(14.10 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Já vám název toho bodu napíšu. Vidím, že kolegové ještě nejsou soustředěni, můj výklad by tedy jen prodloužil jejich debaty.

Podotýkám, že nemám nárok na žádné konkrétní zařazení v konkrétní den, ale jako první bod bloku zpráv bych chtěl slyšet zprávu předsedy vlády o postoji České republiky k jednání o rozpočtu Evropské unie, a to z pohledu zemědělských dotací. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní kolegyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měla dva návrhy na tento pořad schůze.

Nejprve se omlouvám, ale ještě se chci zeptat, zda mezi omluvenými ministry byla paní ministryně Müllerová.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Moment, podívám se. Ne.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji. Takže to budou skutečně dva body. Nejprve bych ráda požádala tuto Sněmovnu o předřazení bodu 71. Je jím zákon o poskytování dávek zdravotně postiženým osobám a zákon o sociálních službách. Tuto novelu Věci veřejné připravily se Sdružením zdravotně postižených a máme podporu i Národní rady zdravotně postižených.

Já bych pouze ve stručnosti řekla, o co jde. Jde o to, že v rámci takzvané sociální reformy, kterou zde předkládal exministr práce a sociálních věcí Drábek, došlo k tomu, že důsledkem v podstatě je, že jsou odebírány průkazky mimořádných výhod, průkazky ZTP a ZTP/P, osobám se zdravotním postižením. Druhou věcí, která se stala v rámci sociálních reforem, je to, že osoby s amputací dolní končetiny nad kolenem nemají možnost mít příspěvek na zvláštní pomůcku, míněna tím úprava motorového vozidla.

Když zde pan exministr práce a sociálních věcí tento zákon předkládal a vlastně ho prohovořoval i v rámci koalice, tak hlavním záměrem sociální reformy včetně změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením měla být větší adresnost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní kolegyně. Dámy a pánové, včetně aparátu Poslanecké sněmovny, prosím, abyste nerušili - úředníci - naše jednání. Prosím, aby byla věnována pozornost paní poslankyni Klasnové.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji. Cílem měla být tedy větší adresnost, nikoliv úspora finančních prostředků. Dokonce - a to jsem se podívala do stenozáznamu - pan exministr sliboval, že bude více peněz do systému. Ti, kdo uvěřili těmto slovům pana exministra Drábka, hlasovali, a já se přiznávám, že tehdy to byly i Věci veřejné, kdo hlasoval pro změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Nicméně bohužel důsledkem tohoto zákona je to, že jsou v tuto chvíli odebírány průkazky ZTP a ZTP/P. V první fázi se tak děje u dětí, protože ty chodí častěji na lékařské kontroly. Týká se to dětí po onkologických léčbách, dětí po amputaci končetin, dětí s těžkým mentálním postižením, dětí s autismem. Tyto děti nepřicházejí pouze o průkazku, ale přicházejí samozřejmě i o příspěvek na péči ve vyšším stupni, ve vyšší finanční částce, což je pro celou řadu rodin naprosto limitní.

V další fázi, a už se to začíná také dít, budou přicházet o průkazky také dospělí zdravotně postižení, kteří od státu nikdy nechtěli nic jiného než to, aby s průkazkou takzvaných mimořádných výhod měli možnost jak jezdit do zaměstnání, tak možnost zaparkovat před vlastním domem, před nemocnicí, před úřady. Nebyl by to ani žádný výdaj navíc ze státního rozpočtu. Dopravci neměli problém s těmito průkazkami ZTP nebo ZTP/P, které znamenají i úlevy v dopravě, ať už MHD nebo vnitrostátní dopravě. Podle odhadu Sdružení zdravotně postižených může jít až o 100 tis., možná 150 tis. osob.

Já si myslím, že možná v základu celé té reformy nebyla nějaká démonická myšlenka, která měla znamenat skutečně znevýhodnění zdravotně postižených občanů, ale problémem je aplikace. Já bych moc prosila, jestli bychom mohli tento návrh, tedy bod 71, předřadit, aby byl projednán jako první bod v bloku prvních čtení. Prosím kolegy, aby podpořili projednávání tohoto bodu, tak abychom mohli poslat tento zákon, tento návrh, do druhého čtení, event. ho třeba legislativně dočistit, prodiskutovat ve výborech. To je k prvnímu návrhu.

Druhý návrh je nový bod, který bych prosila jako první bod dnešní schůze, a to je návrh - Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci ve věci sKaret. Jde mi o to, co se objevilo v médiích a co si jistě každý přečetl, tedy to, že došlo k jakési kolizi v jednání s Českou spořitelnou, která zvažuje, že by odstoupila od projektu sKaret. Z druhé strany vláda chystá, je v meziresortním řízení návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který by měl řešit problematiku sKaret. Měl by je řešit poměrně bizarním způsobem. To znamená, že sice karta bude povinná, nicméně její platební funkce již povinná nebude, a to tím způsobem, že si lidé budou moci zažádat, aby jim dávka byla například vyplácena prostřednictvím České pošty, a to bezplatně. Jinými slovy, funkce sKarty se zcela vyprazdňuje.

Já jsem zaznamenala v médiích i názory občanských demokratů, že v podstatě projekt sKaret je mrtvý. Proto by mě zajímalo, a myslím si, že nejsem sama na půdě Poslanecké sněmovny, kdo tedy drží projekt sKaret, proč tak velmi lpí Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo jestli to je lpění celé strany TOP 09, na tomto projektu.

Jak říkám, celá funkce karty je de facto vyprázdněná. Aby sKarta působila nebo fungovala jako identifikační průkaz, jako jakýsi občanský průkaz, je z mého pohledu naprostý nesmysl. Aby působila nebo fungovala jako průkazka těžce zdravotně postižených, je nesmysl ještě větší. Nevím, odkdy banky vydávají průkazky zdravotně postiženým osobám.

Dostáváme se do situace, kdy sKarta velmi připomíná pražskou Opencard nebo projekt IZIP. Dostáváme se do situace, kdy smlouva, kterou podepsal tehdejší náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí Šiška s Českou spořitelnou, je smlouva, která je pro stát pochopitelně nevýhodná, ale která v sobě už nese riziko toho, že Česká spořitelna bude chtít zaplatit výdaje, které dosud s projektem sKarta měla. A protože se v médiích objevilo, že sKarta stála Českou spořitelnu do této chvíle 300 mil. korun, tato částka už třikrát převyšuje to, co je ve smlouvě řečeno, je velmi pravděpodobné, že se Česká spořitelna zkrátka může začít různě tahat se státem a požadovat tyto finanční prostředky.

Proto si myslím, že by tady měla být jednoznačně vyvozena nějaká politická zodpovědnost, že by měli být poslanci seznámeni s tím, jak si Ministerstvo práce a sociálních věcí vůbec představuje fungování sKaret, jak si představuje, že tato sKarta bude fungovat, jakou funkci bude tedy nést, když už to není funkce platební. Proto tedy prosím o zařazení tohoto bodu Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci ve věci sKaret, jak jsem říkala na začátku, jako první bod této schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana poslance Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, chci navrhnout zařazení dvou mimořádných bodů 52. schůze Poslanecké sněmovny. Tím jedním bodem by měla být informace ministra zemědělství Petra Bendla o dosavadním průběhu restitucí církevního majetku za prvé tři měsíce účinnosti zákona číslo 428/2012 Sb. se zaměřením na to, kolik žádostí je podáno, jaké církevní subjekty žádosti podaly a kterých nemovitostí se žádosti týkaly. Ačkoliv zjevně nejde o utajované skutečnosti, ani média ani žadatelé podle zákona č. 106/1999 dosud neuspěli s dotazy v tomto směru. S odkazem na příslušná ustanovení zákona jsou státní orgány povinny informovat o své činnosti.***
Přihlásit/registrovat se do ISP