(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Kuba vám určitě v zákonné lhůtě odpoví.

Další interpelaci vznáší pan kolega František Novosad na ministra zemědělství Petra Bendla ve věci dovozu potravin ze zahraničí. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Mrzí mě, že pan ministr tady není, protože již dneska tady byl.

Vážený nepřítomný pane ministře, chci znovu apelovat, jak jsem již několikrát poukazoval na dovoz velmi nekvalitních potravin ze zahraničí. Česko se stává doslova odpadním košem. Jak je možné, že před měsícem se do České republiky dostaly sušenky z Polska, ve kterých byl objeven jed na krysy? Tyto sušenky ve formě trubiček již byly prodávány v obchodních řetězcích a někteří lidé je měli již koupené.

Naší České republice byla nabídnuta spolupráce o ukončení dovozu zboží z Polska od slovenských čelných představitelů. Reagoval jste na tuto nabídku? Vážený pane ministře, chci odpověď! Vždyť jde o lidi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr Bendl vám odpoví na vaši interpelaci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Hezký dobrý podvečer, pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně.

Dovozu a snahy falšovat nebo šidit potraviny se nikdy nezbavíme, pokud maximálně nepřitvrdíme. Bude to trošku jako s prostitucí. Budeme muset prostě dělat maximum pro to, abychom viděli až na dno toho problému. Ale zbavit se ho tím, že řekneme Polákům "nesmíte sem nic vozit, protože vás potrestáme za to, že patříte zrovna do téhle země", tomu asi nevěříte, pane poslanče, že něco takového je dneska v Evropě možné - trestat někoho za to, že někam patří. My máme trestat někoho za to, že porušuje pravidla, ať už v té kvalitě, či způsobu klamání zákazníka jako takového.

V tomto ohledu zkušenosti, které máme z poslední doby, protože se šidilo v minulosti, ale nikdy nebylo natolik vidět na to, co se vlastně na tom trhu děje, až v okamžiku, kdy třeba jsme zveřejnili web Potraviny na pranýři, o který byl ve veřejnosti zájem a který měl během jednoho týdne zhruba jeden milion zájemců, unicitních zájemců kliknutí, kde se každý zajímal o to, jaké nekvalitní potraviny u nás byly, kdo je postihl, jakou dostal pokutu a odkud ty potraviny pocházejí. Že jsme zvedli tuhle vlnu, je přirozené, že jsme zvedli i počet kontrol. Nacházíme některé nedostatky, které dříve byly přehlíženy.

Přijde vám na jednání Poslanecké sněmovny zákon o potravinách, který, věřím, bude podroben velké diskusi nejen v zemědělském výboru, ale doufám, že i tady, který jednak bude zavádět některé nové věci - budeme přenášet z evropské legislativy a to je ta oblast lepšího informování občanů a zákazníků o tom, co ty potraviny obsahují, ať už je to nutriční hodnota, ať už jsou to alergeny, ať už je to třeba taková jednoduchá věc jako větší písmena.

O čem určitě bude diskuse, a tam věřím, že podpoří Poslanecká sněmovna Ministerstvo zemědělství v tom, že přitvrdíme, co se sankcí týká v případě snahy o klamání zákazníka. Do větších podrobností popíšeme, co to to klamání je. Zjednodušeně řečeno, umím si představit, že by měl být zákazník informován o tom, kolik je v párku masa. A tuto informaci by neměl mít někde u dveří do obchodu, ale v místě prodeje. Stejně jako si umím představit, že by měli nést obchodníci v případě, že dovážejí jakékoliv potraviny a nejsou pod kontrolou našich dozorových orgánů, že bychom měli hledat způsob, jak by měli i oni nést odpovědnost za to, co prodávají. Není možné do budoucna říkat: "Víte, to já sem přivážím z jiné země, já nejsem schopen se dovnitř té potraviny podívat. Já nevím, co všechno obsahuje. Já to jenom prodávám, vy si to ohlídejte, jestli to je, nebo není špatné." My budeme muset i v tomto ohledu přitvrdit a říci obchodníkům, že jsou zodpovědni za to. V případě, že nebudeme schopni dohledat výrobce té potraviny, tak budou muset být také zodpovědni za to, co nabízejí a v jaké kvalitě.

Co se týká polských potravin, udělali jsme několik kroků v minulosti, protože ta zkušenost je dlouhodobě špatná. Až za mého působení se začalo o tom hodně mluvit. Já jsem jednal s polským ministrem zemědělství, ještě tehdy panem Sawickým, o celé té záležitosti, ať už to byla komunikace našich dozorových orgánů, kterou byť naši jak potravináři, tak veterináři komunikují po té odborné linii s ostatními kolegy z jiných zemí, tak v případě polských institucí se nám to tolik nedaří. Proto i já, ať už to bylo osobní jednání s polským panem ministrem, či na úrovni V4, kde jsem zvedal problematiku kontroly kvality potravin. To, co tu bylo s polskou solí, kdy jsme nebyli schopni přinutit Poláky k tomu, aby nás rychleji informovali cestou RASFF o tom, že něco takového se na jejich trhu objevilo, protože ten systém rychlého varování, který v Evropě funguje, Poláci tehdy nevyužili. Na to konto já jsem se sešel i s tehdejším komisařem DG SANCO panem Dallim, abychom nutili i evropské orgány k tomu, aby nás podpořili v tlaku na Poláky, aby nám zveřejnili informace, které se těchto nekvalitních potravin týkaly.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl A můžu tady uvést další a další. Pan premiér zvedl problematiku polských potravin na jednání s panem premiérem Tuskem. Snažíme se vytvářet spolu s Evropskou komisí, je to dokladovatelné, tlak na Polsko, aby jednak otevřeli se více poskytování informací a zároveň aby s námi v těchto věcech více spolupracovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Budete vznášet doplňující otázku? Nebudete.

Přistoupíme k další interpelaci, kterou vznáší paní kolegyně Dana Váhalová na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci amnestie. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře spravedlnosti. Ráda bych se vás zeptala na váš názor na prezidentskou amnestii v případě trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení a podmíněných odsouzení ve výměře nepřevyšující dva roky. Odhad probační a mediační služby je 12 170 případů, přičemž loni byly tyto tresty ukládány nejčastěji za trestné činy krádeže, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí a výtržnictví. Obdobná statistika platí i pro podmíněné tresty s dohledem probačního úředníka, přičemž amnestie se v této kategorii dotkne zhruba 8 tisíc potrestaných a u trestu domácího vězení by se amnestie měla týkat přibližně 340 případů, kdy nejčastěji byl trest domácího vězení ukládán opět za maření výkonu úředního rozhodnutí, krádeže, zanedbání povinné výživy, výtržnictví či ohrožení pod vlivem návykové látky.

Myslíte si, pane ministře, že výtržníci a lidé, kteří se třeba opakovaně neplní vyživovací povinnosti, si nezaslouží trest? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Pan ministr Blažek vám odpoví písemně na vaši interpelaci.

Další interpelaci vznáší pan poslanec Jiří Paroubek na ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ve věci intervence v Mali a možnosti usměrňování spojenců. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, já bych chtěl ocenit jednak vaši přítomnost tady, vy tak úplně neprožíváte šťastné nebo nejšťastnější období, a chtěl bych také říci, že pokud nebude vaše odpověď tady hned dokonalá, tak se samozřejmě spokojím s písemnou odpovědí. Takže znova bych chtěl ocenit vaši přítomnost tady na rozdíl od řady vašich kolegů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP