(10.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já prostě říkám a myslím si to celou tu dobu, co se mluví o paní Peake jako o ministryni obrany, že pro tuto situaci, ve které se nachází armáda, kdy by se Česká republika měla podílet na řešení věcí, které vůbec nejsou jasné nejenom v České republice, ale ani v NATO, prostě na to paní Karolína Peake není připravena. A já navrhuju takovéto usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá Karolínu Peake, aby opustila a rezignovala na funkci ministryně obrany České republiky." (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím všechny, kteří budou mít návrhy na usnesení, aby je posléze přednesli v podrobné rozpravě. Nyní jsme ještě v obecné rozpravě.

Slovo má pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážené dámy a pánové, já jsem hlasoval pro zařazení tohoto bodu, protože mě zajímala míra solidarity vládní koalice s novou ministryní obrany. Musím říct, že jsem se nezklamal. Je to přesně tak, jak jsem očekával. Je tedy otázka, jestli vládní koalice má ještě teď hlasy, nebo je má jenom tehdy, když se schvalují církevní restituce a podobně. Nevím, jestli je to pozitivní, či negativní, ale pokud by tato vláda brzy skončila, tak by to bylo asi dobře.

Řekl jsem v předchozích dnech opakovaně, že si myslím, že Ministerstvo obrany je pro paní poslankyni Peake příliš velké sousto. Nemá ani potřebné manažerské zkušenosti. Nikdy neprojevovala odbornost v otázkách národní bezpečnosti ani zájem a myslím, že věci docela sleduji. Prostě jsem to nikdy neviděl. Nemá ani potřebné stranické zázemí, nebo odborné zázemí, kam by mohla sáhnout a vytáhnout těch několik odborníků. Ovšem abych pravdu řekl, tak z hlediska úrovně členů vlády si nemyslím, že je někde vysoce pod průměrem nebo nad průměrem. Je to prostě obraz personální situace této vlády.

Nemůžu přehlédnout také to, že podle ústavního pořádku České republiky jsou personální záležitosti, aspoň pokud jde o funkce náměstků nebo šéfa sekretariátu, plně v kompetenci příslušného ministra a ne vlády či prezidenta. Samozřejmě je dobře, že Poslanecká sněmovna, která má nad výkonnou mocí kontrolní pravomoc, informace dostane. Já bych od paní ministryně očekával, a tady by měla projevit svoji kompetentnost, jestliže řekne některá jména, pokud řekne místo generála Picka na post postavím toho a toho, tak nemůžu říct vlastně ani slovo. A pak tento bod splnil účel v tom, že se dozvíme, že paní ministryně má adekvátní náhradu. Čili bych ji požádal, aby se takto vyjádřila, protože se tady nechci nechat unášet antipatií nebo sympatií paní ministryně. Ona mi je docela lidsky sympatická, ale prostě politicky platí to, co jsem řekl v úvodu.

Generál Picek je nesporně člověk, kterého bych si v portfoliu náměstků ponechal, ale zase na druhé straně noci dlouhých nožů, které probíhají nepřetržitě šest let na jednotlivých ministerstvech, v podstatě vylikvidovaly mnoho a mnoho desítek, možná stovek vynikajících odborníků a možná že bychom tady za ně mohli držet minutu ticha. Pan generál Picek patří teď k nim. Myslím si, že pan prezident si napříště odpustí svoje víceméně sexistické poznámky o křehké dívence, protože prostě pan prezident může projevovat zájem o to, co se v resortu obrany děje, a také o své přátele, ale to je tak všechno, co podle Ústavy udělat může. Takže je to věc nízké kompetentnosti, v tomto případě ministryně, a mě by zajímalo, kteří civilisté prostě přijdou do vedení ministerstva.

Dámy a pánové, já se přiznám, že více než situace na Ministerstvu obrany, Ministerstvo obrany už dlouhodobě považuji za odepsané v tom smyslu, že prostě už i v předchozích zásazích předchozího ministra přestalo být tím silovým ministerstvem, ono je dneska ne zase tak významným ministerstvem, ale mnohem víc mě dneska zajímá něco jiného. Mě zaujalo, že dnes se to nedostalo na pořad jednání Poslanecké sněmovny, že to nikoho nenapadlo. Já jsem přišel trošku pozdě a už jsem ten program nechtěl extendovat. Ale řekl jsem si, že to tady řeknu.

Mě znepokojuje situace na Ministerstvu vnitra a měla by znepokojovat každého z nás, protože prostě tak jak proběhla kontrola podpisů kandidátů pro prezidentskou volbu, tak to bylo diletantské. Myslím si, že ředitel Henych, který byl vždycky perfektním úředníkem, se v téhle věci zachoval poněkud podivně. Použil zjevně špatný vzorec pro výpočet. Opticky to muselo být každému jasné, že minimálně u jednoho kandidáta, respektive kandidátky, vzorec byl použit chybně, a pak měl zasáhnout ministr. Ministr se naopak postavil za toto chybné rozhodnutí - a jaké jsou toho důsledky. Myslím, že proti tomu důsledky, které jsou a které budeme vidět na Ministerstvu obrany, jsou čajíček. Kompromitace přímé prezidentské volby, kroky Ústavního soudu lze předpokládat. Myslím si, že je pan předseda Ústavního soudu už několik měsíců avizuje a že je ochoten tyhle kroky udělat, protože se bude pohybovat víceméně v rámci platných zákonů. Připomínám, že on se nebál a Ústavní soud se nebál ty kroky provést ani tehdy, když porušovaly Ústavu, mám na mysli zrušení ústavního zákona v září 2009, kterým se v podstatě likvidovaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny a změnila se tak politická mapa České republiky, tak teď je velmi pravděpodobné posunutí prezidentské volby a kompromitace celé politické třídy. To mě znepokojuje mnohem více než neutěšená situace na Ministerstvu obrany, kde nepochybuji, že bude situace dokonce extendovat. Ministr vnitra je za to politicky odpovědný. Opět tady dneska není, ale já budu rád, když tohle bude aspoň na dálku slyšet. A myslím, že ten by z toho měl také vyvodit politickou odpovědnost, že bychom neměli mít tedy na tapetě jenom ministryni obrany.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Petr Hulinský. Po něm je přihlášen pan kolega Boris Šťastný.

 

Poslanec Petr Hulinský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Když se paní ministryně stala ministryní obrany, všichni jsme očekávali, co udělá. Každý z nás to možná očekával trochu jinak, nicméně jsme neznali nikdy její názor v oblasti obrany, neznali jsme nikdy její vystoupení a nikdy jsme nikdo z nás patrně ani netušil, že problematika obrany ji někdy v životě zajímala nebo zajímá. Já osobně bych očekával, že když se někdo stane ministrem obrany, který chce sbírat zkušenosti na tomto resortu, a já si myslím, že není ostuda, když paní ministryně se do té doby nezabývala resortem, tak že se tam bude ale chovat moudře. Moudře znamená, že když mám na ministerstvu odborníka, který diskutuje, který zná problematiku a který má všeobecnou vážnost, tak se ho první den nezbavím. Možná se zbavím politických náměstků, protože mám jiné představy, ale rozhodně bych se nezbavil odborníka, který byl náčelníkem protivzdušné obrany, člověka, který je hlavním vyjednávačem otázky gripenů, a to tak, že dokonce ani výbor pro obranu nemá informace, kterým směrem se další pronájem bude ubírat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP