(17.30 hodin)
(pokračuje Bárta)

Dámy a pánové, tyto větičky zapomínají na stres hromady lidí, kteří žijí od výplaty jedné sociální dávky k výplatě další sociální dávky. Stres lidí, kteří jsou závislí a vystresovaní z toho, jestli budou muset jet x kilometrů k nějakému bankomatu; x lidí vystresovaných z toho, jestli z oněch málo peněz si budou muset odečíst ještě na složenkách nějaké další peníze. A v tomto směru já považuji za další nefér nepřítomnosti pana premiéra a pana ministra financí, že místo toho, aby vláda převzala zodpovědnost za riziko arbitráže, tak nechá Ministerstvo práce a sociálních věcí se plácat mezi dvěma zásadními riziky. Na jedné straně možné škody, které mohou v tomto směru vést až k trestní odpovědnosti paní ministryně, a na druhé straně onen obrovský hazard s hromadou lidských osudů, kteří jsou prostě na těch konkrétních dávkách závislí.

Dámy a pánové, toto není dnes problém ministryně práce a sociálních věcí. Toto je problém premiéra této země, toto je problém ministra financí, který mimochodem v tomto směru je se svým resortem dlouhodobě odpovědný za vedení arbitráží s Českou republikou.

A tady se znovu omlouvám prostřednictvím pana místopředsedy paní ministryni. Je zapotřebí si rovnou říct, a já si myslím, že k tomuto tématu by paní ministryně naopak měla dostat obranu a mandát nejenom vládou, ale celou Poslaneckou sněmovnou, že je vyšším zájmem tohoto státu dát jistotu občanům České republiky z hlediska zrušení sKaret za cenu vedení arbitráží. Za cenu nákladů, které zatíží již dnes takto zadlužený státní rozpočet. Ale ony lidské osudy, onen stres tisíců, desetitisíců lidí, kteří trpí v tom současném stavu, je zapotřebí uklidnit a dát jim jasný signál - ne sKarty! Tento bludný, hnusný, korupční a v každém případě naprosto neefektivní systém je zapotřebí jednoznačným gestem zastavit. A paní ministryni je zapotřebí dát mandát a jasnou podporu v tom, že může vyjednávat za cenu ztrát, že může jednat se vší důsledností k tomu, aby se chránily zájmy těch nejcitlivějších a nejsložitějších sociálních případů, kterých se bohužel tento projekt zcela asociálním způsobem dotýká.

Je mi velmi líto, že ač nebyl zařazen návrh samostatného bodu vyjádření pana premiéra, tak ani pan premiér nesebral odvahu k tomuto bodu vystoupit zde v Poslanecké sněmovně a není zde přítomen a nechává nechlapským způsobem za sebe vystupovat akorát paní ministryni. Je velmi nečestné a velmi nesportovní, že premiér a ministr financí, kteří jsou reálně zodpovědní za tento současný stav, před sebe vystrkují dámu, kterou nutí říkat trapné věty o tom, že si nemůžeme dovolit zbrklé tahy, že musíme čekat na jakési analýzy a že musíme udělat pracovní skupinu.

Dámy a pánové, já vás prosím - prosím: Pojďme více tlačit na pana premiéra, aby nám řekl svoje jasné stanovisko. Pojďme pana premiéra donutit k tomu, aby se jasně vyjádřil k tomu, proč vláda a on jako premiér nerespektují usnesení Poslanecké sněmovny z března tohoto roku.

Navrhuji přerušení tohoto bodu do doby, než nám pan premiér a ministr financí jasně řeknou svá osobní stanoviska k této zásadní věci. (Potlesk asi dvou poslanců v sále.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zeptám se pana kolegy Paroubka, jestli jeho vystoupení je avizováno jako faktická poznámka. Do rozpravy. Takže prosím, pane kolego. (Poslankyně Černochová cosi volá mimo mikrofon, ale není jí rozumět.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jsme tady hodně argumentů, málo protiargumentů. Já musím konstatovat, že hlavní řečníci koalice jaksi zmizeli. Pan předseda TOP 09 a ministr zahraničí je v Německu, pan ministr financí hledá někde šavle, pan premiér je ve své sluji nedaleko a zřejmě nám nechce říct svoje stanovisko, protože v zásadě by musel souhlasit s tímhle návrhem. A já myslím, že ten návrh je dobrým nosičem v prvním kole, v prvním čtení, tak aby třeba ve druhém čtení mohl být případně pozměněn nějakými kompromisními pozměňovacími návrhy.

Já chápu prekérnost situace paní ministryně. K projektu přišla jako slepý k houslím. Je ministryní za TOP 09 a hájí své kolegy, kteří se dostali do této situace, která není záviděníhodná. Oni se dostali ale do problémů sami. Smlouva s Českou spořitelnou je podivuhodně nevýhodná pro stát, těžko přijatelná pro občany, protože tady jsme z mnoha úst slyšeli, včetně mých úst, proč je vlastně sKarta zbytečná, takže je nepochopitelné na ní dál setrvávat.

Paní ministryně hledá cestu, proč nejde realizovat usnesení vlády. Já chápu, že platí kompetenční zákon, že vláda může řekněme vyzvat, možná důrazněji vyzvat, ministra. Ale ten nese odpovědnost. Premiér má ale jeden nástroj a to je odvolání ministra, pokud ministr nesplní převažující vůli vlády. Jinak je to samozřejmě v kompetenci příslušného ministra.

Paní ministryně tady uvedla nejmíň dvacet důvodů, proč to nejde. Ani jeden z těch důvodů mě nepřesvědčil, proč by to nemělo jít. Proč by neměl tenhle projekt, který je špatný, skončit. Karta je k ničemu, kompromituje to vládu, vůle vlády je ukončit tenhle ten projekt a všichni víme, o co jde. Nebo aspoň většina z nás ví, o co jde. Vznikne zde škoda v řádech set milionů korun a tu škodu bude potřeba také řešit - vůči tomu, kdo nese věcnou odpovědnost. Politická odpovědnost je vlády, morální odpovědnost je vlády jako celku. Ta zvedala pro tenhle ten projekt ruce. Ale věcně odpovědný je ministr, bývalý ministr práce a sociálních věcí, a na starosti měl tento projekt jeho bývalý první náměstek. Takže ta odpovědnost je zcela jasná a já si myslím, že ať tenhle ten projekt skončí zítra, nebo za měsíc, nebo za půl roku, tak to bude prostě vřed, který bude mokvat až do konce dnů této vlády.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Zeptám se pana kolegy Bárty, jestli chce návrh na přerušení hlasovat během rozpravy, nebo po ukončení. Ihned, dobře. Takže protože se jedná o procedurální návrh, můžeme ho hlasovat ihned. Přivolám kolegy z předsálí. Současně zde je návrh na odhlášení.

Pane poslanče, dřív než budeme hlasovat, mohl byste ještě upřesnit, dokdy chcete návrh přerušit? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP