Stenografický zápis 52. schůze, 3. dubna 2013


Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Radek John
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip


110. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslankyně Jana Suchá
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Suchá


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Černochová


88. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ladislav Jirků


91. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - třetí čtení

Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jiří Štětina


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - třetí čtení

Poslanec Milan Urban


92. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslankyně Jana Suchá
Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský
Poslankyně Jana Suchá


111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslankyně Jana Suchá


112. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslankyně Jana Suchá


113. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavol Lukša
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 12.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jana Suchá


92. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslankyně Jana Suchá


111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslankyně Jana Suchá


112. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslankyně Jana Suchá


113. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Křeček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jana Suchá
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila ve 14.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP