(10.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Jsme přesvědčeni o tom, že stát a jednotlivé instituce státu v uplynulých letech závažným způsobem selhaly, pokud šlo o výkon pravomocí regulace v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a v oblasti stanovení cen elektrické energie. Domníváme se, že v této oblasti není možné spoléhat jen na činnost Policie České republiky, byť policie již některé aspekty činnosti Energetického regulačního úřadu vyšetřuje. Policie nemůže podat nebo soudy nemohou podat komplexní obrázek toho, jak stát fungoval v oblasti podpory obnovitelných zdrojů v uplynulých letech, a jediným, kdo může komplexně tuto situaci zmapovat, popsat, označit odpovědné osoby, odpovědné instituce a označit také chyby, které se staly při fungování státu, může být právě parlamentní vyšetřovací komise.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v roce 2005 došlo v této Poslanecké sněmovně ke změně legislativy, která stanovila pravidla pro podporu obnovitelných zdrojů elektrické energie. V letech 2005, resp. od 1. ledna roku 2006, došlo k výraznému nárůstu státní podpory získávání energie ze slunečního záření. Nárůst této podpory způsobil skokové zvýšení kapacity solárních zdrojů, což se zpětně promítlo samozřejmě do objemu poskytované podpory a také do nárůstu cen elektrické energie pro konečné spotřebitele. Orgány státu, ať už příslušná ministerstva, nebo Energetický regulační úřad, nebyly několik let schopny pružně zareagovat na vývoj v oblasti nárůstu kapacit solárních zdrojů a také na pokles nákladů spojených s jejich budováním. Nedošlo tady k žádné reakci, která by upravila včas legislativní rámec podpory a omezila tak rizika nárůstu cen elektrické energie v příštích letech. Jsme přesvědčeni o tom, že je tady vážná věc veřejného zájmu, která by měla být vyšetřovací komisí prošetřena. Jde o to, objasnit příčiny selhání kompetentních orgánů státu při výkonu regulace podpory obnovitelných zdrojů energie, příčiny růstu cen elektrické energie v důsledku její výroby ze slunečního záření, a to vzhledem k činnosti či nečinnosti vlády jako celku, příslušných ministrů, zejména ministrů průmyslu a obchodu a životního prostředí, a Energetického regulačního úřadu, který je správním úřadem pro výkon regulace v oblasti energetiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, už jsem tady zmínil, že na počátku roku 2006 došlo k výraznému nárůstu výkupních cen energie získávané ze solárních zdrojů. Počínaje rokem 2006, 2007, 2008 došlo k výraznému poklesu nákladů spojených s výstavbou solárních zdrojů, které se projevilo v tom, že se dramatickým způsobem zkrátila návratnost investic do těchto solárních zdrojů. Ani v roce 2007 ani v roce 2008 ani v roce 2009 stát nezareagoval, nedošlo ke změně legislativy a nedošlo k žádné viditelné aktivitě vlády, která by měla nárůstu nákladů spojených s podporou solárních zdrojů čelit. První aktivita v legislativní oblasti se objevila až na sklonku roku 2009 a tato Poslanecká sněmovna schválila změnu příslušného zákona až po pěti měsících, na jaře roku 2010, s tím, že k prvnímu výraznému snížení výkupních cen tedy mohlo dojít až počínaje rokem 2011. V letech 2007, 2008, 2009 tedy stát nebyl schopen žádné adekvátní reakce, kde by byl schopen zafungovat jako efektivní regulátor, jako někdo, kdo má situaci v oblasti podpory obnovitelných zdrojů pod kontrolou. My jsme přesvědčeni, že to je skutečně vážné selhání, že to nemůže být selhání jenom jednotlivce, že tady zřejmě selhalo několik státních institucí v řadě v tomto časovém období a že není nikdo jiný než parlamentní vyšetřovací komise, která by se komplexně tímto selháním a těmito chybami v činnosti a fungování státu mohl zabývat.

Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl apelovat na všechny politické strany, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, aby zřízení takovéto komise podpořily. Jsem přesvědčen, že skutečně české veřejnosti dlužíme jasnou zprávu o tom, co se vlastně stalo z pohledu fungování státu, z pohledu fungování parlamentu, pokud jde o podporu obnovitelných zdrojů. V případě, že - tomu rozumím, že tento návrh je podáván v průběhu probíhající schůze - by byl tento návrh zavetován, chci avizovat, že tento návrh sociální demokracie předloží znovu, na počátku příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. A v případě, že by se v tomto volebním období nenašla dostatečná politická podpora pro zřízení této vyšetřovací komise, chci rovněž avizovat, že sociální demokracie tento návrh předloží i po příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Jsme připraveni tento návrh předkládat tak dlouho, dokud se nepodaří tady v Poslanecké sněmovně najít shodu na tom, abychom vyšetřovací komisi zřídili a abychom se tímto obdobím v oblasti regulace obnovitelných zdrojů zabývali.

Děkuji za vaši pozornost a chci poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří se rozhodnou návrh na řízení této komise podpořit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda vlády se hlásí o slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vystoupení, které měl můj předřečník, by se mohlo stát favoritem v pomyslné soutěži o politické chucpe roku, protože by to měl být předseda České strany sociálně demokratické a první místopředseda vlády z roku 2005, kdo by měl vysvětlit, proč byl předložen paskvil v podobě zákona o obnovitelných zdrojích energie. Proč poslankyně České strany sociálně demokratické Šedivá předložila naprosto nesmyslný návrh, který v podstatě znemožnil rychlejší pokles cen za fotovoltaiku.

V roce 2010 došlo k adekvátní reakci vlády pod mým vedením, když jsme zastavili tento solární boom. Ale je potřeba říci, že tento solární boom byl postaven na základech, které schválila vláda vedená Českou stranou sociálně demokratickou v roce 2005, vláda, ve které byl předseda České strany sociálně demokratické prvním místopředsedou a ministrem financí, vláda, ve které měla Česká strana sociálně demokratická nejsilnější zastoupení.

Chci připomenout, že to byli ze stávajících vládních poslanců poslanci ODS, kdo hlasovali proti. Strany LIDEM a TOP 09 tehdy neexistovaly, čili tento návrh také nemohly podpořit. Čili z vládních poslanců pouze několik jedinců, kteří jsou dnes v dresu TOP 09 a v té době byli členy KDU-ČSL, pro tento návrh hlasovalo. Na rozdíl od všech poslanců České strany sociálně demokratické, kteří tento návrh podpořili. Má-li tedy Česká strana sociálně demokratická pocit, že v oblasti obnovitelných zdrojů energie a fotovoltaiky má něco vysvětlovat české veřejnosti, a tady použiji slova pana předřečníka, že dluží veřejnosti vysvětlení, nechť Česká strana sociálně demokratická uspořádá tiskovou konferenci a tam vysvětlí, proč se takto hloupě v roce 2005 chovala.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda Sobotka. Prosím. Pan kolega Bárta je přihlášen do programu schůze. Mám tady vaši přihlášku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl především, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, poděkovat panu premiérovi za jeho vystoupení, protože se stává výjimečně, opravdu výjimečně v této Poslanecké sněmovně, že by zástupci vlády reagovali na jakékoliv návrhy, se kterými přichází opozice. My jsme tady většinou jako opozice setkáváme s mlčením a setkáváme se s tím, že naše návrhy jsou tady v tichosti zamítány, aby se pokud možno o nich nemluvilo.

Já chci poděkovat panu premiérovi, že se k této diskusi přihlásil, že se do ní vložil a že do ní přednesl své argumenty. A já mu je nechci brát. Jistě. Tento úhel pohledu je možný. Je možné se tvářit, že historie skončila v roce 2005 a že pak už se nedělo vůbec nic a najednou v roce 2011 jsme se tady ocitli v situaci, kdy nám narostly solární zdroje a platíme obrovské peníze na podporu fotovoltaické energie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP