Stenografický zápis 51. schůze, 12. února 2013


(Jednání zahájeno ve 14.02 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Radek John
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Roman Váňa


98. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Senátor Marcel Chládek
Poslanec Pavel Svoboda
Senátor Marcel Chládek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Pavel Svoboda
Senátor Marcel Chládek
Poslanec David Vodrážka


103. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - prvé čtení

Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím


99. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení

Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Pavel Drobil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Senátor Miloš Vystrčil


100. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení

Senátorka Božena Sekaninová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Drábek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Roman Sklenák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaromír Drábek
Senátorka Božena Sekaninová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaromír Drábek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Petr Skokan
Senátorka Božena Sekaninová
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


101. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/ - prvé čtení

Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Jeník
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Antonín Seďa


102. Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Člen Rady Plzeňského kraje Václav Štekl
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Václav Votava
Poslanec Viktor Paggio
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Gregora
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Igor Jakubčík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Člen Rady Plzeňského kraje Václav Štekl
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Hamáček


84. Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Husák
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Skokan


48. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 868/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Doktor
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 19.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP