Stenografický zápis 51. schůze, 5. února 2013

(Schůze zahájena ve 14.03 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec David Kádner
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


18. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Chvojka
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Jiří Štětina
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Václav Votava
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Petr Skokan
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jiří Oliva


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Pavel Kováčik


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec František Sivera
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tomáš Úlehla


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie /sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Drobil
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Pavel Drobil
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Drobil


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 823/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Stanislav Huml


15. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 710/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


17. Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - druhé čtení

Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Jiří Besser
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Tomáš Úlehla


19. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jan Chvojka


20. Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Miroslav Petráň
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP