(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, dobrý den. Předtím než zahájím bod interpelace, tak bych vás ještě seznámil s omluvami, které dorazily nad rámec těch omluv, které byly přečteny ráno. Omlouvá se paní ministryně kultury Alena Hanáková z naléhavých pracovních důvodů od 14.30, omlouvá se pan poslanec Šarapatka rovněž od 14.30 z důvodu pracovní cesty. Omlouvá se pan poslanec Jirout z důvodů zdravotních a omlouvá se pan ministr Chalupa od 14.30, a to z pracovních důvodů. To jsou tedy všechny omluvy.

 

Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

165.
Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky, a to od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Prvním v pořadí je pan poslanec Adam Rykala a já ho žádám, aby se ujal slova a přednesl svou interpelaci na předsedu vlády. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem rád, že pan premiér, ač tedy na poslední chvíli dorazil na jednání Poslanecké sněmovny, protože jak už bývá zvykem, tak on se interpelací neúčastní. Normálně bych mu i poděkoval, ale jeho povinností je být na zasedání Sněmovny.

Pane premiére, vy jste osoba, která ručí za bezpečný chod všech procesů uvnitř státu. V případě, že premiér a jeho vláda, zjednodušeně řečeno správci státu, svou práci nezvládají, dochází poté k chaosu. A protože jste neschopni řešit zásadní otázky, nejdůležitější problémy a nejste schopni provádět reformy, přivádíte naše spoluobčany k frustraci. Celých 73 % české populace si myslí, že naše vláda neusiluje o řešení nejdůležitějších problémů v naší zemi. Čím to může být způsobeno? Proč jsou občané nespokojeni se správou naší země?

Pane premiére, této zemi se naposledy dařilo za vlád sociální demokracie. Lidé se měli relativně dobře až do doby, kdy vstoupily v platnost nápady pana Topolánka a pana Kalouska. Boom v trendu korupčních kauz, krytí mafiánských praktik a podpora korupce, to vše se děje za vaší vlády, to vše se dělo za vlády pana Topolánka. Přitom jste slibovali, že budete vláda protikorupční a že budete vláda rozpočtové odpovědnosti.

Pane premiére, chtěl bych, abyste reagoval na ta slova, která jsem řekl, a zároveň bych vám chtěl popřát zbytek vlády takové, aby byla klidná (upozornění na čas) pro naši zemi.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byly dvě minuty pana poslance Rykaly. Slovo má pan předseda vlády, má prostor pro odpověď. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě chci zdůraznit, a to nejenom panu poslanci Rykalovi, ale i všem ostatním, že se rád zúčastňuji interpelací, že se jim nevyhýbám. Pokud mě od nich neodvádějí jiné, neodkladné pracovní povinnosti jako předsedy vlády, tak vždycky rád přijdu, anžto jsem znám jako vášnivý diskutér. A kdo se podívá na statistiky počtu vystoupení nejenom v tomto, ale například i v minulých volebních obdobích, tak si to tam jednoznačně přečte. Já se této řečnické konfrontaci nevyhýbám.

Nyní k meritu věci interpelace pana poslance, který tady dával do kontrastu období, kdy vládla sociální demokracie, a období, kdy tady vládly pravicové vlády. Myslím, že na některá jména tady zapomněl, když kritizoval, co se údajně v této zemi dělo po roce 2006. Zapomněl na jména, která se tady pohybovala před rokem 2006, když mluvil o těch polomafiánských praktikách a podobně. Stačí zmínit jednoho z mých předchůdců v úřadu premiéra pana Stanislava Grosse. Neřekl bych, že sociální demokracie se s touto záležitostí největšího, nejúspěšnějšího českého podnikatele od doby Tomáše Bati - protože si nepamatuji, že by někdo takto rychle geniálně a úžasně zbohatl jako tento bývalý vrcholný dlouholetý představitel České strany sociálně demokratické, to skutečně strčil všechna podnikatelská esa nejenom v České republice, ale i takového Warrena Buffetta naprosto do kapsy. To se opravdu takto úspěšně zbohatnout nepodařilo vůbec nikomu.

Čili chce-li tady nějaká jména pan poslanec Rykala kacéřovat, měl by začít i od těchto jmen - a možná i podle abecedy, protože pak by se k písmenu G dostal poměrně velmi rychle. Chce-li také dávat do kontrastu úspěšnost nebo neúspěšnost jednotlivých období, chci mu připomenout, že po drtivou většinu období vlád sociální demokracie se například v míře nezaměstnanosti pohybovala Česká republika na sedmnáctém místě v celé Evropské unii, zatímco teď se po reformách, které jsme provedli v sociální oblasti a na trhu práce především v letech 2007 a 2008, dlouhodobě pohybuje na místě šestém až sedmém. To znamená šestou či sedmou nejnižší nezaměstnanost.

Chci také připomenout, že jsme od té doby vystoupali v pozitivním slova smyslu například v tabulce zemí ohrožených chudobou, že jsme momentálně země, která je nejméně ohrožena chudobou v celé Evropské unii. A chci také zmínit to, že nám se opravdu nepodařily některé husarské kousky České strany sociálně demokratické, kdy se například v období celoevropské konjunktury způsobené v polovině minulého desetiletí mimo jiné i rozšířením Evropské unie podařil naprosto husarský kousek: v období ekonomického růstu mít stomiliardový deficit. Ten samý stomiliardový deficit státního rozpočtu, který je dnes odsuzován, ale který byl v dobách ekonomického růstu.

Čili porovnávat tato dvě období je možné, ale je nezbytné vycházet nikoliv z ideologických floskulí a částečné ztráty paměti, nýbrž z konkrétních faktů. A ta fakta jsou naprosto jednoznačná. Znovu zdůrazňuji: za vlád sociální demokracie sedmnáctá nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii, čili chvost této tabulky. Po reformách na konci minulého desetiletí za pravicových vlád se pohybujeme na šestém až sedmém místě.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chci se zeptat, zda má pan poslanec Rykala doplňující otázku. Evidentně ano. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP