(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budiž, ale měli bychom si říci, jak se to celé odehrálo, proč to dopadlo zrovna takto. Nejde mi jen o to, bavit se, podat zprávu o tomto summitu, ale jedná se mi možná ještě víc o to, co budeme s těmi penězi dělat. Máme tady před nějakých 500 mld. korun. A dovolte, abych vám sdělil, že v této chvíli neexistuje žádná národní strategie, jak s těmi prostředky budeme zacházet, neexistuje žádný dokument, který by Česká republika postavila vůči tomu pozičnímu dokumentu Evropské unie a kde by řekla: toto jsou naše priority, toto jsou cíle České republiky, to je klíč, podle kterého my chceme ty evropské peníze zítra čerpat. A podle mě by stálo za to takový dokument mít. Jednak jsme ho v určité podobě národního referenčního rámce měli pro období 2007 až 2013, jednak jsme v tomto období, které ještě stále běží, nedokázali zhruba, jak vidíme, 100 mld. vyčerpat, jak to vypadá. Takže nám to příliš nešlo a šlo o to se připravit lépe než na toto období na období příští. Místo toho, abychom se připravili lépe, tak, opakuji, dnes žádnou podobnou strategii nemáme. A dokonce jsou tady podmínky pro to, abychom vůbec ty peníze mohli čerpat, jako je třeba zákon o státní službě, který podle mě v té podobě, jak prozatím figuruje na vládě, není schopen splnit to, co po nás Evropská komise chce. Takže mně jde nejenom o to, že jsme tedy získali nějaké finanční prostředky, ale že skutečně z naší strany není představa, která by byla doložitelná nějakým dokumentem, jak s nimi hodláme zacházet.

Proto si myslím, že toto téma je nanejvýš žádoucí tady ve Sněmovně otevřít v souvislosti s výsledkem Evropské rady. Já bych navrhoval - jsem si vědom toho, že tady v této chvíli premiér není nebo je nějak avizováno, že nebude tento týden, nicméně myslím, že i v jeho nepřítomnosti bychom se o této věci měli rozhodně bavit. Proto navrhuji ten bod zařadit jako první bod v pátek, první bod pátečního jednání. Předpokládám, že mezi ministry, místopředsedy vlády jsou ti, kteří by ho mohli zastoupit - ministr zahraničí nebo kdokoli další, kdo se k této látce přihlásí. Ale jsem si jist, že i pokud premiér tento týden nebude, tak tohle téma nemůžeme obejít. Proto navrhuji bod Zpráva z jednání Evropské rady v Bruselu jako první bod pátečního jednání Sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Michal Babák. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, jsem potěšen, že za mnou sedí pan ministr financí, ke kterému směřuje další bod, a to rád bych zahrnul zařazení nového bodu a je to Informace ministra financí k protizákonnému povolování tzv. videoloterních terminálů. Chci to zařadit jako první bod dnešního pořadu schůze, resp. jako druhý po bodu pana poslance Bárty.

Ústavní soud, Nejvyšší správní soud i veřejný ochránce práv se jasně shodují na tom, že vaše ministerstvo, Ministerstvo financí, protizákonně povoluje tzv. IVT, tedy videoloterijní terminály, Pozastavím se u toho nejzávažnějšího protizákonného jednání. Zákon stanovuje, že limity sázek k veškerým hracím automatům jsou 2, 5, resp. 50 korun podle toho, jestli je automat umístěn např. v restauraci, herně nebo kasinu. Ministerstvo financí přesto povoluje sázkové limity u tzv. IVT 1000, 2000, resp. 10 000 korun. Přitom povolovaná hodinová prohra je až 252 000 korun za hodinu. Ministerstvo financí dále povolovalo výherní automaty v blízkosti škol, přestože to zákon jasně zakazuje. Ministerstvo financí také povolovalo hrací přístroje na deset let nebo i na dobu neurčitou. Nyní vydává povolení na tři roky, přestože zákon umožňuje vydávat povolení pouze na jeden rok. Povolil jste, pane ministře, přibližně 60 000 kusů videoherních terminálů, přitom 90 % jste povoloval mimo kasina. Navíc mimo kasina jsou tyto mimo zákon o praní špinavých peněz.

Proto bych rád navrhl zařazení nového bodu, a to je Informace ministra financí k protizákonnému povolování videoloterijních terminálů. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A pak tady máte, pane poslanče, ale ještě jeden návrh. Prosím, abyste se k němu vyjádřil.

 

Poslanec Michal Babák: Tak ještě bych rád zařadil náš bod, to znamená novelu zákona o obchodních společnostech, který bych rád předřadil jako první bod v bloku prvních čtení. Tento sněmovní tisk - to musím požádat kolegy, teď to tady nemám, je pod tiskem - a to za chvilku doplním, a to zejména z toho důvodu, že předpokládám, že bude zařazena vládní novela zákona o tzv. transparentních společnostech, která, jak již jsme tady vystupovali minulý týden, je absolutně nedostatečná a neřeší anonymní akcie jako takové. Proto žádám o předřazení zákona o obchodních společnostech, sněmovní tisk číslo 724... (Předsedající: 742.). Oprava - 742 - jako první bod v bloku prvních čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, mám to poznamenané. Prosím pana poslance Ottu Chaloupku.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, navrhuji předřazení tisku číslo 864. Jedná se o novelu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, která mimo jiné redukuje původně vypočítaný příspěvek církvím a zrychluje jeho snižování.

Věci veřejné uznávají účelnost odluky církví od státu a chápou potřebu vytvoření materiální základny, která církvím umožní financovat činnost nezávisle na státu. Uznáváme taky nárok církví na vrácení přiměřené části majetku, který jim byl odebrán po 25. únoru 1948. Schválená podoba zákona je však dokladem asociálního myšlení vlády a politiků, kteří zákon v současném znění přijali, a jejich odtrženosti od života občanů. V době, kdy se omezují rozpočtové výdaje na nezbytné potřeby státu, kdy nejsou peníze na platy lékařů, učitelů, policistů, kdy se nevalorizují důchody a zhoršuje se přístup potřebných k sociálním dávkám, kdy se nedostává peněz zdravotnickým zařízením a podpoře kultury, kdy se stále více občanů propadá pod hranici chudoby, se vládní koalice rozhodla darovat církvím obrovské finanční prostředky. Výše těchto prostředků byla navíc stanovena naprosto neprůhledným způsobem.

Proto předkládáme tuto novelu, která finanční příspěvek snižuje. Navrhuji zařazení tohoto tisku jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dnes po pevně zařazených prvních čteních, ano. Pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, v minulých dnech se objevily informace o nepříznivém, vysoce nepříznivém vývoji nezaměstnanosti v naší zemi. V minulém roce, v závěru minulého roku s platností od tohoto roku, došlo k manipulativní změně metodiky výkaznictví nezaměstnanosti Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podívejme se na čísla, jak to vypadá na první pohled. Za leden 2013 je podle nového způsobu výkaznictví nezaměstnanost 8 %, v prosinci minulého roku byla 9,4 %. Kdybychom srovnávali tato dvě čísla, tak bychom si řekli, že je vše v nejlepším pořádku a že stát je v nejlepších rukou. Skutečnost ale podle srovnatelné metodiky předchozího roku je 10,3 % nezaměstnaných. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP