(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále je faktická poznámka. Pan poslanec Chvojka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Děkuji těm poslancům, kteří zde vystoupili za vládní koalici, nicméně čekal bych, že na moji otázku, kterou jsem vznesl ve svém prvním vystoupení, mi odpoví někdo z vlády, protože otázka odložení účinnosti je velmi důležitá. Ve včerejších a dnešních Hospodářských novinách s k tomu vyjadřuje i pan místopředseda Sněmovny. Říká, jak už to říkal dneska, že by to byl gól do vlastní brány. Mě by zajímalo, co na to vláda, ne co na to poslanec za ODS, ač si ho vážím a mám ho rád. Ale ten samozřejmě nedělá vládní politiku. Mě by zajímalo, co na toto říká vláda. Jaký má vláda názor. Bude odkládat účinnost občanského zákoníku, nebo ne?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, pane poslanče, za chválu. Dál se hlásí pan zpravodaj Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom krátká reakce na kolegu Chvojku. Vláda nám své stanovisko poslala. Kdyby četl tisky, tak dobře ví, že k tomuto tisku je stanovisko vlády poměrně detailně zdůvodněné, které říká, že vláda návrh zákona odmítá. To je stanovisko vlády k tomuto tisku. Myslím, že by stačilo si ho otevřít a přečíst, a pak víme stanovisko vlády.

Současně říkám, že doprovodná legislativa prochází Legislativní radou vlády, měla by v březnu dorazit sem do Sněmovny a bude tak trochu záviset na nás, jestli dáme na názory odborné veřejnosti a necháme a schválíme doprovodnou legislativu v nějakém rozumném čase, a pak samozřejmě zákoník může vstoupit v platnost, nebo jestli si tady zase někteří začnou hrát na nejchytřejší na celém světě a budou to tak dlouho rozvařovat, že doprovodná legislativa nebude. Ale vláda neuvažuje o tom, že by odložila občanský zákoník, jenom má podle mého názoru trochu obavy z Poslanecké sněmovny, aby tady projednávání doprovodné legislativy nerozvařila na měsíce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Mám faktické. Nejprve poslanec Chvojka, pak pan poslanec Kováčik. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já bych zareagoval na pana zpravodaje. Měl by pravdu, kdyby ovšem tato vláda nefungovala pod heslem každý den dobrý a kdyby situace na vládě nebyla jako na frontě, kde se situace mění každý den. To, co jste říkal, stanovisko vlády k tisku je tuším měsíc staré. Informace, které jsem zde měl a které jsem zde přednesl, jsou staré den. Takže děkuji, že jste mi připomněl, že se mají číst tisky. Já je čtu velmi pečlivě, nicméně říkám, že stanovisko vlády, které jsem četl, je měsíc staré a já se ptám na informace, které jsou staré den či dva. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dále faktická poznámka pan předseda Kováčik. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, paní a pánové, byla tady řeč pana zpravodaje o odborné veřejnosti, ale já musím říci, že právě na základě připomínek odborné veřejnosti jsme zákon napsali a podali, tedy návrh na odložení účinnosti, protože odborná veřejnost má řadu výhrad, odborná veřejnost by byla ráda, kdyby k odložení účinnosti došlo právě proto, aby se věci vyjasnily. A myslím si, že na otázku, kolik je zde vlastně odborných veřejností, si lze odpovědět jedině tak, že když se sejdou dva právníci, tak tady vzniknou zaručeně nejméně tři zcela odlišné právní názory. To je zdánlivě vtípek, srandička, legrácka, nebýt toho, že občanský zákoník, tak jak je schválen, zásadním způsobem zasáhne do životů statisíců lidí. A myslím si, že než by měl zasáhnout negativně do značné části životů, tak pojďme účinnost odložit, pojďme nechat dost času na to, aby se doprovodné zákony mohly připravit skutečně dobře, ne že to chceme udělat dobře a dopadne to jako vždycky, a pojďme se doopravdy domluvit na tom, že zapomeneme na tváře, jména, kluby a strany, které ten či onen návrh podávají, a veďme svoje uvažování pouze zájmem veřejnosti. A jestliže byť část odborné veřejnosti má velké a odůvodněné obavy a připomínky, tak to spíše radši respektujme, než bychom něco zkazili. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dále je přihlášen znovu pan zpravodaj. Je to tak? Kolega Benda. Ne. Řádně se přihlásil poslanec Pavel Staněk. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Diskusi jsem čekal, takže se do ní připojím velmi rád, protože je myslím si velmi zásadní k tomuto tématu diskutovat, zejména k tomuto návrhu. Stejně jako ČSSD, jak tady říkal kolega Křeček, je stranou více názorů, tak i ODS je stranou více názorů, takže si dovolím říct svůj názor. A jsme na půdě Parlamentu, takže si ho můžu říct jako člen Poslanecké sněmovny, byť otázky třeba od kolegy Chvojky směřovaly na vládu, tak já říkám, že pokud má někdo za ODS jiný názor, tak já přednesu názor svůj.

Já si dovolím, dámy a pánové, pro úvod toho, co chci říct, přečíst kousek důvodové zprávy, která nám je tady předkládána, právě s materií, kterou máme teď schválit nebo neschválit. Takže jenom krátce: Předkládaným návrhem je posouvána doba nabytí účinnosti nového občanského zákoníku o jeden rok. Prodlužuje se tak legisvakanční doba, aby byl dán dostatečný prostor soudcům, advokátům, ale i veřejnosti k dostatečnému seznámení se s novou právní úpravou, zejména pak zažití a osvojení si nové terminologie občanským zákoníkem zaváděné. Poskočíme kousek dál. Je tam dál napsáno: Dalším z důvodů, které předkladatel považuje za zásadní pro předkládaný návrh, je možná hrozba rozkolísávání stávajícího právního řádu, a to nejen z důvodu zavedení nových pojmů do právního řádu, ale též z důvodu legislativního procesu, neboť... a tak dále, a tak dále.

To přece nejsou důvody pro to, abychom odkládali účinnost občanského zákoníku. Občanský zákoník, pokud si to tady vybavíte vy, co jste tady poměrně dlouho, tak si to vybavíte poměrně přesně, je projednáván už více než deset let. Na půdě Poslanecké sněmovny ten nový občanský zákoník byl projednáván zhruba rok, možná ještě víc, úplně finální provedení. Ústavněprávní výbor věnoval půl roku tomu, než vůbec doporučil Sněmovně finální znění tohoto předpisu. A teď se tady bavíme o tom, jestli bude rozkolísávat nebo nerozkolísávat celý právní řád. To přece není normální, to přece nemůže nikdo myslet vážně! Tento zákon, který tady je předložen, je prostě podle mě v tuto chvíli na zamítnutí, protože to není o rozkolísání právního řádu. Umím si představit jiné důvody, proč bychom měli odkládat legisvakanci, ale takto, jak je předložen tento návrh, si to rozhodně představit neumím.

V každém případě za sebe říkám, že varuji před snahou v podstatě odložit účinnost jenom proto, že se to někdo ještě musí naučit, že si to ještě někdo nezažil, že někdo k tomu potřebuje více času, aby si to přečetl. To podle mě opravdu není relevantní důvod k odložení účinnosti občanského zákoníku, který, ano, samozřejmě obsahuje poměrně dost paragrafů, dost nových ustanovení, dost nových pojmů, dost nové terminologie, ale to není opravdu důvod, proč bychom se měli něčeho takového tady dopouštět. V každém případě vím jedno a to je to, že občanský zákoník platí, je platný a pouze je na tom kterém advokátovi, na tom kterém soudci, na tom kterém člověku, veřejnosti, jak se s tím vypořádá. Je to zákon, který je platný, a my jsme ho přijali. A já si myslím, že je to dílo, které v tuhle chvíli je potřeba, aby bylo už zprovozněno, řeknu-li to laickou terminologií, neboli aby účinnost byla platná.

A znovu říkám, pokud je názor někoho z naší strany jiný, já přednáším svůj názor a za tím názorem si stojím. Proto navrhuji, abychom tento návrh zákona opravdu neschválili, abychom nepodpořili důvody, které jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Staňkovi. Hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Paroubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, já jsem myslel, že už to bude možné, jenom abych se přihlásil k nějaké technické připomínce. Chtěl bych mít trošku více času, ale myslím že ne o tolik.

Chtěl bych především říci, že teď už celá záležitost je bohužel přenesena z věcné roviny, ve které se asi upřímně nedala udržet, do roviny politické, zejména po vystoupení bývalého ministra spravedlnosti, který občanský zákoník považuje za své životní dílo. Jestli se mu už nic jiného nepodaří, tak tedy musím říct, že se mu to moc nepodařilo. Ale prosím. Nechci být osobní, ale myslím, že byste své životní dílo měl brát velice kriticky. Pokud hovořím s lidmi z odborné veřejnosti, tak lidé jsou zděšeni. Myslím, že to tady zatím všichni předřečníci říkali velice jemně a slušně. Pokud si vzpomínám na stanovisko Soudcovské unie, tak je v této chvíli zcela jasné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP