by za ně neměly vystupovat náhrady, tak to si myslím, že je taky velmi pozitivní.

Takže poprosím vás o podporu a dál nebudu zdržovat. Díky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Babákovi. Přerušuji v obecné rozpravě bod číslo 142 a budeme se mu věnovat poté, co projednáme tři pevně zařazené body.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

122.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 829/ - třetí čtení

Přivítám mezi námi guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Prosím, až přijde, budeme muset hlasovat o souhlasu s jeho účastí a vystoupením.

 

Zahajuji hlasování číslo 157. Ptám se, kdo souhlasí s přítomností pana guvernéra při projednávání následujících bodů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157. Přítomno 159, pro 118, proti nikdo. Prosím tedy pana guvernéra, aby nás poctil svou účastí, a budeme se moci věnovat tomuto bodu.

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr financí Miroslav Kalousek. Přítomen je zpravodaj pan poslanec Radim Jirout, který je zpravodajem rozpočtového výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny jako sněmovní tisk 829/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení k tomuto návrhu zákona. Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za projednání i za diskusi na rozpočtovém výboru i za poměrně rozsáhlou diskusi ve druhém čtení na plénu. Jsem rád, že je tu pan guvernér a může svou přítomností potvrdit, že předkladatel není v rozporu s Českou národní bankou, které se tato norma bytostně týká. A mohu avizovat, že se všemi pozměňujícími návrhy, které byly předloženy, souhlasím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi a prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Pan guvernér Miroslav Singer se hlásí. Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především děkuju za to, že jste mi umožnili vystoupit ke všem třem bodům v pevném čase. Vážím si toho a ujišťuji vás, že dnes jsem to hodně potřeboval.

Dovolte mi, abych pouze dodal, že jde o první ucelenou novelu zákona o České národní bance od přípravy na vstup do Evropské unie.

Novela zavádí důležitý nový pojem "odpovědnost České národní banky za makroobezřetnostní politiku", což je pojem nový a jenom bych k němu rád řekl, pojem, který nabývá na významu. Definuje se především jako neexistence významných otřesů ve finančním systému. Rád bych řekl, že jde o pojem, který je nový, ale současně přijatý koncepčně i legislativně mezinárodně i na evropské úrovni.

Dovolím si říci dále to, že zákon odstraňuje dílčí nesoulady zákona o České národní bance s právem Evropské unie. To byl jeden z důvodů. Rád bych zde potvrdil slova pana ministra, která během projednávání padla, že novela odstraňuje téměř všechny nekompatibility. Nicméně předkladatelé, tedy my i Ministerstvo financí, jsme tohoto názoru, že dvě výtky z oblasti neinstitucionální nezávislosti centrální banky nejsou namístě a nebudou v zákoně zohledněny. Jde o možnost Poslanecké sněmovny, tedy vás, požadovat po ČNB předložení mimořádné zprávy o měnovém vývoji, eventuálně možnost požádat si doplnění zprávy o měnovém vývoji a dále o možnost Poslanecké sněmovny požadovat v případě odmítnutí zprávy o výsledku hospodaření ČNB předložení zpřesněné a doplněné zprávy, která odpovídá požadavkům Poslanecké sněmovny. Zde nesouhlasíme s opětovně deklarovaným názorem Evropské komise, že tyto pravomoci představují zásah do naší nezávislosti, konkrétně porušení zákazu vyžadovat a přijímat pokyny stanovené primárním právem Evropské unie. Považujeme oprávnění Poslanecké sněmovny a odpovídající povinnost České národní banky za součást transparentního a otevřeného jednání centrální banky, které je odrazem toho, že centrální banka je nezávislá ústavní instituce, ale současně je pod veřejnou kontrolou vykonávanou ex post mimo jiné prostřednictvím Poslanecké sněmovny. Proto tam ty pasáže necháváme.

Závěrem mi dovolte, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vyjádřit přesvědčení, že návrh novely zákona o České národní bance bude Poslaneckou sněmovnou schválen ve znění drobných pozměňovacích návrhů předložených rozpočtovým výborem. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane guvernére. Ptám se, jestli se do této rozpravy ještě někdo hlásí. Pan poslanec Jiří Paroubek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já zde vystupuji v logice svých vystoupení při prvním a druhém čtení. A přiznám se, kdyby tady byl, což bych považoval za rozumnější, už při prvním čtení pan guvernér České národní banky, tak bych asi dostal odpověď a nemusel bych vystupovat teď. Já jsem čekal se zájmem na jeho vystoupení, které bylo podle mého názoru poněkud, vzhledem k tomu, že se jednalo o vystoupení de facto ke třem bodům, byť já jsem čekal jenom jednomu, tak bylo poněkud stručnější, než jsem očekával.

Proto se vrátím ke svému vystoupení ve druhém čtení, abych zopakoval to, co jsem zde vlastně říkal, protože podstata té změny je - nechci se zabývat některými dalšími věcmi, ale alespoň pro mě je podstata té změny poměrně závažná, kdy navrhovaná úprava spočívá v tom, že devizové rezervy státu v objemu přibližně 800 mld. korun, které Česká národní banka má podle platného zákona ve správě, což je podle mého názoru vyhovující praxe a praxe, která také převládá v zemích Evropské unie, mají být nově ve vlastnictví České národní banky. A já jsem naznačil, že v budoucnu by to mohlo činit problémy. Zde budu možná ještě otevřenější, protože tady prostě velmi pravděpodobně po volbách vznikne vláda, která bude mít možná jiné názory na věci než Česká národní banka. ale hlavně se bude muset na rozdíl od České národní banky řídit svými mezinárodněpolitickými závazky. Možná bych to upřesnil: závazky v rámci Evropské unie, které třeba zrovna nebudou konvenovat vedení České národní banky, které je poněkud jednostranně složeno z ekonomů, kteří mají jiné názory, nežli třeba bude mít pravděpodobně příští levostředová vláda. Vidím, že to kromě mě nikoho neznepokojuje, ale myslím, že to tady problém může být.

Pan ministr financí se mně snažil tohle odpovědět a já bych zde rád slyšel něco podobného také od pana guvernéra České národní banky, protože podle mého názoru to jistý problém může být.

Nechci dál své vystoupení extendovat, své názory jsem tady řekl. A svůj názor na tento návrh zákona, který je v zásadě díky této změně, podle mého názoru velmi závažné změně, záporný, vyjádřím hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP