(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále bude interpelovat pan poslanec Ivan Ohlídal, připraví se pan poslanec Jiří Paroubek. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, vážený nepřítomný pane premiére, chci vás interpelovat v otázce spojené s novelizací vysokoškolského zákona, kterou Ministerstvo školství a potažmo vaše vláda připravuje. Mám několik zásadních kritických připomínek a s nimi souvisejících otázek.

Ta první spočívá v tom, že tato novelizace je prováděna opravdu v časovém stresu, ve spěchu, což jistě nemůže této novelizaci přispět. Tato novelizace je prováděna bez důkladných analýz, konkrétních změn, které mají být provedeny. Vzhledem k tomu, pokud bude tato novelizace přijata, tak to ovlivní výrazně život a provoz na veřejných vysokých školách. Tam tento způsob bez analytického vyjádření a zhodnocení vzniklé situace považuji za nesprávný.

Velký problém spočívá také v tom, že sice Ministerstvo školství spolupracuje při přípravě této novelizace s akademickou veřejností, to je v pořádku, ale bohužel nespolupracuje dostatečným způsobem s politickou opozicí. Pokud má novelizovaný zákon fungovat více let, je nutné najít kompromisy s opozicí.

Přál bych si, kdybyste mi na tyto připomínky odpověděl, proč takovýmto způsobem při stěžejní změně stěžejního zákona vláda postupuje. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Ohlídalovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Paroubek, připraví se pan poslanec Petr Hulinský. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný premiére, ve volební kampani k prezidentským volbám, tak jako v každé kampani, padlo mnoho výroků, jimiž nemá už smysl se dále zabývat. Naopak zabývat se některými výroky je nezbytné. Mám na mysli nehorázné výroky vašeho prvního zástupce vicepremiéra vlády Karla Schwarzenberga na adresu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Váš vicepremiér se také pochopitelně mylně domníval, že takzvané dekrety prezidenta Beneše, které byly přijaty v roce 1946 dodatečně jako platné zákony prozatímním Národním shromážděním, jsou neplatné.

Je axiomem československé a české zahraniční politiky již od roku 1945, ale vlastně už od doby války, od vzniku prozatímní československé vlády v exilu, nezpochybňovat rozhodnutí vítězných velmocí o odsunu sudetských Němců, kteří se významným způsobem podíleli v roce 1938 na rozpadu československého státu. Nebyli to ostatně Češi, kdo v roce 1938 způsobili rozpad Československa a v roce 1939 druhou světovou válku. Češi byli však nestranně na straně vítězů druhé světové války. Sněmovna před jistým časem rozhodla o tom, že se Edvard Beneš zasloužil o stát. Naznačovat, že by tento velký český politik byl snad zralý pro soudní tribunál v Haagu, vidím jako nechutné. Zejména říká-li to ministr zahraničních věcí České republiky.

Táži se vás, vážený pane premiére, za prvé, zda souhlasíte s výroky svého ministra vůči prezidentu Benešovi a tzv. dekretům prezidenta republiky, za druhé, zda si uvědomujete, že podobné výroky vašeho prvního zástupce a předsedy koaliční strany zpochybňují základní linii československé a české zahraniční politiky.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Petr Hulinský, připraví se pan poslanec Vít Bárta. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Hulinský: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, v prosinci 2012 jsem z tohoto místa oslovil tehdejší, dnes již víme, že osmidenní, ministryni obrany Karolínu Peake a připomenul jsem jí, že bude muset řešit vlekoucí se problémy s plným zprovozněním transportních letounů CASA. Mimo jiné jsem vyslovil názor, že není zajištěna funkčnost systému vlastní obrany DAS letounů CASA, a ministerstvo přesto neodstoupí od smlouvy s Omnipolem, ač to bylo dříve deklarováno. Přitom závady ve funkčnosti systému měly být odstraněny firmou Omnipol již do konce května minulého roku.

Moje obava se naplnila. Ministerstvo obrany oznámilo, že 31. ledna 2013 byly s nevyhovujícím výsledkem ukončeny opakované vojenské zkoušky systému vlastní ochrany letounů CASA a že systém vykazuje stále v některých parametrech hodnoty neodpovídající specifikaci. Ministerstvo obrany proto dále dosud je nepřevzalo a neuhradilo.

Ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že neuvažuje vypovědět smlouvu s Omnipolem. Stojí za to citovat tiskového mluvčího Ministerstva obrany. Cituji: "O vypovězení smlouvy nyní Ministerstvo obrany neuvažuje, považuje tento krok za krajní řešení. Nereálně se jeví i integrace systému vlastní ochrany od jiného dodavatele, kde by bylo dosažení plné funkčnosti a trvalo by několik let a výsledek podobné snahy je dopředu značně nejistý."

Generální ředitel Omnipolu Michal Hon pochopitelně tento postoj ministerstva přivítal se slovy - cituji: "To, že Ministerstvo obrany neuvažuje o vypovězení smlouvy na nákup strojů, umožňuje vést další jednání v konstruktivní atmosféře." (Upozornění na čas.)

Takže, nepřítomný pane premiére, jen dvě otázky. Vzhledem k tomu, že za resort obrany dnes odpovídáte vy, byl bych rád, kdybyste odpověděl v písemné podobě, jak dlouho ještě hodláte tolerovat skutečnost, že část letectva Armády České republiky není plně bojeschopná, a za druhé - není proto vaší povinností, abyste rozhodl o vypovězení smlouvy? Děkuji a čekám písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Před chvílí se omluvil pan poslanec Vít Bárta, tzn. půjdeme k deváté vylosované interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Dany Váhalové. Připraví se pan poslanec Václav Klučka. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji ještě jednou za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane premiére, vaše vláda slíbila občanům tvrdý a nekompromisní boj proti korupci. Připomeňme si citaci ze strategie vlády v boji proti korupci: "Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti a mohou tak přispět k podkopávání samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek, destabilizace státu a další nepříznivé vlivy. Zároveň může korupce ohrožovat bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti."

Pane premiére ráda bych od vás slyšela, jaké jsou konkrétní výsledky vaší takzvané protikorupční vlády po dvou letech její existence. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji paní poslankyni. Dále slovo dostane pan poslanec Václav Klučka, který si vylosoval jak desátou, tak i jedenáctou interpelaci. (Poslanec Klučka: I dvanáctou.) I dvanáctou, děkuji pěkně za doplnění.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Vůbec jsem nepředpokládal, že to skončí v takovéto sestavě na závěr interpelací pro premiéra.

Ta první interpelace je hazard premiéra s Ministerstvem obrany. Já to opravdu nemohu nazvat jinak než hazard. Když si uvědomíme, co všechno se stalo v té epizodě krátkého pobytu Karolíny Peake na Ministerstvu obrany, když si uvědomíme tu situaci po jejím odvolání, situaci, kdy ona odvolala náměstka Picka a generála Bulanta a tito lidé znovu po jejím odvolání nastoupili do armády, já to nemohu nazvat ničím jiným než hazard. A já se ptám, jak dlouho ten hazard bude ještě trvat. Jak dlouho bude funkce premiéra spojena s řízením Ministerstva obrany? To rozhodně neprospívá žádnému kvalitnímu životu armády. A armáda potřebuje kvalitní život, tomu věřte. Tak jak ho popisuje v Bílé knize, tak jak je popisováno ve vládním prohlášení této koaliční vlády. Proč tato koaliční vláda není dodnes schopna vyřešit problém nástupu nového ministra obrany?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP