(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, nejdříve mi dovolte, abych přečetl omluvu pana poslance Skokana, který se omlouvá z dopolední části dnešního pokračování schůze z pracovních důvodů. Takže Petr Skokan se omlouvá.

Budeme pokračovat podle pořadí přihlášených - ale hlásí se paní poslankyně Klasnová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já určitě nebudu reagovat na všechna ta invektiva, která tady padla. Chápu, že když se někomu sahá na peníze, tak je to drama. Já jenom, protože tady jeden můj předřečník zdůraznil a hovořil o absencích, tak bych ráda - možná jsem to zapomněla - teď ve třetím čtení znovu zopakovala, že ten můj návrh není návrh nový. Je to návrh, který vychází ze stávajícího § 38 zákona o platu představitelů státní moci. Je to paragraf, který je tam od roku 1995. Tento paragraf jednoznačně stanoví sankce. Od roku 1995 této vážené Sněmovně tento paragraf nevadil, neodstranila ho, ale zároveň ho ani nikdy neuvedla v život. To znamená, že sice byly stanoveny sankce za absence, nicméně nebylo řečeno, jaký orgán Poslanecké sněmovny se těmito absencemi bude zabývat. Já navrhuji, aby to byl mandátový a imunitní výbor.

Co se týká účasti, tak bych jenom ráda řekla, že zmíněný poslanec Bárta má účast 59 % a docházku (nesrozumitelné) a samozřejmě v tomto paragrafu a v mém pozměňovacím návrhu není nikde napsáno, že Vít Bárta má nějakou výjimku v docházce. Toto by se týkalo samozřejmě všech poslanců. Všech by se samozřejmě týkaly případné sankce a dotýkaly by se jejich platů.

Jenom bych ještě ráda řekla, že zmíněný poslanec Vít Bárta si od svého zvolení nevzal plat ani jednou a veškeré peníze dává na charitu, takže by ho to asi nebolelo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď podle pořadí řádně přihlášených poslanců je tady paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, úvodem mi dovolte drobný legislativně technický pozměňující návrh, resp. upřesnění, kdy v pozměňovacím návrhu, který byl evidován jako bod C1, došlo k legislativně technické nepřesnosti. Nebyl zapracován nález Ústavního soudu platný k 1. 1. 2013.

Navrhuji drobnou opravu této nepřesnosti v článku I bod 1, který by měl znít: 1. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo "roku" vkládá slovo "2,75násobek".

Jsem si vědoma, že bod C1 je identický s navrženým bodem A1.

Ve věci zachování příjmů zákonodárců na stávající úrovni chci vyjádřit velké politování nad tím, že bylo o přijetí komplexního pozměňujícího návrhu rozpočtového výboru jako základu hlasováno před zahájením podrobné rozpravy, a tím bylo znemožněno navrhnout alternativní komplexní pozměňující návrh. Chtěla bych vyjádřit, že se jedná o velice nestandardní postup. Právě z tohoto důvodu navrhuji v rámci hlasování o proceduře hlasovat o bodu 3 komplexního pozměňujícího návrhu rozpočtového výboru samostatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je tady další přihlášený do rozpravy, pan poslanec Michalík. Připraví se Vít Bárta. Požádám pana poslance Michalíka, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, při druhém čtení jsem avizoval, že se tady pokusím delším způsobem zdůvodnit některé věci, ale potom co jsem si přečetl na internetu reakci k dnešku, tak mě napadá jediná věta z jednoho filmu: Je to marné, je to marné, je to marné. My si tady můžeme mluvit, co chceme, noviny a televize si řeknou a napíšou, co chtějí. Už se dozvídáme věci, které se nestaly, ale už jsou dány do světa. A takhle bohužel obelhávají naše občany.

Čili já vím, že to je marné, ale přesto se pokusím zdůvodnit, co mě vedlo k tomu, že jsem na rozpočtovém výboru podpořil komplexní návrh pana Vilímce. Tento návrh nezvyšuje platy poslanců ani jejich náhrady. Ponechává je ve zmrazeném stavu. Čili zůstávají stejné jako doposud! Takže je lež, jestli tady někdo chce řešit plat!

Že se tam dávají platy dva měsíce i v případě, že nebude Sněmovna. Tyto paragrafy se týkají pouze asistentů a kanceláří v případě, že bude Poslanecká sněmovna rozpuštěna, což je mimořádný stav, který se zatím ještě nestal, nebo stal možná jednou. Takže je to varianta extraordinary.

A třetí - to berte spíše jako zlehčení. Ujel mi v minulém vystoupení ostravský výraz pro ekonomický nesmysl a bohužel, ač se o to snažím už delší dobu, pořád je psán chybně gramaticky. Cypovina se píše s tvrdým y, ypsilonem. (Smích v sále, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám pana poslance Jiřího Paroubka, který je řádně přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, bylo zajímavé sledovat rozpravu předtím, než byla zásahem pana poslance Doktora přerušena, protože byla velice poutavá a musím říci, že i delší než ta rozprava, která byla ve druhém čtení státního rozpočtu.

Myslím, že je každému jasné, o co tady jde, a proto bych chtěl říci, že bych se chtěl ohradit vůči rétorice, která tady byla vznesena. Protože jestli jsou tady předloženy nějaké návrhy, které já osobně vidím jako racionální, tak jenom proto, že je předkládá paní Klasnová nebo někdo jiný, tak si nemyslím, že jsou nutně populistické. Já si myslím, že jsou věcně správné.

Pokud jde o to, že se shoduji s panem ministrem Kalouskem v této věci, tak je to smutné, ale je to jako ve starém římském právu, kde byla zásada intervallum lucidum. To znamená, já to beru tak, že pan ministr měl jakési jasné mezidobí mezi těmi věcmi, které dělá třeba ne zrovna tak, jak bych si představoval, nebo které úplně odmítám. A myslím, že k tomu jasnému mezidobí patří to, že chce pokračovat v praxi, která tady u zdanění náhrad je.

Já v tom nevidím nic populistického. Já mám na to stejný názor. Před třemi lety, před dvěma lety i dnes. V situaci, kdy prostě klesají reálné příjmy občanů, kdy je hospodářská recese, kdy klesají reálné důchody, se domnívám, že si nemůžeme dovolit jako poslanci jít jinou cestou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP