(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Paní kolegyně Semelová už nebude pokládat doplňující otázku, takže se dostáváme k poslední ústní interpelaci, kterou vznáší pan poslanec Jiří Paroubek na ministra Martina Kubu, který je omluven, ve věci jakým způsobem hodlá česká vláda čelit nekončícímu poklesu ve stavebnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, české stavebnictví a samozřejmě, že to není jenom záležitost vašeho ministerstva, ale myslím, že by se tou záležitostí měla zabývat i další ekonomická ministerstva, celá česká vláda, české stavebnictví zažívá v posledních několika letech, ale zejména měsících velmi strmý pád. Dokazují to ostatně i poslední čísla Českého statistického úřadu o vývoji české ekonomiky. Vláda, jejímž jste ministrem, v tomto směru není ochotna či schopna nějak zakročit, něco konstruktivního udělat.

Jak jistě víte, pane ministře, stavebnictví je obor, který ekonomové vnímají jako indikátor budoucího ekonomického rozvoje země, jeho poklesu či vzestupu. České stavebnictví jen v říjnu loňského roku meziročně kleslo o více než 4 %. A čísla z minulých období jsou ještě mnohem horší. Pád českého stavebnictví tak poměrně věrně předznamenává pád celé české ekonomiky.

Na rozdíl od pana ministra financí nejsem optimista, že dojde k nějakému fatálnímu obratu ve druhé polovině tohoto roku. Ostatně i průmyslová výroba se meziročně snížila, klesají i reálné mzdy. Zkrátka situace v Česku, v českém národním hospodářství není příliš optimistická, a to ani v blízké budoucnosti. České stavebnictví není přitom zdaleka ještě na dně.

Proč, pane ministře, nepřicházíte s návrhy typu zateplování škol, obecně veřejných budov, výstavby komunálního a sociálního bydlení či rozvoje dopravní infrastruktury tam, kde dlouhá léta významným způsobem chybí? To už jsou přece prorůstové investice do budoucnosti země a zároveň nástroj pro oživení nejen českého stavebnictví. Myslím, že argument o nedostatku peněz, a snahy o zastavení zadlužování země zde už neobstojí. Zajímala by mě vaše odpověď na tuto otázku a váš pohled na situaci v českém stavebním průmyslu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr Kuba vám písemně odpoví v zákonné lhůtě.

Mohu konstatovat, že tím jsme vyčerpali všechny přihlášky k ústním interpelacím na členy vlády podle vylosovaného pořadí. Paní ministryně, pane ministře, vážení kolegové, dovolte mi, abych ocenil váš přístup k interpelacím, a s informací, že 51. schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin dopoledne, skončil dnešní jednací den. Přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 16.43 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP