Stenografický zápis 53. schůze, 14. května 2013


(Jednání bylo zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Dědič
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Babák
Poslanec František Laudát


3. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/4/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Skokan


91. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení

Senátorka Božena Sekaninová
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Babák
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Laudát
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Miroslav Opálka
Senátorka Božena Sekaninová
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Miroslava Strnadlová


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Stanislav Polčák


27. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Pavel Staněk
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Michal Doktor


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí /sněmovní tisk 779/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP