(15.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní k dohodám z dnešního grémia. Dnes 7. května bychom měli postupovat následovně: Jako první bod by byl projednáván sněmovní tisk 998 v prvním čtení. Za druhé by to byly body 5 a 6 návrhu pořadu, je to sněmovní tisk 715/3 a 756/4. Za třetí bod 32 návrhu pořadu schůze, je to sněmovní tisk 822 ve druhém čtení. Poté bychom se věnovali návrhům zákonů z bloku druhých čtení.

Grémium dále navrhuje, aby projednávání bodu 2 návrhu pořadu schůze, tedy sněmovní tisk 999, prvé čtení, Šumava, zjednodušeně řečeno, bylo přeřazeno na čtvrtek 9. 5. od 11 do 13 hodin. Pokud by návrh zákona nebyl v této době projednán, pokračovali bychom v jeho projednávání po skončení čtvrtečních ústních interpelací, to znamená po 18. hodině.

Závěrečná informace se týká toho, že zítra, 8. května, v den státního svátku, bude v Poslanecké sněmovně probíhat den otevřených dveří.

To je vše z mé strany. Nyní prosím, abyste se k pořadu schůze vyjádřili vy. Mám zde již sedm přihlášek. Nejprve má slovo pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, budu ve svém vyjádření velice stručný, protože myslím, že s obdobným návrhem vystoupí ještě někdo z mých kolegů a kolegyň. Ale myslím si, tak jak jsem pochopil jejich sdělení zveřejněná v denním tisku, že se přece jenom zaměří na jiný segment toho problému, o kterém chci mluvit.

Navrhuji, aby program nadcházející schůze Poslanecké sněmovny byl doplněn o bod, který se týká neúspěšného projektu sKaret. Vláda na svém zasedání minulý týden ve středu neschválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na změnu využití sKaret a přijala jakési doporučující usnesení k ukončení celého tohoto neslavného projektu.

Bombastické zavedení sKaret a váhání nad jejich dalším osudem je jen dalším důkazem neumětelství a amatérismu současné vlády. Nezbývá, než odsoudit trapné půtky vládních stran na téma sKaret, jejichž pravým smyslem je všechno jiné než zájem prostého občana. Nechť je tento problém přenesen do Poslanecké sněmovny. Rádi si vyslechneme názor paní ministryně Müllerové, která sKarty hájí, i pana premiéra, který má názor jiný. Sněmovna by posléze mohla a měla v této věci přijmout usnesení, kterým by se k další existenci sKaret vyjádřila. Jestliže vláda není schopná ve věci rozhodnout, bude nutno řešit celou věc zřejmě jinými, pádnějšími prostředky.

Navrhuji tedy zařadit do programu jednání mimořádný bod, kterým bude zpráva ministryně práce a sociálních věcí a zpráva premiéra o současném stavu a budoucnosti projektu sKaret. Navrhuji, aby se bod jmenoval "za okamžité zrušení sKaret a vymezení osobní a politické odpovědnosti za vzniklou škodu". Navrhuji zařazení tohoto bodu jako prvního bodu v pátek ráno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Paroubkovi. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka. Po něm je přihlášen pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Původně jsem chtěl předložit mimo jiné návrh na předřazení senátního tisku k sKartám, ke kterému chceme hovořit, ale byl jsem informován, že paní ministryně tady v dalších dnech nebude, a proto je pevně zařazen z prezidiálky, nebo navrženo jeho zařazení, na příští úterý. Respektuji to.

Dovolte mi tedy, abych předložil dva návrhy - na přeřazení bodu číslo 70, sněmovní tisk 851, o veřejném zdravotním pojištění, jako první bod bloku prvních čtení, a bod 54, sněmovní tisk 677, jako druhý bod bloku prvních čtení. U prvního bodu, lépe řečeno bodu 70, se jedná o to, aby byla jasná stabilizace veřejných financí u zdravotních pojišťoven, to znamená, aby přechodné schválení zrušení zastropování pro odvody do veřejného zdravotního pojištění bylo trvalé. A co se týká bodu 54, tedy jako druhého v bloku prvních čtení, jedná se o odstranění stropu na odvody na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Tento tisk je ve Sněmovně už více než rok a předpokládám, že jeho přijetí by přispělo k nižšímu schodku státního rozpočtu. A aby tomu tak bylo, je nutné, aby s ním vláda mohla počítat už při sestavování rozpočtu.

Děkuji vám za podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Filip. Po něm mám zde přihlášku paní poslankyně Jany Drastichové. Prosím, pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedkyně, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl rozšíření našeho programu schůze Poslanecké sněmovny o bod v bloku Zprávy, návrhy a další body. Chtěl bych ho zařadit jako první přímo s tím, že bych požadoval, aby byl zařazen ve čtvrtek jako první bod po 11. hodině příští týden. Šlo by o informaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka a ministra vnitra Jana Kubiceho a bod by byl nazván "o situaci ve vyšetřování závažných trestných činů".

Krátké odůvodnění. Byl jsem při poslaneckém dnu seznámen s tím, že dochází k vážným problémům ve vyšetřování závažných trestných činů, a to tak, že Policie České republiky používá metody, které jsou do budoucna pro trestní řízení ohrožující samotný průběh trestního řízení a soudní proces, který by následoval. Ty jednotlivé kroky svědčí o tom, že nemůže jít již o typ zametání pod koberec, kdy policie, vyšetřovatel nebo státní zástupce odložil vyšetřování takové trestné činnosti, ale jde o postup, který do budoucna znemožňuje jednotlivé důkazy, které v průběhu trestního řízení jsou zajišťovány, a to tak, že důkaz, který je neopakovatelný, je potom nepoužitelný, anebo dojde k znevěrohodnění svědka tím, že původně utajený svědek je prozrazen ještě v průběhu samotného vyšetřování. Považuji takový postup za velmi alarmující. A to, co se odehrálo, ať už jde o pana plukovníka Martince, nebo postup paní nejvyšší státní zástupkyně, považuji za nedostatečné a rád bych, aby oba ministři, každý za svůj resort, vysvětlili, jakým způsobem dbají na to, aby průběh trestního řízení byl zajišťován v souladu s Ústavou České republiky a zároveň s pohledem příští úspěšnosti samotného soudního řízení.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím paní poslankyni Janu Drastichovou. Po ní je přihlášen pan kolega Jan Husák.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji. Paní předsedkyně, já navrhuji pevné zařazení bodu 74, sněmovní tisk 893, na příští úterý, 14. května, jako první pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám. Pan kolega Jan Husák - má zde dvě přihlášky. Je přítomen, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o zařazení bodu číslo 33, sněmovní tisk 836, je to zákon o elektronických komunikacích, je to moje poslanecká novela, a bodu 27, sněmovní tisk 755, malá novela poštovního zákona, na dnes, úterý 7. 5., jako první a druhý bod po pevně zařazených bodech. Oba dva body jsou v bloku druhých čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP