(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za tu otázku. Já jsem svým způsobem rád, že je o zdravotnictví zájem, a nemyslím to prosím ironicky, opravdu ne.

Já samozřejmě nejsem šťastný, že mám řídit zdravotnictví v době hospodářské krize a ještě ho transformovat, to je opravdu úkol dost nelidský, ale snažíme se to dělat po malých krocích a nevyvolávat příliš velké vášně. A musím říct to, co už jsem tady říkal. Já se omlouvám panu poslanci Seďovi prostřednictvím předsedajícího, že se budu opakovat, ale ta témata se opravdu prolínají. Bohužel ty výpady poskytovatelů proti Ministerstvu zdravotnictví, které po léta získalo u poskytovatelů nedůvěru, podobně jako zdravotní pojišťovny, ty se opakovaly prakticky každoročně a při každé změně financování, při každé změně seznamu výkonů.

Na svou bych obhajobu řekl, že my jsme úhradovou vyhlášku povinni dokonce vydávat ve veřejném zájmu, a zákon říká, že veřejným zájmem je samozřejmě poskytování péče ústavně konformním způsobem, to znamená kvalitně a ekvitně, jak jsem o tom mluvil v minulé interpelaci, ale že naší povinností je také postupovat ve veřejném zájmu, kterým je udržitelnost zdravotnického systému. Ta udržitelnost samozřejmě finanční je napínavá, jestliže systém není na rozvojové křivce, tak jako byl v posledních letech, ale rozhodně není na křivce, která by byla likvidační. A znova tady opakuji odhady, které provedlo Ministerstvo zdravotnictví, kde odhad růstu nákladů na zdravotní služby je oproti roku 2012 v příštím roce 99 %, oproti roku 2011 to bude 100 %. Není to růstové, je to samozřejmě v reálných cenách restriktivní, protože tady zuří inflace.

Jenom abych řekl aspoň ještě něco navíc, než co jsem říkal, tak odcituji pár čísel z těch odhadů. Je pravdou, že ambulantní péči redukujeme na 98 % proti roku 2011. Ambulantní péče byla nejdynamičtěji se rozvíjející segment v našem zdravotnickém systému v minulých letech. Nemocnice odhadujeme na 100 %, ale ty nejchoulostivější věci, ke kterým patří léčba v centrech, porostou až na 105 % úhrad. To jsou ty nejtěžší věci, které ohrožují životy nebo mohou znamenat závažné onemocnění, které je léčitelné a může se zvrátit do uzdravení nebo výrazné stabilizace zdravotního stavu, a usoudili jsme, že tato onemocnění mají přednost.

To, že péče u banálnějších onemocnění bude poskytována méně komfortně, že se možná někde bude o něco déle čekat, rozhodně nenaruší bezpečí pro naše občany. Systém nejakutnější péče je zachován velmi dobře a opravdu ten pokles o několik málo procent nás vrací o dva tři roky dozadu, ale nikoli katastrofálně, protože zdravotnictví je velmi flexibilní. Já tady nechci citovat příklady z válečné mediciny nebo z případů katastrof, jako se odehrála na Islandu, kde se zdravotnictví zhroutilo na 50 % a na výsledcích se to příliš nepoznalo. Je to samozřejmě strašně napínavé, ale u nás ten pokles je naprosto zanedbatelný a ty hlavní výtky poskytovatelů jsou, že nejsme v růstu, na jaký byl každý doposavad zvyklý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Bude ještě vznesena doplňující otázka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, věřím, že ze situace v českém zdravotnictví nejste nejšťastnější, já také ne, nicméně jsem chtěl, jaká konkrétní opatření připravujete pro stabilizaci zdravotní péče. Vy víte moc dobře, že sice peněz není ve státním rozpočtu moc, nicméně já vidím jako možnost do budoucna navýšit peníze za státního pojištěnce, protože sám víte, jaké jsou náklady za tyto státní pojištěnce, a zejména zastavení některých zbytných projektů, a to jak ve zdravotních pojišťovnách, především VZP, tak i na vašem Ministerstvu zdravotnictví. Vy jste sám zmiňoval prodlužující se zřejmě čekací dobu na operace apod., že se zdravotnictví vrací zpátky dozadu. Já jenom chci upozornit, že ten prodlužující se věk dožití bude klást i do budoucna daleko větší náklady nebo požadavky na zdravotní péči pro starší spoluobčany.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Budete ještě reagovat, pane ministře? Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Tak těch opatření je celá řada. Já jsem tady citoval strukturu, takovou tu základní kostru té úhradové vyhlášky. Ta je samozřejmě jedním z nástrojů, jak ovlivňovat poskytovatele a motivovat je k větší efektivitě. Ona ta efektivita je opravdu nejenom v celém uspořádání systému, s tím souvisí třeba transformace lůžek, ale efektivita je z velké části také u lékařů, jakým způsobem léčí a jakým způsobem diagnostikují. Je známo - ocituji, aby bylo jasno, o čem mluvím, z mého oboru rentgenologa. Odjakživa bylo známo, že je jestliže ve službě zkušený lékař, tak mu stačí jeden dva snímky zraněné končetiny, a jestliže méně zkušený lékař a není si jistý, nebo je to lékař, který je svým způsobem trošku alibistický, tak si těch snímků vyžádá násobně více. Medicína je takových věcí plná a ten systém musí motivovat lékaře k tomu, aby se snažili opravdu tuto roli naplňovat.

Musím říci, že to je jedna z věcí, kvůli kterým jsem velmi nešťastný, že v tom zdravotnickém systému je takovýhle neklid. To, že je tam neklid, že všichni natahují ruce a chtějí víc peněz, to je prostě normální, lidské, je to svým způsobem jakýsi folklór ve zdravotnictví. Ti lidé to dělají v dobré vůli pro své pacienty, ale je-li ten neklid příliš velký, tak pak samozřejmě oni propadají jakési beznaději a nepracují sami na sobě tak, jak by mohli.

Další opatření, které by mělo vést ke zvýšení efektivity, je zvyšující se účast platby za diagnózu. My jsme dali do vyhlášky to, co jsme slíbili, že bude se sbližovat ta sazba, aby byla pro všechny stejná, aby tu zavládl pocit spravedlnosti.

Do budoucna z těch koncepčních změn chceme diskutovat, a to bych rád diskutoval i s opozicí, nastavení nějakého českého modelu nominálního připojištění (upozornění na čas), které by přineslo mírné zvýšení peněz z kapes pojištěnců způsobem, který by byl solidární, a je to vlastně totéž, jako když se ty peníze přinesou z daní. Ale to je ještě k velké diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Můžeme přistoupit k interpelaci s pořadovým číslem 22, a to k interpelaci pana poslance Jiřího Paroubka na ministra dopravy pana poslance Zbyňka Stanjuru.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo nebo co z ní zbylo, dámy a pánové, já bych chtěl ocenit především pana ministra dopravy, že tady je už tak krátce po svém jmenování. Proto nechci, znova opakuji, ty věci nějak extendovat a samozřejmě budu trpělivý, pokud jde o odpověď, protože chápu, že se v těch věcech bude orientovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP